Sunday, June 19, 2016

American Institute of Steel Construction (AISC) အေမရိကန္ စတီးအင္စတီက်ဳ။

US မွာ ကြ်မ္းက်င္ရာဘာသာရပ္ နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ အသင္းေတြ၊ ကန္ထရိုက္တာ အသင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီအသင္းေတြ က ပဲ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပိုင္း အတြက္ Engineering Standards, Material Specification ေတြ Design Manual ေတြ ကို ျပဳစုၾကတယ္။ မြမ္းမံၾကတယ္။ နည္းပညာ ကို ျပန္႔ပြားေအာင္ လုပ္ေပးၾကတယ္။ ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့ American Institute of Steel Construction (AISC), [http://www.aisc.org/] နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးမွာ ပါ။ ဒီအသင္း က နည္းပညာ အပိုင္းေရာ ထုတ္လုပ္သူေတြ နဲ႔ ပါဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အသင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 1921 မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့တာ မို႔ ႏွစ္တစ္ရာ နီးပါး အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနပါၿပီ။ ဒီအသင္းက ပို႔ခ်တဲ့ Webinar အခ်ို႕ ကို ရံုးမွာ စီစဥ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ Training သေဘာေရာ Professional Development Hour (PDH) / LU and CEU စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ဘို႔ပါ။ ဒီအထဲ မွာ Steelwise Seminar / Webinar ေတြ အေျခခံ တဲ့ Publications ေတြ ကို ဒီ လင့္ခ္ ကေန သြားၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ http://msc.aisc.org/modernsteel/resources/steelwise/ သူတို႔မွာ E-Publications ဆိုၿပီး သူ႔တို႔ ရဲ့ Design Manual အေဟာင္းေတြ ကို ပါ Scan ဖတ္ၿပီးတင္ေပးထားတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ အားလံုး အတြက္ ဖရီးေပးတဲ့ စာအခ်ိဳ႕ ရွိသလို။ အခ်ိဳ႕ အခ်က္ အလက္ ေတြ ကေတာ့ မန္ဘာ ျဖစ္ မွ ဖရီးရမွာပါ။ http://www.aisc.org/epubs http://www.aisc.org/content.aspx?id=2858 သံမဏိ တံတား ဆိုင္ရာ AASHTO/NSBA ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။ ဒါနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး The AASHTO/NSBA Steel Bridge Collaboration အပိုင္းကို လည္း ဒီေနရာမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ http://www.aisc.org/contentNSBA.aspx?id=20130 သံမဏိ တံတား မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း ညေက်ာင္း။ ဒီအသင္းမွာ ဒီလို ညေက်ာင္း Online Webinar ေတြ ကို လည္းပို႔ခ်ေပးပါတယ္။ (ဒီ ညေက်ာင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရံုးမွာ ရြာေဆာ္ အင္ယာ အခ်ုိ႕က ရံုးမွာ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြ ေက်ာင္းၾကိဳရမဲ့ အခ်ိန္ မို႔ က်ေနာ္ေတာ့ မတက္ျဖစ္ပါ။ အခု ေတာ့ ႏွစ္ပါတ္ေတာင္ ပို႔ခ်လို႔ၿ႔ပီးသြားပါၿပီ။) SSession 1: June 6, 2016 - Introduction to Bridge Engineering Session 2: June 13, 2016 - Introduction and History of AASHTO LRFD Bridge Design Specifications Session 3: June 20, 2016 - Steel Material Properties Session 4: June 27, 2016 - Loads and Analysis Session 5: July 11, 2016 - Steel Bridge Fabrication Session 6: July 18, 2016 - Plate Girder Design and Stability Session 7: July 25, 2016 - Effects of Curvature and Skew Session 8: August 1, 2016 - Fatigue and Fracture Design ဒီသင္တန္းကို ဝါရင့္ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ က ပို႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီ နဲ႔ စီစဥ္ပံု က လည္း ေလ့လာသင့္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ပါတဲ့ အေသးစိတ္ နဲ႔ ပို႔ခ်မဲ့သူ ေတြ အေၾကာင္း ကို ဒီေအာက္ က လင့္ခ္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ http://www.aisc.org/content.aspx?id=33952 စာၾကြင္း။ ။ စာေရးသူ က စတီးပိုင္း ကို အေပၚယံ ေလာက္ပဲ အသံုးခ်ဘို႔၊ သိဘို႔ လိုတဲ့သူပါ။ Steel Structure Design ပိုင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ရင္ မကြ်မ္းက်င္ပါ။ တကယ္သံုး မဲ့ သူေတြ အတြက္ ရည္ညြန္းခ်က္ ေပးခ်င္လို႔ သာ ေရးျဖစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read More... [ အက်ယ္ ဖတ္ရန္... ]

US RSMeans Construction Cost Data Books & Estimating

အေမရိကန္ ေတြ Cost Estimates မွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန္႔မွန္းဘို႔ အတြက္ မွီျငမ္းစာအုပ္ အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ အသံုးမ်ားတဲ့ မွွီျငမ္း က ေတာ့ RSMeans Cost Data Books ေတြပါ။ ၂၀၁၆ အတြက္ စာအုပ္ ၂၆ အုပ္ရွိပါတယ္။ B ဒီခန္႔မွန္းခ်က္ မွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန္႔မွန္းဘို႔ အတြက္ အေဆာက္အဦ အမ်ိုးအစား၊ ဧရိယာ အရြယ္အစား နဲ႔ ခန္႔မွန္းတာ ရွိပါတယ္။ အေဆာက္အဦ ရဲ့ တည္ေဆာက္ပံု အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ပါတယ္။ အေဆာက္အဦ မွာ ပါႏိုင္တဲ့ အျခား အခ်က္အလက္ ေတြ အတြက္ ထည့္စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ ပါတယ္။ ေနရာေဒသ အလိုက္ ျပန္ၿပီးညွိဘို႔ Material & Labor Index Factor ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ ကို (+/- 50%) မ်ိုးမွာ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေမာ္ဒယ္ ရဲ့ တြက္ခ်က္မႈ ပံုစံ ကို ေအာက္က လင့္ခ္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ https://www.rsmeans.com/square-foot-models.aspx . ဒုတိယ အဆင့္က Material Take Off လုပ္ၿပီး မွ တြက္ရတယ္။ ( အမ်ားအားျဖင့္ MTO ကို အင္ယာ ေတြ က ကူတြက္ေပးရပါတယ္။ Estimator ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က MTO မႏိုင္ပါ။ Contract & Procurement တာဝန္ က လည္း တစ္ေယာက္တည္း တာဝန္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမယ္။ စကာၤပူ မွာ ဆိုရင္ ေတာ့ QS ေကာင္း တစ္ေယာက္ ရွိရင္ MTO, Estimates, Tendering, Contract, Procurement, Sub-contract ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို လက္လႊဲလို႔ ရပါတယ္။) ဒီအဆင့္အတြက္ Building Cost Data, Mechanical Cost Data, Electrical Cost Data & Plumbing Cost Data ေတြ ကို မွီျငမ္းႏိုင္ပါတယ္။ Labor Rate မွာေတာ့ တည္ေဆာက္ပံု တူေပမဲ့ အျမင့္မတူ ရင္ ေစ်းမတူပါဘူး။ ဥပမာ ၁၀ ေပ အျမင့္မွာ ဆင္တဲ့ ပိုက္နဲ႔ ေပ ၃၀ အျမင့္မွာ ဆင္မဲ့ ပိုက္ ပစၥည္းတူေပမဲ့ ေစ်းႏႈန္း မတူပါ။ (မွတ္ခ်က္။ ။အထပ္တစ္ခု ရဲ့ ၾကမ္းျပင္ က ေန တိုင္းတဲ့ အျမင့္ ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအတိုင္း လား၊ ေလွကားနဲ႔ တက္ရမလား၊ Scaffold ေပၚကေန ဆင္ရမွာ လား ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိုးပါ။ စကားခ်ပ္) MTO ရဲ့ Detail Level ဘယ္ေလာက္အဆင့္ အထိ တြက္မလဲ ဆိုတာ ကေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ တိက်မႈ ေပၚမူတည္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ့ (+/- 10%) ေလာက္ဝင္ေအာင္ တြက္ၾကပါတယ္။ RS Means မွာ ဒီလို အေသးစိတ္ အတြက္ ႏႈန္းထား ပါတဲ့ အျပင္ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕ ရဲ့ ေနရာ ေဒသ ကို လိုက္ၿပီး Material Cost & Labot Adjustment Factor ေတြပါတယ္။ ဒါက ဘတ္ဂ်က္ တြက္တဲ့ အဆင့္။ ဒီေနရာ မွာ ေစ်းကြက္ က ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် ကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမယ္။ တကယ့္ ကန္ထရိုက္တာ ေတြ က ေတာ့ Specifications နဲ႔ Engineering Design ေပၚမူတည္ၿပီး Contract Price & Unit Rates တင္ၾကတယ္။ Supplier ဆီက ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ အရံႈးအျမတ္ ကိုတြက္ၿပီး တင္ဒါတင္ၾကတယ္။ အေပၚက RS Means နဲ႔ ယွဥ္ရင္ မ်ားခ်င္မ်ားမယ္။ ဒီအခ်ိန္ မွာ အင္ဂ်င္နီယာ က Justification လုပ္ေပးရပါတယ္။ အဓိက က ေတာ့ ဒီဇိုင္း Specification မွာ လိုအပ္ခ်က္ ပိုတဲ့ အခ်က္ ေတြ ပါ။ Spec ျမင့္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ Design Basis လိုအပ္ခ်က္ က Minimum Code Requirement ထက္ပိုရင္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မွာပါ။ ေလာင္းကစား လုပ္သလို ကန္ထရိုက္တာ အခ်ိဳ႕ က တစ္ခါတစ္ေလ အလုပ္ရဘို႔ အတြက္ ေအာက္ေစ်းနဲ႔ လိုက္တာ လည္း ရွိတယ္။ ၿပီးရင္ Change Order (Variation Order) နဲ႔ ျပန္ေထမယ္ ဆိုတာ မ်ိုးပါ။ ခြ်င္းခ်က္ ဆို တာ က ေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ https://www.rsmeans.com/products/books.aspx အျခားအခ်က္ က ေတာ့ Commodity Price Fluctuation နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ Structural Steel Price က အျမဲတမ္း ျငိမ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ စလံုး၊ မေလးရွားမွာ လုပ္တုန္းက ဒီေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ ေတြ အတြက္ ကန္ထရိုက္တာ အခ်ိဳ႕ က ခြ်င္းခ်က္ တင္ထားတာ Estimated Cost Escalation ေတြ လုပ္ထားတာ ေတြ႕ဘူးပါတယ္။ အရင္တုန္း က ဆိုရင္ ဂ်ပန္ က စတီးေစ်းကြက္ ရဲ့ အဓိက ထုတ္လုပ္သူ၊ ကိုေဘး စတီး က နာမည္ၾကီး၊ ကိုေဘး ငလ်င္ တုန္းက ရယ္ ႏဴ ဓာတ္ေပါင္းဖို ပြင့္တုန္း က ရယ္ စတီးေစ်း ကြက္ ကို ရိုက္ခတ္တာ ရွိပါတယ္။ Electrical Cable ဆိုရင္ Copper Price ကို အထိုက္အေလ်ာက္ မီခိုမႈ လည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ Hauling (Excavated Earth Removal from Site) ဆိုတာေတာင္ Dumping Sites လိုအပ္ခ်က္ ေျပာင္းရင္ ေျပာင္းပါတယ္။ မီွျငမ္း၊ https://www.rsmeans.com/square-foot-models.aspx https://www.rsmeans.com/products/books.aspx?pagesize=0&sort=nameasc https://www.rsmeans.com/products/books.aspx

Read More... [ အက်ယ္ ဖတ္ရန္... ]

Saturday, May 14, 2016

တက္ခ္ဆက္ ပီအီးဘုတ္ နဲ႕ က်င့္ဝတ္ ပို႕ခ်မႈ

က်ေနာ္တို႔ ရံုးမွာ ထမင္းစားခ်ိန္ မွာ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ Continuous Education Training သင္တန္း ေတြ ကို Lunch & Learn လို႔ ေခၚပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Trainer က ေန႔လည္စာလည္း ေကြ်း၊ သင္လည္းေပး ဆိုပါေတာ့။ (ကိုယ္တို႕ အင္ယာေတြ ကလည္း အခမဲ့ သင္တန္းေပးတာေတာင္ အလကားေကြ်းမဲ့ ေန႔လည္စာ ေကာင္းေကာင္း မပါရင္ မတက္ခ်င္ ၾကဘူးဗ်။) 
ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့ Texas PE Board က ဒါရိုက္တာ (Chair ဥကၠဌ ေခၚမလား သဘာပတိ ေခၚမလား) ဆရာသမား တစ္ေယာက္ Ethics Training လာေပးတယ္။ စီစဥ္မႈ နဲ႔ ေလးစားမႈ အရ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြ ေန႕လည္စာ ကိုယ့္ဖာသာယူ၊ ရံုးက ကြတ္ကီး နဲ႔ အေအး စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ပီအီးဘုတ္ ဒါရိုက္တာ ေတြ မွာ လည္း ကိုယ္ပိုင္ ကုမၸဏီ ရွိတာမို႔ သူ႕ကုမၸဏီ အေၾကာင္း Pamphlet နဲ႔ ေကာ္ဖီ အပူခံ ျပားတစ္ခု လက္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ (သင္တန္းေၾကး ေပးရမယ္ ဆို ရင္ က်ေနာ္တို႔ ရံုးက အင္ယာေတြ တစ္ေယာက္မွ တက္မယ္ မထင္ပါ။)
 ဆရာသမား က အာဝဇၹာန္း အေတာ္ေကာင္း ပါတယ္။ ဝိုင္းထိန္းႏိုင္တယ္ ဆိုပါေတာ့။ အစပ်ိဳး ထဲ က လိုင္စင္ လဲတဲ့ အခါ Professional Development Hour (PDH) လိုအပ္ခ်က္ မွာ က်င့္ဝတ္ နဲ႔ ဆိုင္တာ က တစ္နာရီ လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္နာရီ အတိသင္မယ္ လို႔ စကားပလႅင္ ခံ ေျပာခဲ့ သလို တကယ္ လည္း တစ္နာရီ အတိ ကိုက္ေအာင္ ေျပာသြားပါတယ္။ Presentation Slides က ေတာ့ Board က စီစဥ္ေပးပံု ရပါတယ္။ အျခားေနရာ ေတြ မွာ ေတြ႕ရတဲ့ Presentation ေတြ နဲ႔ ယွဥ္ရင္ Presenter Name ပဲ ကြာပါတယ္။ ပထမ ဆံုး အင္ယာေတြ ရဲ့ အာရံုဆြဲေဆာင္ မႈ ရဘို႔ အတြက္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ ငါးေယာက္ရဲ့ ဟာသ နဲ႔ ဖြင့္ပါတယ္။ (သိခ်င္ရင္ ရွာၾကည့္...)

PE Board Treats PE’s as a customer too.
ပီအီးဘုတ္ အေန နဲ႔ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ပီအီးေတြ က သူတို႕ ကို အေထာက္အပံ့ ေပးေနတဲ့ Customer ေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိရင္ ေခၚပါ။ ဝန္ထမ္း ေတြ က ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေလးေလးစားစား ေျဖေပးပါလိမ့္မယ္ လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။


PE Board (Enforcer) vs Engineering Association (Advocator)
ပီအီးဘုတ္ ရဲ့ အေနအထား က စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းဘို႔ (Enforcer) ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ က Texas Engineering Practice Act ကို မွီၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ (rules) ေတြ ကို ထုတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီစည္းကမ္း ေတြ ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
အင္ယာေတြ ရဲ့ အခြင့္အေရး နဲ႔ အျခား လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ကို ေတာင္းဆိုေပးဘို႔ အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္ယာအသင္းေတြ က တစ္ေန႔တစ္ျခား အသင္းဝင္ ေတြ နည္းနည္းလာေနတဲ့ အေၾကာင္း ကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။
လိုင္စင္ ရွိမွ လုပ္လို႔ ရတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေနသူေတြ ဘုတ္မွာ မျဖစ္မေန လိုင္စင္လဲ ၾကေပမဲ့ ကိုယ့္သေဘာ နဲ႔ ကိုယ္ ဝင္လို႔ ထြက္လို႕ရတဲ့ အင္ယာအသင္းေတြ ကို ဝင္တဲ့ သူေတြ နည္းလာတဲ့ အခါ အင္ယာအသင္းေတြ ရပ္တည္ဘို႔ ခက္လာတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အင္ယာအသင္းေတြ မရွိေတာ့ရင္ အင္ဂ်င္နီယာ နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ စံ နဲ႔ နည္းပညာ ေတြ နိမ့္ပါးလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါတယ္။ (ဒီေနရာ မွာ ယူအက္စ္ က Standards, Engineering Manual အားလံုး နီးပါးက အစိုးရ နဲ႔ မပတ္သက္ တဲ့ အင္ယာအသင္းေတြ ရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြ ပါ။ ဥပမာ။ ။NFPA, ASHRAE, ASME, ASCE။ ANSI လို႔ေခၚတဲ့ National Standards ေတြ ကို ANSI က ကိုယ္တိုင္ေမြးတာ မဟုတ္ပဲ အင္ယာအသင္းေတြ နဲ႔ အျခား လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းေတြ ရဲ့ စံေတြ ကို ေမြးစားတာပါ။)
ဒီလိုအင္ယာအသင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ အင္ယာေတြ ဘက္ က ရပ္မဲ့၊ ကိုယ္စားေျပာေပးမဲ့ သူေတြ မရွိေတာ့ မွာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။


Public Works & Professional Service Procurement Act (PSPA)
အစိုးရ ဌာန ဆိုင္ရာ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ (ဝါ) ျပည္သူ အမ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပေရာဂ်က္ (ဥပမာ၊ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္း) ေတြ အတြက္ အင္ယာဝန္ေဆာင္ မႈ ကို ေခၚယူမယ္ ဆိုရင္ အရည္အခ်င္း ကို အရင္စစ္ ဆန္ကာတင္ အဖြဲ႕တစ္ခု ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွာ ပညာဝန္ေဆာင္ခ ကို ညွိဘို႔ ဥပေဒ ရွိပါတယ္။ မေရြးခင္ ေစ်းဆစ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ဒီကိစၥ က ျပင္ပ ပေရာဂ်က္ ေတြ အေပၚမွာ ေတာ့ သက္ေရာက္မႈ သိပ္မရွိပါဘူး။ (စကားခ်ပ္။ ။Professional Services က Competition Act နဲ႔ ကင္းလြတ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ က်င့္ဝတ္ မွာ ေစ်းျပိဳင္ (ေအာက္ေစ်း) နဲ႔ ဝင္မဲ့ အေျခအေန ကို ကန္႔သတ္ပါတယ္။)

တက္ခ္ဆက္ ပီအီးဘုတ္ အေၾကာင္း။
1937 မွာ စတင္ပါတယ္။ (စကားခ်ပ္။ ။ Presentation မွာ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ခု မွာ ေပါက္ကြဲ မႈ ျဖစ္ လို႔ ဆရာ၊ တပည့္ သံုးရာေလာက္ အသက္ ဆံုးရႈံးခဲ့ ရာက စခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။)
လိုင္စင္ေပးထားတဲ့ အင္ယာ ေျခာက္ေသာင္း (60,000) ေလာက္ရွိပါတယ္။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္။
ဘုတ္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးပါပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ ရဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ုပ္ Governor က တိုက္ရိုက္ခန္႔ပါတယ္။
ပီအီး ေျခာက္ဦး နဲ႔ Public Member သံုးဥိီးပါ။ သက္တမ္း ကေတာ့ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၃၁ ေယာက္ရွိပါတယ္။

ေနရာတကာ လိုင္စင္ လိုတာ မဟုတ္ပါ။
ဒီေနရာမွာ ေျပာေနၾက အတိုင္း ေနရာတကာ လိုင္စင္ လိုတာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ကို လည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေရနံ နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ စက္ရံုေတြ အပါအဝင္ အျခားကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိတဲ့ ေနရာေတြ ကို Presentation မွာသြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
ရာႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၀% ေလာက္ ပဲ လိုင္စင္ လုပ္ဘို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းေသးတဲ့ အေၾကာင္း ကို လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ဒီ ပီအီး အခ်ိဳးအစား နဲ႔ အေရအတြက္ ကို Presentation မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ ပီအီးအားလံုး လည္း Professional Practice လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ပါမယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Engineering Management လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။)

အာခီတက္ခ္၊ နဲ႔ အာခီဘုတ္။ ။
သင္တန္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ဌာနတူ အာခီ ဒါရိုက္တာ တစ္ေယာက္ နဲ့ အတူ အျခားအာခီတက္ခ္ အခ်ိဳ႕လည္း ပါပါတယ္။ စကားဝိုင္း စိုေျပဘို႔ အတြက္ အျပန္အလွန္ ရယ္ရႊန္းပတ္ရႊန္း လည္းပါပါတယ္။ ဆရာသမား က ဒီအထဲ အာခီတက္ခ္ ပါသလား လို႔ ေမးပါတယ္။ ပါတယ္ ဆိုေတာ့ ဒါဆိုရင္ ဟာသ လုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာ နဲ႔ စတာပါ။ တက္ခ္ဆက္ မွာ လည္း အျခားေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လို ဘုတ္ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ပီအီးဘုတ္ နဲ႔ အာခီဘုတ္ပါ။ ဘုတ္ႏွစ္ခု ေပါင္းဘို႔ ႀကိဳးစားမႈ ရွိေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

လိုင္စင္ေၾကး။ ။
အရင္တုန္း က လိုင္စင္ေၾကးက ျပင္ပကုမၸဏီ ကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရင္ ၂၄၅ ေဒၚလာ၊ ကိုယ့္ရံုး အတြက္ ပဲ သံုးရင္ ၄၅ ေဒၚလာ ရွိခဲ့ ရာ က ေန ျပည္နယ္ အစိုးရ က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး အားလံုး ကို ၄၅ ေဒၚလာ ပဲ ေကာက္ဘို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးလို႔ ခုလက္ရွိအားလံုး ၄၅ ေဒၚလာ ျဖစ္သြားရတဲ့ အေၾကာင္း ကို ရွင္းျပပါတယ္။

လက္ေဗြႏွိပ္ဘို႔ ကိစၥ။ ။
ဒီကိစၥ က ဘုတ္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္ အစိုးရ ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ အျခားျပည္နယ္ ေတြ က မႈခင္းမွတ္တမ္း ရွိမရွိ FBI database နဲ႔ စစ္ဘို႔ပါတဲ့။ လိုင္စင္ မေပးဘို႔ တားျမစ္ဘို႔ မဟုတ္ပဲ ျပဳျပင္ေလ့က်င့္ေပးဘို႕ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပီအီးရံုးခ်ုပ္။ ။ေ
ေအာ္စတင္ျမိဳ႕ေတာ္ မွာ ရွိတဲ့ ရံုးခ်ုပ္အေဆာက္အဦ ကို ျပည္နယ္အစိုးရ က ေပးခဲ့တာပါ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေရာက္ရင္ဝင္လည္ ႏိုင္ပါတယ္ တဲ့။ အာခီတက္ခ က ဒီအေဆာက္အဦ က အာခီတက္ခ္ ဒီဇိုင္းလား လို႔ ေမးပါတယ္။ ေျဖတဲ့ သူက ဒီလို ေလးေထာင့္ပံုစံ ပံုတံုးတံုးမို႕ အာခီတက္ခ္ ဒီဇိုင္းမဟုတ္ႏိုင္ဘူး လို႔ ေျဖပါတယ္။ (ရီသံမ်ား)

ပီအီး စာေမးပြဲ နဲ႔ အၾကိဳေျဖျခင္း။ ။
ပီအီးေပးတဲ့ အခါ အီးသံုးလံုး ကို အေျခခံ ပါတယ္။ (Education, Experiences & Exam)
စည္းကမ္းခ်က္ ျပင္ဘို႕အခ်က္ တစ္ခု အေန နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အခါ အားလံုးသေဘာတူညီမႈ အျပည့္အဝ မရေပမဲ့ ေျပာင္းမဲ့ စည္းကမ္း တစ္ခု ကေတာ့ PE exam ကို FE exam ၿပီးၿပီးခ်င္း ေျဖခြင့္ျပဳဘို႔ပါ။
လိုအပ္ခ်က္ သံုးခုလံုး က ဒီအတိုင္းပဲ ရွိပါမယ္။ စာေမးပြဲ ေအာင္ေသာ္ျငားလည္း အတည္ျပဳလို႔ရတဲ့ လုပ္သက္ ေလးႏွစ္ မရွိရင္ လိုင္စင္ မေပးေသးပါ။
ေက်ာင္းၿပီး ခါစ စာနဲ႔ မေဝးခင္ ေျဖတဲ့ အခါ ပိုၿပီး ေအာင္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု ဝန္ (Life-Style Changes) ဥပမာ အိမ္ေထာင္က် ကေလးတြဲေလာင္း နဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးခါစေလာက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခ်က္ေတြ ကိုေထာက္ျပပါတယ္။
အျခားတစ္ဖက္ မွာ လည္း Professional Exam ဆိုတာ နဲ့ အညီ လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံု နည္းရင္ ေျဖဘို႕ ခက္ခဲတဲ့ အေၾကာင္း ကို လည္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒီလို ၾကိဳေျဖခြင့္ ျပဳတာ ကို အၾကိမ္ေရ သံုးၾကိမ္ထက္ ပိုၿပီး ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

Continuing Education Program (CEP)
ဒီစနစ္ ကို ၂၀၀၅ မွာ စခဲ့ပါတယ္။ စည္းကမ္း က အသိအမွတ္ ျပဳ သင္တန္း မ်ိဳးမွ မဟုတ္ ပဲ ကိုယ့္အသိစိတ္ နဲ႕ ကိုယ္ ေလ့လာသင္ယူ တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးပါ။ ဥပမာ က်င့္ဝတ္ အတြက္ တစ္နာရီ ကို ဒီလို လာမထိုင္ ပဲ ဘုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ က Ethics Rules ေတြ ကို တစ္နာရီတိတိ သြားဖတ္ရင္ ဒါ တစ္နာရီ ပါပဲတဲ့။
ေနာက္ သင္တန္းေတြ အမ်ားၾကီးပတ္တက္ထားလို႔ နာရီေတြ ပိုေနရင္ ေနာက္ႏွစ္ ကို ၁၄ နာရီ အထိ သယ္လုိ႕ရပါတယ္။

Mutual Recognition
အျခားႏိုင္ငံ ေတြ နဲ႔ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ အေျခအေန ကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ယူအက္စ္ ျပည္နယ္ ၅၀ မွာ တက္ခ္ဆက္ က အျခားႏိုင္ငံ ေတြ နဲ႔ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳဘို႔ ပထမဆံုး ဘုတ္ ျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္နယ္ငါးဆယ္ မွာ တစ္ေက်ာင္း၊တစ္ဂါထာ မို႔ ခ်ဥ္းကပ္လို႔ လြယ္တဲ့ တက္ခ္ဆက္ နဲ႔ စၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။
တက္ခ္ဆက္ မွာ ေအာ္ဇီပီအီး တစ္ေယာက္ သူ႔မူရင္းလို္င္စင္ ျပရင္ ႏွစ္ႏွစ္စာ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ က တက္ခ္ဆက္ ပီအီးအတိုင္း အျပည့္အဝ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္တာ လက္မွတ္ထိုးရမဲ့ သူ မလိုအပ္ပါ။ လက္ရွိ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေလးႏိုင္ငံ က ေတာ့ မကၠဆီကို၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ် နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေတြ ပါ။ အိႏၵိယ နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ က စိတ္ဝင္စားေပမဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ယူအက္စ နဲ႔ FTA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ရမွာ မို႔ လုပ္ေပးလို႔ မရေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။

က်င့္ဝတ္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕။ ။
ဒီ အေမးအေျဖေတြ နဲ႔ သင္တန္းကို လက္စသတ္ပါတယ္။
Professional Firm: ပီအီးတစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ ကိုယ့္ Employer ေအာက္က မဟုတ္ပဲ အျပင္မွာ အခစားျဖစ္ျဖစ္၊ ကုသိုလ္ ျဖစ္ ဒီဇိုင္း လက္မွတ္ ထိုးမယ္ ဆိုရင္ Professional Firm တစ္ခု အေနနဲ႕ မွတ္ပံုတင္ထားဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပါတနာ နဲ႕ ျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ဥပမာ။ ။ Church တစ္ခု ေဆာက္မွာ မို႔ ကုသိုလ္ျဖစ္ ဒီဇိုင္းလွဴခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အခေၾကးေငြ မယူေပမဲ့ ဒီအတိုင္း လက္မွတ္ထိုးေပးခြင့္ မရွိပါဘူး။ အဲတံဆိပ္တံုး လည္း မႏွိပ္၊ ပီအီး အရွိန္လည္း မသံုးပဲ Design Review / Discussion လုပ္တာ က ေတာ့ အာပတ္ လြတ္ပါတယ္။
ေနာက္ ဒီဇိုင္းတစ္ခု ကို အရင္ပီအီး က လုပ္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္ (ဥပမာ သူ အလုပ္ထြက္သြားလို႔) ေနာက္ပီအီး က တာဝန္ယူရမယ္။ ဆက္ကိုင္ ရမယ္၊ လက္မွတ္ထိုးရမယ္ ဆိုရင္ အရင္လူ ရဲ့ အလုပ္ကို စစ္ေဆး၊ဆန္းစစ္ လို႔ ကိုယ္တာဝန္ယူရဲ ရင္ လက္မွတ္ထိုးေပးခြင့္ ရွိပါတယ္။ အျခားေမးခြန္း ေတြ နဲ႔ Presentation အျပည့္အစံု ကို ေအာက္က လင့္ခ္ က ေန ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ https://engineers.texas.gov/downloads/EthicsWebinarMarch2016.pdf

ပီအီးဘုတ္ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြ ကို ေတာ့ဘုတ္ ။ ။ http://engineers.texas.gov/
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Read More... [ အက်ယ္ ဖတ္ရန္... ]

Friday, March 4, 2016

Water Reservoirs

အၾကမ္းေရးလက္စ။ ေရးၿပီးသြားလ်င္ ဒီစာေၾကာင္း ကို ဖယ္ေပးပါမယ္။
ျမန္မာျပည္ အထက္အညာေဒသ ေတြမွာ ေရတြင္းေတြ ေရမထြက္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေႏြရာသီ မွာ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဘို ႔အတြက္ စဥ္းစားႏိုင္ဘို႔ အခ်က္တစ္ခု ပါ။ Lake Livingston, Texas ၿပီးခဲ့တဲ့ ရံုးပိတ္ရက္ က က သစ္ေတာ ကို ျဖတ္ေမာင္းၿပီး ေရာက္သြားတဲ့ ေရကန္ တစ္ခုပါ။ Lake Livingston လို႔ေခၚပါတယ္။ ဟိုဘက္ကမ္း ကို ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရပါဘူး။ အခ်က္စစ္ၾကည့္ေတာ့ အင္းေလးကန္ ထက္ သံုးဆေလာက္ ပိုႀကီးတယ္။ အရြယ္ က ယူအက္စ္ နံပါတ္ ၄၂။ တကၠဆက္ မွာ ဒုတိယ၊ တကၠဆက္ မွာ အၾကီးဆံုး Toledo ကလည္း ေရေလွာင္တမန္ တစ္ခုပါပဲ။ ဒီ Lake Livingston က ေရေလွာင္ဘို႔ တမင္ တူးထားတဲ့ ေရေလွာင္ကန္နဲ႔ လို႔ဆိုပါတယ္။ ၁၉၆၆ မွာ တူးတယ္ ၁၉၆၉ မွာ တူးလို႔ ၿပီးတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယူအက္စ္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မွာ ေရခ်ုိေလွာင္ဘို႔ လူတူးထားတဲ့ ကန္ အခ်ိဳ႕ကို လည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ အႀကီးဆံုး တူးကန္ ျဖစ္တဲ့ Lake Oahe (man-made) ေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေပးလိုက္ရတဲ့ ေဒသခံ ေတြ ကို ဒုကၡေရာက္ေစပံု ကို လည္း မေမ႔ေစခ်င္ပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္း တိုင္းရင္းသားေတြ ေနရာသစ္မွာ မေနတတ္၊ မလုပ္တတ္၊မကိုင္တတ္ နဲ႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္ သြားတဲ့ အေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ (ႏွစ္ဘက္ မွ် စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။) ုခုလို ေရကန္ေတြ တူးထားတာ သာ မဟုတ္ရင္ ယူအက္စ္ က ကုန္းတြင္းမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံ မို႔ ျမန္မာျပည္ အညာေဒသ ထက္ ေရရွားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလို ကန္ေတြ မွာ ေလွေလွာ္ ငါးမွ်ားလို႔ ရပါတယ္။ အပန္းေျဖ စက္ဘီးစီး၊အေျပး နဲ႔ ညအိပ္ Camping အတြက္ ပန္းျခံေတြ ရွိေလ့ရွိပါတယ္။ အေကာင္ေသးရင္ ဥပေဒ အရ ျပန္လႊတ္ေပးရတယ္။ စီးပြားျဖစ္ မွ်ားတယ္ လို႔ ယူဆရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ေပးမမွ်ားေတာ့ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။ (ေျပာျပတဲ့ သူက ဝါသနာ ရွင္ ဆိုေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ေလ စီးပြားျဖစ္မွ်ားတာ၊ ငါးအေကာင္အႀကီးႀကီးေတြ မွ ေရြးမွ်ားတာ၊ ရတဲ့ ငါးကို တရုတ္ဆိုင္ သြင္း၊ ငါးေျခာက္လုပ္၊ ဒါေပမဲ့ လူျမင္မေကာင္း ေအာင္ မလုပ္ေတာ့ ျပႆနာ မျဖစ္ဘူး။)... အညာေဒသ မွာ ေႏြရာသီေရရွားတယ္ ဆိုေပမဲ့ မိုးရာသီ မွာ ဧရာဝတီ နဲ႔ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္၊ မတန္တဆ ေရႀကီးေလ့ရွိပါတယ္။ ေရခ်ိဳ ကို မထိန္းရင္ ပင္လယ္ထဲ ျပန္စီးသြားမွာပါပဲ။ စနစ္တက် စီမံ လို႔ ကံေကာင္းရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတာင္ ရခ်င္ရအံုးမယ္။ Planning & ESIA Assessment ေကာင္းေကာင္းလည္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ဆည္ေျမာင္း ဌာန က အင္ဂ်င္နီယာ ေတြ Master Plan ေတာ့ ရွိေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာလည္း ေရအရင္း အျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ေအာက္မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ - 22nd Jan 2013 နဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု ကို ေတြ႕မိပါတယ္။ ဘယ္လို Enforce လုပ္မလဲ ေတာ့ ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ ဆိုရင္ ပထမဆံုး လုပ္ရမွာ က ပို႔ေဆာင္ေရး ေအာက္က သေဘာၤတိုင္း မွာ မိလႅာကန္ ထည့္ဘို႔ နဲ႔ ဒီမိလႅာ ကန္ထဲ က ေရဆိုး ေတြ ကို စနစ္တက် ေရႊ႕ေျပာင္း သန္႔စင္ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ဘို႔ ပါ။ ေနာက္ေရထဲ ကို အညစ္အေၾကးေတြ စြန္႔ေနတဲ့ စက္ရံုေတြ နဲ႔ သတၱုတြင္း ကိစၥေတြ ကိုလည္း ၾကပ္မတ္ႏိုင္ဘို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (Environmental and Social Impact Assessment) ျမန္မာျပည္မွာ ဒီေနရာမွာ ESIA နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္ ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက် ေလ့လာ ဆန္းစစ္ မႈ မလုပ္တဲ့ တာတမံ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေရေမ်ာသြားတဲ့ အိမ္ေတြ ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ေတြ ရွိခဲ့တာ ကို လည္း လူတိုင္း သိခ်င္မွ သိပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ စိနျပည္က စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ အမိႈက္ သာေပါင္း စကၠဴစက္ၾကီး ေၾကာင့္ မ်ိဳးတုန္းသြားတဲ့ ငါးေတြ အေၾကာင္းလည္း မေမ႔ေစခ်င္ပါ။ ေလ့လာႏိုင္ဘို႔ လင့္ခ္ေတြ ေအာက္မွာ ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁)https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Livingston ၂)http://tpwd.texas.gov/state-parks/lake-livingston/ ၃)https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_lakes_of_the_United_States_by_area ၄)Google Map: Lake Livingston - https://www.google.com/maps/place/Lake+Livingston,+Texas/@31.0751863,-94.5438413,8z/data=!4m2!3m1!1s0x8647976e43e256bd:0x403180354aba4322 ၅)EPA Protecting Water Resources with Higher-Density Development - http://www.epa.gov/smartgrowth/protecting-water-resources-higher-density-development ၆)EPA National Lakes Assessment - http://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nla

Read More... [ အက်ယ္ ဖတ္ရန္... ]

Sunday, February 21, 2016

Potable Water Pipe Materials ( ေသာက္သံုးေရ ပိုက္မ်ား )

အၾကမ္းေရးလက္စ။ ေရးၿပီးသြားလ်င္ ဒီစာေၾကာင္း ကို ဖယ္ေပးပါမယ္။

  ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝ တဲ့ ပိုက္ေတြ အေၾကာင္း ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေပးဘို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ ပိုက္ဆင္ရာ မွာ သံုးတဲ့ ေရနဲ႔ ထိမဲ့ ပိုက္ပစၥည္း ေတြ အားလံုး က ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပိုက္ အမ်ိဳးအစား နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။
    Table of Contents ႏိုင္ငံတကာ မွာ ေသာက္သံုးေရ ပိုက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စံေတြ ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား က ေရပိုက္ေတြ ရဲ့ စံႏႈန္း က ျမင့္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ လူေတြ ရဲ့ က်န္းမာေရး နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ မေတာ္တဆ မႈ ေတြ ကေန သခၤန္းစာယူ ၿပီး စံက ျမင့္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ က တိုးတက္ ေနဆဲ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစကာ မူ တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြ က စံ ကို သံုးဘို႔ လိုပါတယ္။ (အမွား ကို Lesson Learn from Others သူမ်ားဆီက သခၤန္းစာ မယူဘဲ ကိုယ္တိုင္ အေတြ႕အၾကံဳဆိုး ရတဲ့ အထိ ထပ္ေစာင့္တာ ကို လက္ရွိအေျခအေန အရ အေကာင္းဆံုး လုပ္ရတာ ပါ လို႔ ေရာခ် လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။)
  စံေတြ ကို စနစ္ ထိန္းႏိုင္ဘို႔ ပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ တိုင္း က အသားတံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားေပးရပါမယ္။ ထုတ္လုပ္သူ၊ စံ နဲ႔ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ Class စသည္…. မွီျငမ္းထားတဲ့ စံ မွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပ ေပးရမယ္ လို႔ ပါရင္ လည္း ထုတ္လုပ္သူ ေတြ လုိက္နာဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ( Ref IPC 303.1)
  တပ္ဆင္တဲ့ အပိုင္း မွာ လည္း စံသတ္မွတ္ ခ်က္ အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စံမရွိ ရင္ ထုတ္လုပ္သူ ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ကို လိုက္နာေပးရပါမယ္။
  ပိုက္အားလံုး (ပလတ္စတစ္ ပိုက္ အပါအဝင္) ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲခန္း မွာ စနစ္တက် စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး သားေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ (သို႔) လက္ခံ ႏိုင္တဲ့ စံ အတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သမာသမတ္ ရွိတဲ့ Third Party Certification ပါရပါမယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 1. Lesson Learnt (အျခား ေနရာမ်ား မွ ေပးေသာ သခၤန္းစာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား။)
 2. ဒီေနရာ မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ အေၾကာင္း မဆက္ခင္ ရာဇဝင္ အခ်ိဳ႕ ကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရင္.
  Cast Iron သံပိုက္ ေတြ က ရာစု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ သံုးခဲ့ ေပမဲ့ ခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ ေမွးမွိန္သြားပါၿပီ။ အဓိက ကေတာ့ သံေခ်းစား ၿပီး အတြင္းမွာ ဗ်ဳတ္ထ။ ေရထဲ မွာ လည္း သံေခ်းပါ။ ေနာက္ ဗ်ဳတ္ထတဲ့ အတြက္ ေရစီးခုခံအား Pipe Friction လည္း တက္လာတာမို႔ Energy လည္း ဆံုးရႈံးရတာ မို႔ပါ။
  Copper Pipe ေတြ ဆိုရင္လည္း အဓိက ကေတာ့ ပစၥည္း သန္႔ဘို႔လိုပါတယ္။ အမႈန္ မထြက္ ဘို႔၊ ခဲ နဲ႔ အျခား မသင့္ေတာ္တဲ့ Material ေတြ မပါဘို႔၊ Dimension မွန္ဘို႔ နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထူ ရွိဘို႔ ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
  GI ( Galvanized Iron) ပိုက္လည္း ထိုနည္း ၄င္း ပါပဲ။ အရည္အေသြး သိပ္ေကာင္းေအာင္ ထိန္းႏိုင္တဲ့ စက္ရံု က ထြက္တာ ျဖစ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ အရည္အေသြး မေကာင္းရင္ ပိုက္အတြင္း မွာ မၾကာခင္ သံေခ်း လိုက္လာပါမယ္။ ေနာက္ Galvanizing Material ထဲမွာ ခဲပါရင္ သြားျပီ။ ခဲဆိပ္သင့္ေပေရာ့။ ေနာက္ေအာက္မွာ ခံတဲ့ ပိုက္က သံလား၊ သံမဏိလား။ သံဆိုရင္ မၾကာခင္ Galvanized အကာေပါက္ၿပီး သံေခ်းလိုက္ဘို႔ ပိုလြယ္ပါတယ္။ Galvanizing လုပ္တယ္ ဆိုတာ ကလည္း Zinc & Aluminum ကို အပူေပးအရည္ေဖ်ာ္ထားတဲ့ မီးဖိုထဲ ႏွစ္လိုက္ အက္ဆစ္ထဲ ႏွစ္လိုက္ လုပ္ၿပီး ရလာတာပါ။ ျမန္မာျပည္ အေနနဲ႔ ေတာ့ အရည္အေသြးေကာင္း တဲ့ GI Pipe / Fittings အျမဲတမ္း ရႏိုင္ဘို႔ အခြင့္အေရး သိပ္ကို နည္းလြန္းေသးတာ မို႔ မသံုးသင့္တဲ့ ပိုက္အမ်ိဳးအစား လို႔ ပဲ သတ္မွတ္ သင့္ပါတယ္။ (စကာၤပူ မွာ GI Pipe ကို ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးခြင့္ မရွိပါ။)
  Lead (ခဲ) ကို ကယ္လီဖိုးနီးယား မွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေသမဲ့ အဆိပ္လို ရြ႔ံ႕ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ US မွာ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္း ေတြ က ခဲ အနည္းဆံုး (သို႔) ခဲလံုးဝ သန္႔စင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ကို ပဲ သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။
  PVC ဆိုရင္လည္း ေရထဲ ကို အဆိပ္မထြက္ ေအာင္ ေသခ်ာ လုပ္ထားတဲ့ အမ်ိုးအစား ျဖစ္ဘို႔ နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေရဖိအား ဒါဏ္ ကို ေကာင္းေကာင္း ခံႏိုင္တဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနဒါဏ္ ( UV attack) ကို လည္း မခံႏိုင္ပါဘူး။ ပလတ္စတစ္ ပိုက္ အမ်ိဳးအစား အားလံုး ဒီအတိုင္းပါပဲ။ Recycle Material ပါလို႔ မရပါဘူး။ Corrosion Protection, Back Flow Prevention and Contamination Control, Water Hammer, Cavitation ဒါေတြ က လည္း ျဖစ္သလို လုပ္ထားတဲ့ Plumbing Code နဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ PVC ပိုက္မို႔ ခဲစင္တယ္ လို႔ ယူဆလို႔ လည္း မရပါဘူး။
  အိႏၵိယ မွာ ပီဗီစီ ပိုက္က ေန ခဲဆိပ္သင့္တဲ့ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးပါတယ္။
  (ဒီအခ်က္ က လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုး အခ်က္ပါ။ )

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 3. ေျမေအာက္ပိုက္။ ။
 4. ေျမေအာက္မွာ ျမဳတ္မဲ့ ပိုက္ေတြ အားလံုး က ျမဳတ္မဲ့ ေျမၾကီးထဲမွာ ရွိတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြ နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရနံ၊ အက္ဆစ္ (သို႔) အယ္လ္ကာလီ၊ ဆားဓာတ္ နဲ႔ အျခား Organic Compound အခ်ိဳ႕က ပိုက္ေတြ ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမဳတ္မဲ့ ေျမၾကီးရဲ့ အေျခအေန ကို သိဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ( Ref IPC 605)
  ဆားနဲ႔ ကန္႔ဓာတ္မ်ားတဲ့ ေျမမွာ သတၳဳပိုက္ေတြ ကို ဒီ အတို္င္းျမဳတ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ သတၳဳပိုက္ေတြ မွာ Galvanic Corrosion ကို ကာကြယ္ဘို႔ လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Solvent နဲ႕ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ ရာႏႈန္း မ်ားတဲ့ ေနရာ (သို႔) ေျမၾသဇာ အဆက္မျပတ္ ေကြ်းေနမဲ့ ေနရာမွာ ပီဗီစီ လို ပလတ္စတစ္ ပိုက္ေတြ သြားျမဳတ္လို႔ လည္းမရပါဘူး။
  ေနာက္တစ္ခု က ေျမေအာက္ပိုက္ ျမဳတ္တဲ့ အခါ သတိထားရမဲ့ ပိုက္ျမဳတ္နည္း စနစ္ ေတြ ပါ။ ၿပီးစလြယ္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ Trenching, Bedding & Back Filling Practices, Thrust Blocks and Anchors စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ က ေရရွည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပါ။ ေနရာတကာ ကံရာဇာငယ္ လုပ္ေနလို႔ မျဖစ္ပါ။
  အေပၚမွာ ဖိမဲ့ ဝန္အား ကို လည္း ခံႏိုင္မဲ့ အနက္မွာ ျမဳတ္ရပါမယ္။ (ဥပမာ။ ။ မီးသတ္ကား ရဲ့ ကုန္ျပည့္ဝန္ ကို ခံႏိုင္ဘို႔ အနည္း ဆံုး သံုးေပေက်ာ္မွာ ျမဳတ္ေပးရပါမယ္။ လိုအပ္ရင္ RC Full Haunch လုပ္ေပးရပါမယ္။)
  Lead (ခဲ) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွာ IPC မွာ အရင္ က 8% အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ခဲပါမွ သတၳဳပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ေတြ ကို ပံုသြင္းရ လြယ္ကူလို႔ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ခဲဆိပ္သင့္တာ ကို သိပ္မေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ကို ေတြ႕လာရတာ မို႔ ခဲကင္းစင္ တဲ့ ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ဘို႔ 0.2% အထိေလွ်ာ့ခ်ဘို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။
  ျမဴနီစီပါယ္ ပိုင္း မွာ water service piping အေနနဲ႔ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးမဲ့ ပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းေတြ ကို အနိမ့္ဆံုး လက္ခံ မဲ့ ခံႏိုင္ရည္ ကို IPC မွာ 160 psi ( 1100 kPa) at 73.4ºF ( 23ºC) လို႔သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ဒီထက္ Water Pressure မ်ားရင္ေတာ့ ပိုၿပီး ခံႏိုင္ရည္ ရွိတဲ့ ပိုက္ပစၥည္း ေတြ ကို သံုးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ ကို ပလတ္စတစ္ ပိုက္ ေတြ ေရြးတဲ့ အခါ သတိထားရပါမယ္။ IPC မွာ ပီဗီစီ ပိုက္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမဴနီစီပါယ္ ပိုင္း မွာ water service piping အေနနဲ႔ လက္ခံေပမဲ့ အေဆာက္အအံု ဘက္ မွာ သံုးမဲ့ water distribution piping ဘက္မွာ လက္မခံ တဲ့ သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။ ပီဗီစီ ပိုက္ေတြ ရဲ့ သဘာဝ အရ ေရပူ ဒါဏ္ လံုးဝ မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ က လည္း အမွားမခံ တဲ့ အခ်က္ မို႔ လံုးဝ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
  IPC က လက္ခံတဲ့ Water Service Pipe Material ေတြ က ေတာ့ ABS, Asbestos-Cement, Brass, CPVC, Copper or Copper Alloy Pipe & Tubing, PEX, DICL, Galv. Steel, PE, PP, PVC, SUS 304/ 316 ပါ။ အမ်ိဳးအစား တိုင္း အတြက္ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ Asbestos-Cement ပိုက္က ေတာ့ ထုတ္လုပ္ဘို႔ ခက္သြားပါၿပီ။ ဒါကလည္း Asbestos (ေက်ာက္ဂြမ္း) နဲ႔ အဆုပ္ထိခိုက္မႈ ဆက္စပ္ခ်က္ ေတြ ေၾကာင့္ ကိုင္တြယ္ မဲ့ သူ မရွိသေလာက္ နည္းသြားတာမို႔ပါ။
  အေဆာက္အဦ အတြက္ သံုးမဲ့ Water Distribution Piping ဘက္မွာ PVC နဲ႔ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ မပါေတာ့ပါဘူး။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 5. စကာၤပူ PUB က လက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးအစား။
 6. စလံုး စီပီ-၄၈ မွာေတာ့ ေၾကးပိုက္ ဆို ေရပူေရေအးအတြက္ သံုးလို႔ရတယ္။ သံပိုက္ (သို႔) Steel ပိုက္ေတြ ဆိုရင္ အထဲမွာ Lining အကာလႊာ ပါရမယ္။ သံပိုက္ေတြ ဆို အျပင္ဘက္က လည္း ကတၱရာေစးလို အကာအကြယ္ ပါရမယ္။ ေနာက္ သတၳဳပိုက္ေတြ ကို Corrosive Ground ထဲမွာ ျမဳတ္ထားရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ အကာအကြယ္ ေပးရမယ္ စသည္ျဖင့္ပါပါတယ္။ Cathodic Protection ဆိုတာ လည္း ပိုက္ေတြ ကို ကာကြယ္ဘို႔ နည္းပညာ တစ္ခုပါ။
  စကာၤပူ မွာ ဂ်ီအိုင္ ပိုက္ ( Galvanized Pipe) ရိုးရိုး က တရားဝင္ သံုးခြင့္ မရွိပါ။ သင့္ေတာ္တဲ့ Lining တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပါမွ သာ လွ်င္ သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။
  ဒီလိုသတ္မွတ္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ တင္ မလံုေလာက္ပါ။ ေသာက္သံုးေရ ပိုက္နဲ႔ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္းအားလံုး က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံ နဲ႔ ကိုက္ညီရပါမယ္။ စစ္ေဆးထားတဲ့ test report or certificate ေတြမွာ SAC-SINGLAS ( or) ILAC-MRA partner logo တစ္ခုခု မပါလ်င္ PUB က လံုးဝ အသိအမွတ္ မျပဳပါတဲ့။ (သံုးစြဲခြင့္ လံုးဝ မရွိပါ။)
  ပစၥည္းတစ္ခု ခ်င္းရဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ Fittings and Standards for Water Service ေတြ ကို PUB Website မွာ တရားဝင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 7. ျမန္မာျပည္ က အေျခအေန။
 8. ျမန္မာျပည္ မွာ လက္ရွိ အျပာေရာင္ ပီဗီစီ ပိုက္ နဲ႔ ဂ်ီအို္င္ ပိုက္ေတြ ကို အေတာ္သံုးစြဲ ေနတဲ့ ပံုစံ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရပိုက္လည္း ပိုက္ျပာ၊ အီးပိုက္လည္း ပိုက္ျပာ၊ မိုးေရလည္း ပိုက္ျပာ မို႔ အေတာ္ခြဲရခက္မယ္ လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ စလံုးမွာ ဆိုရင္ေတာ့ မိလႅာ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ တစ္မ်ိဳးတစ္ေရာင္၊ မိုးေရပိုက္ က တစ္ေရာင္ (ေရပိုက္ ကို ေတာ့ မသံုးပါ။)
  သိတဲ့ ညီငယ္ေတြ ရဲ့ ေျပာျပခ်က္ အခ်ိဳ႕အရ class 5, class 8.5, class 13.5 ဆိုျပီးရွိပါတယ္တဲ့။ thai standard ( TIS 17- 2532) လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ Water supply ဆို cl 13.5 Sanitary and Drain ဆို class 8.5 သံုးလိုက္တာပဲ လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ အရင္ ယိုးဒယား က သြင္းေလ့ရွိၿပီး အခု ေတာ့ ျပည္တြင္း မွာတင္ ထုတ္ေနၾကၿပီ လို႔ ဆိုပါတယ္။
  ဒီပိုက္ျပာ ေတြ ကို ေသာက္သံုးေရ ပိုက္အေန နဲ႔ သံုးတဲ့ အခါ စိုးရိမ္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခု ကေတာ့ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ။ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္ မွာ ဘယ္ေလာက္သန္႔ သလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ နဲ႔ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေကာင္း သက္ဆိုင္ပါလိ္မ့္မယ္။
  PVC ပိုက္မို႔ ခဲစင္တယ္ လို႔ ယူဆလို႔ လည္း မရပါဘူး။ အိႏၵိယ မွာ ပီဗီစီ ပိုက္က ေန ခဲဆိပ္သင့္တဲ့ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ က လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုး အခ်က္ပါ။)
  ဒုတိယ အခ်က္ က ေတာ့ ပိုက္ဆင္တဲ့ အခါ ခံႏိုင္ရည္ နဲ႔ မဆင္သင့္တဲ့ ေနရာေတြပါ။ ေျမေအာက္မွာ Solvent, ဒီဇယ္ (သို႔) ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးမဲ့ ေနရာေတြ မွာ မသံုးသင့္ပါဘူး။ ေျမေအာက္ပိုက္ ဆင္တဲ့ အခါ လိုက္နာရမဲ့ စံေတြ ကို လိုက္နာမႈ နည္းပါးတာ လည္း စိုးရိမ္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေရပန္႔ ( Water Pump) အထြက္မွာ တတ္ရင္ Head နည္းေပမဲ့ Surge ( Water Hammer) ေၾကာင့္ Fittings/ Elbow မွာ ကြဲထြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရပန္႔နဲ႔ ေပးရတဲ့ ေနရာ မွာ သံုးလို႔ မရပါဘူး။ Gravity Feed ဆိုရင္ေတာင္ မွ Sudden Closure ရုတ္တရက္ အပိတ္ျမန္တဲ့ Solenoid သံုး ပစၥည္း (သို႔) Flush Valve ေတြ မ်ားတဲ့ ေနရာ မွာ လည္း Surge ေၾကာင့္ကြဲပါမယ္။ မေလးရွား နာမည္ၾကီး ဟိုတယ္ တစ္ခု မွာ Laundry Equipment ေတြကို Gravity Feed နဲ႔ ေပးတဲ့ Copper Pipe အထူၾကီးေတြ ကြဲထြက္တာ ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳဘူးပါတယ္။
  ေနာက္ ေနထိမဲ့ ေနရာမွာ လည္း သံုးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ PVC က UV Attack ခံႏိုင္ရည္ မရွိပါ။
  ျပန္က်ိဳထားတဲ့ recycled pvc သံုးလို႔ မရသလို ေရဆိုး မိလႅာ အတြက္ လို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ပိုက္အမ်ိဳးအစား ကို လည္း ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
  ပီဗီစီ ေရဆိုး မိလႅာပိုက္ က်ေတာ့ လည္း ေသာက္သံုးေရ ပိုက္ Fittings ေတြ ခ်ိဳးထားတဲ့ ပံု မတူပါ။ အေမရိက မွာေတာ့ Soil Waste and Vent Pattern ( ASTM D 3311, drain, waste, and vent patterns) လို႔ေခၚပါတယ္။ စကာၤပူ မွာ လည္း ဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။
  လက္ရွိ အမ်ားသံုးေနတဲ့ ပိုက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ တကယ္ စစ္ေဆးသင့္ ေနၿပီ လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္မွ အိႏၵိယ လို ေနာင္တ ဆိုး မရေစခ်င္ပါ။
  ကုန္က် စားရိတ္ ပိုမ်ား လာမယ္ ဆိုၿပီး ကန္ထရိုက္တာ ေတြ ျငီးေကာင္း ျငီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အိမ္ေစ်း၊ အေဆာက္အဦ ေစ်းေတြ က လည္း ငါးျပား၊ တစ္ပဲ မဟုတ္ပါ။ အရည္အေသြး ရွိတဲ့ ပိုက္ စနစ္ ေတြ ရသင့္တဲ့ တန္ဘိုးေတြ ျဖစ္တာ အျငင္းပြားဖြယ္ မဟုတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 9. ျမန္မာျပည္ အတြက္ Material Standards စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။
 10. ျမန္မာျပည္ မွာ လည္း Material Quality ကိုထိန္းဘို႔ စံသတ္မွတ္ ေပးမဲ့ National Standard Council လိုအဖြဲ႕မ်ိဳး စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္း ထားဘို႔ လိုအပ္ ေနတဲ့ သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။ စကာၤပူ မွာ လုပ္တဲ့ စနစ္ လို ႏိုင္ငံ တကာ စံ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
  ပစၥည္းအရည္အေသြး ကို စံနဲ႔ ညီမညီ စစ္ေဆးေပးမဲ့ Accredited Laboratory ေတြလည္း ရွိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။
  ျဖစ္ႏိုင္ရင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြ မွာ ေပါင္းထားေပးရင္ ေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြ လည္း ပညာရပါလိမ့္မယ္။ Certified Lab Technicians ေတြ နဲ႔ ပညာရွင္ ဆန္ဘို႔ ေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္။
  စကားမစပ္၊ Middle East Project တစ္ခု မွာ ဂႏၶာလရာဇ္ ျပည္က Stainless Steel Pipes ေတြ သံုးတာ တစ္ႏွစ္အတြင္း သံေခ်း တက္ လာလို႔ တစ္ဆိုဒ္ လံုး ျပန္လဲဘို႔လိုတဲ့ အျဖစ္ ကို ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု က ေန ၾကားရပါေသးတယ္။ (တရုတ္ႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပစၥည္း ေတြ ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တျပိဳင္တည္းမွာ ပဲ အဆင့္အတန္း မမီတဲ့ ပစၥည္းေတြ လည္း ရွိေနအံုးမွာပါ။ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ။ ၉၀% သန္႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ မသန္႔တဲ့ ၁၀% က ဒုကၡေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္တာမို႔၊ တရုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ပစၥည္းေတြ ကို QC ေသခ်ာစစ္ႏိုင္မွ သံုးခြင့္ေပးရပါမယ္။)
  ဒီေနရာ မွာ ပို႔လႊတ္မဲ့ ေရရဲ့ အရည္အေသြး က လည္း အေရးပါပါတယ္။ မသန္႔တဲ့ (သို႕) အက္ဆစ္ဓာတ္ လို ဓာတ္ျပဳလြယ္၊ တိုက္စားလြယ္ တဲ့ အရည္အေသြး ဆိုရင္ ပိုက္ေတြ ကို စားပါမယ္။ Copper Pipe ေတာင္ Blue Water လို႔ေခၚတဲ့ ေၾကးညိွေတြ ပါၿပီး ေၾကးဆိပ္သင့္ႏိုင္ပါတယ္။ Hardness မ်ားရင္ေတာ့ ပိုက္ေတြ ခ်ိဳးကပ္ၿပီး ပိတ္လာဘို႔ အလားအလာ ရွိပါတယ္။

 11. Download PDF Copy: W057_R01 Potable Water Pipe Materials
  https://www.dropbox.com/s/m1rjk9xrdvyhryg/W057_R01%20Potable%20Water%20Pipe%20Materials.pdf?dl=0

 12. ... Back to Top [Table of Contents]....
 13. References:
  1. International Plumbing Code , International Code Council
  2. Singapore Standard Code of Practice - CP: 48 Code of Practice for Water Services
  3. စကာၤပူ PUB

Read More... [ အက်ယ္ ဖတ္ရန္... ]