Sunday, September 14, 2008

Green Certifications (USGBC's LEED / Singapore GreenMark)

ဒီတစ္ပါတ္ ေတာ့ ကမာၻေပၚ မွာ အသံုးမ်ား တဲ့ LEED® Green Building Rating System အေၾကာင္းကို စာဖတ္သူ နဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးထားပါတယ္။

 1. Introduction
  • Green (High Performance Buildings)
   • Building Industry မွာေတာ့ Sustainable Development Concept ကိုဆိုလိုပါတယ္။
   • Environmentally Responsible (ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚတာဝန္သိေသာ)
   • Economically Profitable (စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခ ကိုက္ေသာ)
   • Healthy Places to Live and Work (အလုပ္လုပ္ ရန္ ေနထိုင္ရန္ က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ)
   • အေဆာက္အအံု ေတြ လို႔ ဆိုပါတယ္။
  • ဘာလို႔ Green လုပ္သင့္လဲ။
   • Building Sector က ပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ အလြန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိလို႔
   • U.S. မွာ စုစုေပါင္း စြမ္းအင္ အသံုးရဲ့ ၃၀% နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ အသံုးရဲ့ ၆၀% ကို Building Sector ကေန သံုးပစ္ေနတယ္။
   • တစ္ေန႔ကို ေရဂါလံ သန္း ငါးေထာင္ ေလာက္ အိမ္သာကေန Flush လုပ္ခ် ပစ္ေနတယ္။
   • Commercial Construction Projects ေတြက အမိႈက္ေတြ 2.5lb/ft²-Floor Area ႏႈန္းနဲ႔ စြန္႔ပစ္ေနတယ္။
   • သဘာဝ အတိုင္း အပင္ေတြ တိရစၧာန္ ေတြ ေနထိုင္ စရာေျမ နဲ႔ လယ္ယာ ေျမေတြ ကို ယူသံုးေနတယ္။
  • Green Practices ေတြက ဒီဆိုးက်ိဳး ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္႐ံု မက၊ The Trend of Unsustainable Building Activities ေတြ ကို ဘက္ျပန္ ေစပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြ အျပင္
   • လည္ပတ္စရိတ္ ကိုေလ်ာ့က်ေစမယ္။
   • ေစ်းကြက္ ကိုေကာင္းေစမယ္။
   • လုပ္အား ကို တိုးတက္ေစမယ္။
   • အေဆာက္အအံု အတြင္းပိုင္း ေလ မသန္႔ လို႔ ျဖစ္လာ မဲ့ Potential Liability ေတြ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး ႏိုင္မယ္။
  • Green Performance မွာ ပိုင္႐ွင္ေတြ၊ ႐ွယ္ယာပိုင္႐ွင္ေတြ၊ ေနထိုင္သူ ေတြ နဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြ၊ စတဲ့ သက္ဆိုင္သူ အားလံုး ကို အက်ိဳး႐ွိေစမဲ့ Environmental, Economic နဲ႔ Social Elements ေတြ ပါဝင္ ပါတယ္။

 2. LEED® ဆိုတာ ဘာလဲ။ ?
  • LEED ဆိုတာကေတာ့ The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System™ ရဲ့ Acronym (အတိုေကာက္) ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ က The U.S. Green Building Council (USGBC) က စတင္ စနစ္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။
  • USGBC ဆိုတာကေတာ့ Sustainable (ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ မေပး မပ်က္စီးေစ ပဲ ေရရွည္ တည္တံ့ ေစမဲ့) အေဆာက္အအံု ေတြ စီးပြားေရး၊ အိမ္၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ကြက္ ေတြကို Certify လုပ္ေပးတဲ့ non-profit organization တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ USGBC ဟာ LEED® Rating Systems နဲ႔ တကြ expanding green building practices and education မွာ အဓိက စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • LEED® Green Building Rating System က ကိုယ့္ ဆႏၵ နဲ႔ ကိုယ္ ပါဝင္ရတဲ့၊ လူအမ်ား၏ ဆႏၵ ကိုအေျခခံ၊ ႐ွိေနတဲ့ Proven Technologies ေတြကို မူတည္ ထားတဲ့ national rating system တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
  • Building ရဲ့ Life-Cycle တစ္ေလွ်ာက္ မွာ ရ ႏိုင္မဲ့ Environment Performance ကို Whole Building Perspective ကေန Evaluate (အကဲျဖတ္) ၿပီး Green Buildign လို႔ တိတိက်က် သတ္မွတ္ ႏိုင္မဲ့ စံ ကို ေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္ပါ။
  • LEED က ႐ွိေနတဲ့ building types အားလံုး ကို addresses (ရည္ညႊန္း) ၿပီး state-of-the-art strategies (ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းဗ်ဴဟာ ေတြ) နဲ႔ ဧရိယာ ၅ -ခု ကို အထူးအေလးေပး ဂရုစိုက္ ထားပါတယ္။
   1. SS: Sustainable (ေရရွည္ တည္တံ့ ေစမဲ့) site development
   2. WE:Water Efficiency (ေရ ကို အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ သံုးေရး၊ ေခၽြတာေရး),
   3. EA:Energy & Atmosphere (စြမ္းအင္ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ေလထု)
   4. MR:Materials and resources selection (ပစၥည္း၊ သယံဇာတ သံုးစြဲမႈ) , and
   5. EQ: Indoor environmental quality (အေဆာက္အအံု အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္း) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
   6. ID / IU: New Constructions ေတြအတြက္ ID (Innovation & Design Process) နဲ႔ Existing Buildings ေတြအတြက္ IU (Innovation in Upgrades, Operation and Maintenance ပါဝင္ ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ၊ အၾကံေကာင္း ေတြကို ႀကိဳဆို ဘို႔ အတြက္ ထည့္သြင္း ေပးထား တာပါ။
  • LEED က Performance-oriented system ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ထားတဲ့ criteria (လိုအပ္ခ်က္) နဲ႔ ကိုက္ညီ ရင္ points ေတြရပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ နဲ႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း သက္ေသျပ ႏိုင္မဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြလည္း တင္ျပရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ Calculation ေတြ နဲ႔ အတူ သတ္မွတ္ထား တဲ့ Performance Period တစ္ခု အတြင္း မွာ ဆက္တိုက္ (အဆက္မျပတ္) ေကာက္ယူရ႐ွိ တဲ့ Performance Data ေတြကို လည္း ပူးတြဲ တင္ျပရပါမယ္။
  • ရ႐ွိတဲ့ points အရည္အတြက္ ေပၚ မူတည္ ၿပီး ရႏိုင္တဲ့ Green Building Certifications Level ကို ေလးခု ခြဲျခားထားပါတယ္။
   1. Certified
   2. Silver
   3. Gold
   4. Platinum
   ဒီလို Certified Status ရဘို႔ အတြက္ Prerequisite (မ႐ႇိမျဖစ္ေသာလိုအပ္ခ်က္) အားလံုး နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ Points အရည္အတြက္ ကို ရ႐ွိ ဘို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။
  • Categories တစ္မ်ိဳး နဲ႔ တစ္မ်ိဳး လိုအပ္တဲ့ Points ခ်င္းမတူ ပါဘူး။ ဒါက လည္း မတူတဲ့ Nature ေတြေၾကာင့္ပါ။
   ဥပမာ ျပရ ရင္။
   Rating NC EB
   Certified 26 32 points 32-39 points
   Silver 33 38 points 40-47 points
   Gold 39 51 points 48-63 points
   Platinum 52 69 points 64-85 points
      NC: LEED® for New Construction & Major Renovations
      EB: LEED® Existing Building
  • Scope အေနနဲ႔ ျပည့္စံုျပည့္စံု က်ယ္ျပန္႕က်ယ္ျပန္႕ ႐ွိေပမဲ့ Operation မွာ ႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူ ေအာင္ ဒီ System ကို ဒီဇိုင္း လုပ္ထား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
  • LEED က အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ဘို႔ လိုအပ္ခ်က္ အသစ္ေတြ သာမက လိုအပ္ခ်က္ အေဟာင္းေတြ ကို လည္း ပိုၿပီးေကာင္းလာေအာင္၊ မြန္းမံရင္း ပိုၿပီးတင္းက်ပ္ တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ Current Information နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို USGBC website မွာသြားေရာက္ ေလ့လာဘို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
  • စာဖတ္သူ ဆက္လက္ ေလ့လာခ်င္ ရင္ေတာ့


 3. LEED Accredited Professionals (LEED APs)
  • LEED AP ဆိုတာကေတာ့ green building techniques, the LEED Green Building Rating System နဲ႔ the certification process ေတြကို ေသခ်ာနားလည္ တယ္လို႔ ျပသ ႏိုင္တဲ့ ပညာ႐ွင္ ကိုေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဒီလို LEED AP ျဖစ္ ဘို႔ကေတာ့ USGBC ရဲ့ အေထာက္အပံ့ နဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ Green Building Certification Institute (GBCI) က ႀကီးမႈးက်င္းပတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆို ေအာင္ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • LEED Project Team မွာ LEED AP ပါရင္ ID/IU ေအာက္က 1 Point ရပါတယ္။
  • LEED က လူသိမ်ားလာ ၿပီ ဆိုေပမဲ့ လက္႐ွိ အသံုးသိပ္ မတြင္က်ယ္ ေသးတာမို႔ ဒီလက္မွတ္ ရလို႔ အခြင့္အေရး ပိုရမယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ တကယ္ လိုအပ္တဲ့ အသံုးခ် မဲ့ သူေတြ အတြက္ ပဲ အက်ိဳး႐ွိ ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နဲ႔ အတူ အ႐ွိန္အဟုန္ နဲ႔ ေရပန္းစား လာမဲ့ စနစ္ပါ။
  • ေနာက္ ဒီနည္းပညာ ေတြ က ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေပမဲ့ စကာၤပူ လို ၿမိ့ဳႏိုင္ငံ အတြက္ ေတာ့ Apply လုပ္ရ အေတာ္ ခက္ပါတယ္။ LEED Certified ျဖစ္ဘို႔ ေတာ့ စိတ္ဝင္ စားေနၾက ပါၿပီ။
  • စာေမးပြဲ က World Wide မို႔ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာေျဖ ဆိုလို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေျဖခ်င္တဲ့ ေနရာ ကို Online ကေန Schedule လုပ္ၾကည့္၊ မရရင္ Test Center ကိုေခၚပါ။ စကၤာပူ မွာေျဖခ်င္ရင္ေတာ့ စကၤာပူ Test Center က မေလး႐ွား Center ေအာက္ က ျဖစ္ၿပီး ေျဖလို႔ ရႏိုင္တယ္ လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ စံုစမ္းၾကည့္ေပါ့။
  • စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္ အတြက္ ထူးထူးျခားျခား လိုအပ္ခ်က္ မ႐ွိေပမဲ့ Building industry Knowledge နဲ႔ LEED နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ တီးမိ ေခါက္မိ ႐ွိဘို႔ ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
  • လက္႐ွိ (as of Sep 2008) စာေမးပြဲ ေၾကးကေတာ့ US$400 ျဖစ္ပါတယ္။
  • GBCI Web Site (http://www.gbci.org/) မွာ EXAM REGISTERATION လုပ္ရပါမယ္။
   • ပထမ Log In လုပ္ဘို႔ Account Registration လုပ္ ရပါမယ္။
   • ၿပီးရင္ Log In လုပ္ ေျဖဆို မဲ့ စာေမးပြဲ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ၿပီးရင္ Test Center ေ႐ြးရပါတယ္။ စာေမးပြဲ စစ္ေပးတဲ့ အသင္းကေတာ့ Prometric ျဖစ္ပါတယ္။
   • ပထမ LEED AP Candidate Handbook (PDF) ကို Download လုပ္ယူပါ။
   • စာေမးပြဲ outline of exam content ကို ေလ့လာပါ။ ဒါကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွ ျပင္ဆင္ပါ။ နမူနာေမးခြန္း ကို လည္း ေသခ်ာၾကည့္ပါ။ (ေသခ်ာေအာင္ ၾကည့္ပါ။)
   • LEED Reference Guideကို ဝယ္ယူပါ။ စာေမးပြဲ နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ မဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ပဲ လိုအပ္ပါ လိမ့္မယ္။ (ဥပမာ New Construction ဆို LEED NC Handbook, Existing Builidng ဆို LEED EB Handbook) Version ေရာ Validity ေရာ ေသခ်ာစစ္ပါ။ LEED EB ဆို ခု Sep 30, 2008 မွာ စာေမးပြဲ Register ပိတ္မွာ ျဖစ္ၿပီး Dec 2008 အတြင္း အၿပီး ေျဖရပါလိမ့္မယ္။
   • တတ္ႏိုင္ရင္ optional USGBC courseကို တက္ေရာက္ သင္ယူ ႏို္င္ပါတယ္။
   • Professional Publications Inc. (ppi2pass.com) ကေနလည္း ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္ နဲ႔ Flash Card ေတြ နဲ႔ အျခား Resources ေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။

  • 2009 နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ စာေမးပြဲ ပုံစံ ေရာ၊ Content ေတြ ကိုပါ ေျပာင္းလဲမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ သတိထားပါ။ GBCI Website မွာ ေသခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွ ျပင္ဆင္ပါ။

  • Exam Registeratioin ၿပီးသြား လုိ႔ ေလ့လာဘို႔ လိုအပ္တဲ့ အခါ ဒီ စာမ်က္ႏွာ ေတြက အသံုးတဲ့ ပါလိမ့္မယ္။


 4. စကာၤပူ GreenMark
  • LEED နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ ေပမဲ့ စကာၤပူ မွာေတာ့ သူ႔ ကိုယ္ပိုင္ GreenMark Program ႐ွိပါတယ္။ သူကေတာ့ Criteria (စံညြန္း သတ္မွတ္ခ်က္) ငါးခု ခြဲ ထားပါတယ္။
   1. Energy Efficiency
   2. Water Efficiency
   3. Site/Project Development & Management (Building Management & Operation for existing buildings)
   4. Good Indoor Environmental Quality & Environmental Protection
   5. Innovation
  • သူ႔မွာ လည္း Certified Green Mark Manager (GMM) & Green Mark Professional (GMP) လို႔ေခၚတဲ့ Program ႐ွိပါတယ္။
  • ေနာက္ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ Enhanced Green Mark Incentive Scheme (GMIS) ဆိုတာ ႐ွိတာပါ။ ဘာ ရရင္ ဘယ္ေလာက္ ဆုေပး မယ္ ဆိုတဲ့ မက္လံုး ေပးထား တာပါ။ တကယ္ လည္း မက္ေလာက္ ေအာင္ ကိုေပး ထားတာပါ။
  • LEED ကေတာ့ Platinum ရမွပဲ Certified Fee ကိုပဲေလွ်ာ့ေပးမွာ ပါ။ Registered Fee , Expedited Fee ေတြ က ေပးရအံုး မွာပါ။
  • HVAC Engineer ေတြအတြက္ Green Building Design Guide- Air-conditioned Buildings ကိုလည္းဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
  • အေသးစိတ္ သိခ်င္ရင္ ေတာ့ BCA Green Mark Website မွာသြားေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါတယ္။


Web-Links
 1. The U.S. Green Building Council (USGBC)[ http://www.usgbc.org/ ]
 2. GBCI: Green Building Certification Institute[ http://www.gbci.org/ ]
 3. Prometric Test Center[ http://www.prometric.com/GBCI/default.htm ]
 4. Professional Publications Inc. (ppi2pass.com)
  [ http://ppi2pass.com/ppi/PPIShop_ct_LEED ]

 5. Building & Construction Authority, Singapore


No comments: