Saturday, July 19, 2008

USA: EIT (Engineer-In-Training) and FE Exam

[2017 ျဖည့္စြက္ ။ ။ FE Exam စာေမးပြဲ က Paper-Pencil ေရးေျဖ စံနစ္ က ေန ကြန္ျပဴတာ နဲ႔ ေျဖရတဲ့ စနစ္ ကို လံုးလံုး ကူးေျပာင္း သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖဆိုလို သူ ေတြ အေနနဲ႔ ပိုၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရသြားတယ္ လို႔ ထင္ရပါတယ္။
အေျပာင္းအလဲ ေတြ ကို NCEES & သက္ဆိုင္ရာ ပီအီးဘုဒ္ေတြ မွာ ေလ့လာဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီစာစု ကို ေရွးလူၾကီး တစ္ေယာက္ ေရးခဲ့တယ္ လို႔ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါကုန္..
]

U.S မွာ ေရာက္ေနၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္ တဲ့ သူေတြ၊ လိုင္စင္ရ Professional Engineer (P.E) ျဖစ္ခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ ပထမ အဆင့္ လိုအပ္တာ ကေတာ့ EIT (Engineer-In-Training) အလုပ္သင္ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ပါတယ္။
EIT ျဖစ္ၿပီ ဆိုတာ နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး လမ္းေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္ ပြင့္သြားၿပီ လို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ အေျခအေန ေပၚေတာ့ မူတည္တာေပါ့ေလ။ EIT ျဖစ္ဘို႔ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့

 1. File the Application, Pay the Stated Filing Fee: သက္ဆိုင္ရာ State Licensing Board မွာ က်သင့္တဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး နဲ႔အတူ Application Form ကို တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ FE Exam ကို ေျဖဆိုခြင့္ ရႏိုင္မွာပါ။
 2. သတ္မွတ္ေပးတဲ႔ 8-hour written Fundamentals of Engineering (FE) Examination (၈ - နာရီ ေရးေျဖေမးခြန္း) ကိုေျဖဆို ေအာင္ျမင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေသးစိတ္ ေနာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။)
NCEES Website (http://www.ncees.org/) မွာသြားၿပီး State Licensing boards’ WebSite Links ကိုရယူ ႏိုင္ပါတယ္။ National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES) ဆိုတာက ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတြက္ ဒီေမးခြန္းေတြ ကို ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။
(2008 ခုႏွစ္၊ ဒီ Blog Post စာေရးေနေသာ အခ်ိန္ မွာ ရွိတဲ့ အေျခအေန ကို သာ ေရးသားေဖၚျပထားေပးမွာမို႔ စာေမးပြဲ ေျဖလိုတဲ့သူ ေတြ မိမိေျဖမဲ့ အခ်ိန္မွာ ရွိမဲ့ အေျခအေန ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ဆန္းစစ္ဘို႔ ေတာ့ သတိေပးလိုပါတယ္။)

How to Apply (How to File the Application)
FE Exam ကို ေျဖဆိုခြင့္ ရဘို႔ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ State Licensing Board မွာ Application Form တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ State တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု လိုအပ္ခ်က္ မတူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို အရင္စံုစမ္း ထားဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကေတာ့
 1. General အေထြေထြ လုိအပ္ခ်က္ မ်ား။
  1. Citizenship / State Residency : State Board ေပၚ မူတည္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ State Board ေတြက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား (သို႕) တရားဝင္ Permanent Residents (Green Card Holders) ျဖစ္ဘို႔လိုအပ္ ေပမဲ႔ တခ်ိဳ႕ State Board ေတြက ေတာ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ဘို႔တို႔ State Residency ျဖစ္ဘို႔တို႔ ဆိုတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ႐ွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ social security number (SSN) (သို႔မဟုတ္) individual taxpayer identification number (ITIN) ေတြေပးရဘို႔ ေတာ့ လိုအပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ SSN က US Citizens ေတြနဲ႕ Permanent Residents (Green Card Holders) ေတြမွာ ပဲ ႐ွိတာပါ။ ITIN ကလည္း US မွာတရားဝင္ အလုပ္လုပ္ ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ ဘူးမွသာ ရႏုိင္တာပါ။ ဒီနံပါတ္ တစ္ခုခု မ႐ွိပဲ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ႏိုင္ဘို႔က ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။
 2. Examination Requirements စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ား။

 1. Graduation: ABET Degree; ABET ဆိုတာက ေတာ့ Accreditation Board for Engineering and Technology ကုိ ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး Engineering and Technology Curricula ေတြကို US ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း လံုးက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထား တဲ့ The Nationally Recognized Accrediting Organization တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ABET accredited engineering program ကို အေမရိက က US နဲ႔ Canada က ေက်ာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ မွာပဲရႏိုင္ တာမို႔ အာ႐ွမွာ ဘြဲ႔ရခဲ့ တဲ့ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြ အေနနဲ႔ ဒီလိုအပ္ခ်က္ ကိုျဖည့္ႏိုင္မွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ State Board ေတြကလည္း ABET မဟုတ္တဲ့ ဘြဲ႕ေတြ ကို သူတို႔ အသိအမွတ္ ျပဳထားတဲ့ Evaluator ေတြဆီမွာ Evaluation လုပ္ေပးဘို႔ လိုအပ္တာ လည္း႐ွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ State Board မွာ ေသခ်ာစံုစမ္းပါ။
 2. Engineering Work Experience : State licensing board ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က အျခားႏိုင္ငံေတြ ကေန Non-ABET Engineering and Technology Curricula ေတြ နဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ လံုေလာက္တဲ့ engineering work experiences ေတြ႐ွိခဲ့ တဲ့သူေတြ ဆိုရင္ လည္း ေျဖဆိုခြင့္ ေပးတတ္ပါတယ္။
 3. စာရိတၱ ပိုင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ
  • be of good moral character အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။
  • Never have been convicted of a crime substantially related to the practice of engineering ဒါကေတာ့ Practice of Engineering နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ျပစ္မႈ တစ္ခုခု ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဘူးသူ မဟုတ္
  စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားတာ မ်ိဳးေတြပါ။


 • Examination Scope
  ေအာက္မွာ ေမးခြန္းပံုစံကို အၾကမ္းျဖင္း ႐ွင္းျပထားပါတယ္။

  Exam Composition


  Session Duration No. of Questions Points Remark
  /EachTotal
  မနက္ပိုင္း Morning Session4h 1201 point 120General: One-Point Multiple Choice Questions
  ညေနပိုင္း Evening Session 4h 60 2 points120 Depth: General, Chemical, Civil, Electrical, Environmental, Mechanical, or Industrial Engineering.
  စုစုေပါင္း 8h- - 240-

  • မနက္ပိုင္းက ေတာ့ EIT candidates အားလံုးေျဖရ မွာ က General ေမးခြန္း ေတြပါ။ ကိုယ္ရတဲ့ ေမးခြန္း ရဲ႕ Serial No. ကိုလိုက္ လို႔ အေမး အေျဖ ကြဲေကာင္း ကြဲႏိုင္ေပ မဲ့ ပါဝင္တဲ့ အေျခခံ ေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကေတာ့
   1. Mathematics
   2. Engineering Probability and Statistics
   3. Chemistry
   4. Computers
   5. Ethics and Business Practices
   6. Engineering Economics
   7. Engineering Mechanics (Statics and Dynamics)
   8. Strength of Materials
   9. Material Properties
   10. Fluid Mechanics
   11. Electricity and Magnetism
   12. Thermodynamics
  • ညေနပိုင္း ေမးခြန္းမွာ ေတာ့ General, Chemical, Civil, Electrical, Environmental, Mechanical, or Industrial Engineering စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ Section ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေျဖဆို ႏိုင္ပါတယ္။
  • ေမးခြန္းပံုစံ ေတြက အခ်ိန္ နဲ႔ လိုက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ႐ွိႏိုင္တာ မို႔ FE Exam Specifications လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ေမးခြန္း ထုတ္သူ ျဖစ္တဲ့ NCEES Website (http://www.ncees.org/) မွာသြားၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္၊ ၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ စစ္ေဆး ပါ။
  • စာေမးပြဲ က closed-book examinations ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ ဝင္ခြင့္ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္က လြဲလို႔ တျခာ စာအုပ္၊ စာ႐ြက္စာတမ္း သာမက ေရးစရာ ခဲတံေတာင္ မွ မယူရပါဘူး။ ေပတံ တစ္ေခ်ာင္း နဲ႔ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Calculators ေတြေတာ့ ယူလို႔ ရပါတယ္။ စာေမးပြဲ မွာသံုးဘို႔ Mechanical Pencil တစ္ေခ်ာင္း ေပးပါလိမ့္မယ္။ ခဲတံ မေကာင္းရင္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခဲဆန္ ထပ္ လိုအပ္ရင္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထပ္ေတာင္း ႏုိင္ပါတယ္။ Mechanical Pencil ကို မနက္ပိုင္း အၿပီး အခန္းထဲမွာ ပဲထားခဲ့ ရေပမဲ့ ညေနပိုင္း ေျဖၿပီးရင္ အပိုင္ယူသြား ႏိုင္ပါတယ္လို႔ အသိေပးထားပါတယ္။
  • စာေမးပြဲ မွာ သံုးခြင့္ ႐ွိတဲ့ Calculator Brand / Model ေတြကို လည္း ေသခ်ာ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးပါ။ Brand ေရာ Model ေရာ ႏွစ္ခုလံုး ကိုက္ညီမွ သာယူခြင့္ ႐ွိပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အပို Calculator ကိုလည္း ယူသြား ႏိုင္ပါတယ္။
  • မွီျငမ္းစရာ အေနနဲ႔ FE Supplied-Reference Handbook ကိုေပးပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ ေပၚမွာ ေရးျခစ္ မွတ္သားခြင့္ လံုးဝ မ႐ွိပါဘူး။ ေရးျခစ္တာ ကို ေတြ႕သြားခဲ့ရင္ စာေမးပြဲခန္း ထဲက ထုတ္ပစ္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ အျပစ္ႀကီးတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ ကို NCEES Website မွာ Free Download ရယူ ႏိုင္ပါတယ္။
  • လက္႐ွိ ေမးခြန္းေတြ ကေတာ့ Multi-Choice Questions ေတြျဖစ္ၿပီး မွားေျဖမိလို႔ အမွတ္မေလွ်ာ့ တာမို႔ Blank Answer ဗလာ မထားခဲ့ ပါနဲ႔။
  • ညေနပိုင္း ေမးခြန္းမွာ General, Chemical, Civil, Electrical, Environmental, Mechanical, or Industrial Engineering စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ Section ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေျဖဆို ႏိုင္ပါတယ္ လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ EIT မွာ Discipline သတ္မွတ္ခ်က္ မပါတာမို႔ ဘယ္သူမဆို ႏွစ္သက္ရာ Section ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေျဖဆိုခြင့္ ႐ွိေလ့ ႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ Environmental Engineer က Mechanical ကိုေျဖ ႏိုင္လို႔ ေျဖခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲ ေအာင္ရင္ EIT ျဖစ္တာပါပဲ။ PE Exam အတြက္ EIT ျဖစ္ဘို႔သာ လိုအပ္တာမို႔ ဘာမွ ထူးျခားၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ မ႐ွိပါဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။
   ဒါေၾကာင့္ ညေနပိုင္း မွာလည္း General ကိုပဲ ေျဖရင္ စာတစ္မ်ိဳး ထဲပဲ ၾကည့္ရတာ ဘို႔လိုမယ္ လို႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ က က်ေနာ့္ ကို သတိေပး ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္ ကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ ညေနပိုင္းကို Mechanical ကိုပဲ ေျဖဘို႕ ျပင္ဆင္ထား ခဲ့တာပါ။ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း စာနဲ႔ အဆက္ သိပ္မျပတ္ ေသးတာရယ္၊ Mechanical ကို အားသန္ တာရယ္ ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ Mechanical Section ကို စေျဖၿပီး မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ အထိ ၄ ပုဒ္ပဲ ၿပီးလို႔ General Section ကိုသြားၾကည့္ ျမန္မယ္ ထင္တာ နဲ႔ General ကို ေျပာင္းေျဖ ခဲ့ပါတယ္။ မိနစ္ ၂၀ ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိန္မီ ေအးေအး ေဆးေဆး ပဲ ေျဖႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ Mechanical ေမးခြန္းတိုင္းက အတြက္အခ်က္ မ်ားလို႔ အခ်ိန္ ပိုၾကာမယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ အျမင္ ကိုပဲ ေျပာတာပါ။
   ဘယ္ဟာ ကိုေ႐ြး ေျဖသင့္လဲ ဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။
  • စာေမးပဲြ လိုအပ္ခ်က္ ေတြက လည္း အေျပာင္းအလဲ ႐ွိႏိုင္ တာမို႔ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ေမးခြန္း ထုတ္သူ ျဖစ္တဲ့ NCEES Website (http://www.ncees.org/) မွာ ေရာ သက္ဆိုင္ရာ Board ကိုပါ သြားၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္၊ ၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ စစ္ေဆး ပါ။
 • Examination Dates
  • Fundamentals of Engineering (FE) စာေမးပြဲကို တစ္ႏွစ္ မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ April နဲ႔ October လေတြမွာ က်င္းပေလ့ ႐ွိပါတယ္။
  • သက္ဆိုင္ရာ State Licensing Board Websites မွာ Examination Schedule ေတြကို ထုတ္ျပန္ေႀကညာ ထားေလ့႐ွိ တာမို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈထားေစ လုိပါတယ္။ Examination Dates (စာေမးပြဲေျဖရမယ့္ေန႔) and Final Filing Dates ေတြကို Examination Schedule မွာေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ Final Filing Dates ကိုသတ္မွတ္တဲ့ အခါ Postmark Date စာတိုက္ က အမွတ္အသား နဲ႔ ရည္ညႊန္းေလ့ ႐ွိပါတယ္။ စာတိုက္ ကေန သြားပို႔ရင္ ပို႔တဲ့ေန႔ ကို ဆိုလိုပါတယ္။ စာေမးပြဲ မေျဖခင္ ၂လ-၃လ ေလာက္ အလိုမွာ Final Filing Dates (Form ပိတ္ရက္) ျဖစ္ေလ့ ႐ွိပါတယ္။
  • Filing လုပ္ၿပီးလို႔ Admission ရခဲ့ရင္ တကယ္ ေျဖရေတာ့ မွာမို႔ ရက္ကိုတြက္ ၿပီး ၾကည့္ရမဲ့ စာကို ႏိုင္နင္းမယ္ ေသခ်ာမွ Filing လုပ္ပါ။
  • Examination Sites / Locations (ဘယ္ေနရာ မွာ က်င္းပမွာလဲ) ဆိုတာ ကိုလည္း State Licensing Board Websites ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတတ္ ပါတယ္။
 • Filing the Application
  Final Filing Dates အမီ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း ေတြ ကို စာအိပ္ထဲ ေသခ်ာစစ္ေဆး ၿပီးထည့္၊ ၿပီးရင္ State Licensing Board ႐ံုး ကိုလိပ္မူၿပီး Submit လုပ္ရပါမယ္။ စာတိုက္ ကေနပို႔လို႔ ရပါတယ္။
  1. Completed and Signed Application Form: ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ေသ ေသခ်ာခ်ာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖည့္ၿပီး လက္မွတ္ ထိုးထားတဲ့ Form ျဖစ္ရပါမယ္။ လက္မွတ္က လြဲလုိ႔ အျခားကြက္လပ္ ေတြမွာ Computer Soft Copy မွာပဲ ျဖည့္ ဘို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါခဲ့ရင္ Computer Soft Copy မွာ ျဖည့္ၿပီးမွ Print Out ထုတ္ လက္မွတ္ ထိုးရပါမယ္။ လက္နဲ႔ ျဖည့္တာ ကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ ပါဘူး။
  2. the Stated Filing Fee (Check or Money Order Only): ခ်က္လက္မွတ္ (သို႔) မန္နီေအာ္ဒါ ကိုပဲ ထည့္ပါ။ ေငြသား ထည့္ခြင့္ မ႐ွိပါဘူး။
  3. A self addressed, stamped postcard ကိုယ့္ရဲ႕ ရ႐ွိေၾကာင္း သိႏိုင္ဘို႔ စာပို႔ခ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ ၿပီးသား postcard ေပၚမွာ ကိုယ့္လိပ္စာ အသင့္တတ္ၿပီး ထည့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ State Licensing Board ႐ံုးက ရ႐ွိေၾကာင္း တံဆိပ္တံုး ထုၿပီး ျပန္ပို႔ပါလိမ့္မယ္။ ဒါက Admission Notice မဟုတ္ တာကိုေတာ့ သတိျပဳပါ။ (ေနာက္တစ္ဆင့္ စာတိုက္ ကေန Track လုပ္ႏိုင္တဲ့ Registered Mail ကို သံုး ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေငြနည္းနည္း ပိုကုန္ေပမဲ့ တန္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။)
 • Exam Study Materials
  Recommended Sources ေတြကေတာ့
  1. NCEES Website : Study Material
   1. FE Supplied-Reference Handbook ကို pdf အေနနဲ႔ free view / download လုပ္ႏိုင္သလို စာအုပ္အေန နဲ႔ လိုခ်င္ရင္ လည္း မွာယူ ႏိုင္ပါတယ္။
   2. FE Sample Questions and Solutions ထဲမွာ Recommend ေပးလို တာကေတာ့ FE General Sample Questions and Solutions Book and CD-ROM ပါ။
   3. အျခား Discipline ေတြအတြက္ လိုခ်င္ရင္ လည္း ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။
   NCEES က ေမးခြန္းေတြ ကို ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တကယ့္ေမးခြန္းေတြ နဲ႔ပိုမို နီးစပ္ပါတယ္။
   Engineering စာအုပ္ေတြ မွာ အမွားေတြ ေတြ႔ရတဲ့ အခါ errata (ျပင္ဆင္ခ်က္)ေတြ ထပ္ျဖည့္ေပး ေလ့႐ွိပါတယ္။ Errata ေတြကို Download လုပ္ၿပီး စာအုပ္ (သို႔) သက္ဆိုင္ ရာစာအုပ္ထဲ မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ၾကည့္႐ႈ ရပါတယ္။
  2. Professional Publications, Inc. (The Power to Pass) Website
   1. FE Review Manual (FERM2) , 2nd Edition, Michael R. Lindeburg, PE , 2006, Paperback, 872 pages, 8 ½ x 11
    ဒီ FE Review Manual စာအုပ္ ကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ Favorite ျဖစ္ပါတယ္။
   2. Fundamentals of Engineering DVD Review (FEDVD), Stephen Andrew, PE , 1999, 12 DVDs, over 20 hours of instruction
   3. Study Materials ေတြကို Packages ေတြအေန နဲ႔လည္း Offer ေပးတတ္ ပါေသးတယ္။ တစ္အုပ္ခ်င္း ဝယ္တာ နဲ႔ စာရင္ ေစ်း အေတာ္အတန္ ပို သက္သာ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCEES က စာအုပ္ေတြ ပါ ဝယ္ယူရ႐ွိ ႏိုင္တာမို႔ Shipping Cost သက္သာ မွာလား ခ်င့္ခ်ိန္ ႏိုင္ပါတယ္။
   4. PPI FE/EIT Review Courses အခ်ိန္ လည္းေပးႏိုင္၊ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္ရင္ PPI FE/EIT Review Courses သင္တန္းေတြ သြားတက္ ႏိုင္ပါတယ္။
   5. Online ကေန Practice လုပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္လည္း
    • FE/EIT Passing Zone packages ေမးခြန္းေမး၊ ရင္ personal expert responses ကိုရ႐ွိမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္႐ွိ အျခားေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕ အေမးအေျဖ ေတြ အျပင္ အရင့္အရင္ ႐ွိႏွင့္ခဲ့တဲ့ အေမးအေျဖေတြ ကိုလည္း ႐ွာေဖြ ႏိုင္ပါတယ္။
    • 30-day / 60-day FE Exam Cafe Access မွာ စာေမးပြဲ ပံုစံ ေမးခြန္းေတြ ကို ေလ့က်င့္ ႏိုင္ပါတယ္။
   6. Calculator ကိုေတာ့ Office Depot လိုေနရာ မ်ိဳးမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူ ႏိုင္တာမို႔ Online ကေန ေရာမွာစရာ မလိုပါဘူး။ အပို Calculator ဆိုရင္လည္း Office Depot မွာဆို လြယ္လြယ္ကူကူ Return လည္း လုပ္ႏိုင္မယ္ ေလ။

  3. အျခား ထင္႐ွားတဲ့ Sources ေတြကေတာ့
 • Admission Notice/Change Of Address
  • Admission Notice ကို စာေမးပြဲ မတိုင္ခင္ ၁ -ပတ္ ေလာက္ မွာ ရ႐ိွပါ လိမ့္မယ္။ ဒီစာ႐ြက္ ပါမွ စာေမးပြဲခန္း ထဲ ဝင္ခြင့္ရ မွာမို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းထားပါ။ တကယ္လို႔ အခ်ိန္မီ မရ႐ွိခဲ့ ရင္၊ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ စာေမးပြဲ ေျဖရမဲ့ေန႔ မနက္ေစာေစာ Help Desk မွာသြားေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။
  • မိမိလိပ္စာ ေျပာင္းခဲ့ မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ Board's address change affidavit ကိုျဖည့္ၿပီး Board ကို အေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။
 • စာေမးပြဲ အတြက္ ယူေဆာင္လာရမဲ့ Photo ID နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာ ကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။
  • Issued by a state or federal governmental agency (including other U.S. states and foreign countries) အစိုးရ အဖြဲ႔ အစည္း ေတြ ကထုတ္ေပးထားတဲ့ Photo ID (မွတ္ပံုတင္) ျဖစ္ရမယ္။ (ေက်ာင္းသားကဒ္ ေတြ၊ အလုပ္က employee identification cards ေတြျဖစ္လို႔မရပါဘူး)
  • Contains your photograph (မိမိ ရဲ႕ ဓာတ္ပံု ပါဝင္ရမယ္။)
  • Contains your visible signature ျမင္သာ ထင္႐ွားတဲ့ မိမိ ရဲ႕ ထိုးၿမဲ လက္မွတ္ ပါရမယ္။
  • Contains your printed (typed) name (မိမိရဲ႕ နာမည္ကို ေဖာ္ျပထားရမယ္)။
  • ဒီလိုအပ္ခ်က္ ေတြ မျပည့္စံု ရင္ စာေမးခန္း ထဲ လံုးဝ ေပးဝင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး လို႔ဆိုပါတယ္။
 • Postponements
  • Postponements from the assigned examination: သတ္မွတ္ေပး ထားတဲ့ စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆို ဘို႔ ပ်က္ကြက္ တဲ့အခါ ေနာက္ စာေမးပြဲ တစ္ခု ကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္း ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ ဆိုတာကို မိမိ တင္ျပတဲ့ ဆင္ေျခ ေပၚ မူတည္ၿပီး Executive Officer က ဆံုးျဖတ္ေပးပါ လိမ့္မယ္။
  • A postponement request ကို verification (အတည္ျပဳ စရာ သက္ေသ အေထာက္အထား ေတြ) နဲ႔ အတူ သတ္မွတ္ထား တဲ့ ရက္ အတြင္း စာေရး (in writing) ေတာင္းဆို ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • နည္းလမ္းတက် မေတာင္းဆိုပဲ စာေမးပြဲ ကို အခ်ိန္မီ ေရာက္လာဘို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ ေတာ့ မိမိ ရဲ႕ application ကို cancel အလုပ္ခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး သြင္းထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး လည္း ဆံုး႐ႈံး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ လက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္ တဲ့ ဆင္ေျခ နမူနာ ေတြ ကေတာ့
   1. The applicant's illness or injury; (requir a certificate or other appropriate document from a medical doctor) မိမိကိုယ္တိုင္ ဖ်ားနာ၊ အနာတရ ျဖစ္ခဲ့ လို႔ (ဆရာဝန္ ရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ (ဒါမွ မဟုတ္) သင့္ေတာ္ တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း ေတြ နဲ႔ အတူ)
   2. Death or serious illness or injury in the immediate family; (requir a certificate or other appropriate document from a medical doctor): အနီးစပ္ ဆံုး မိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ အႀကီးအက်ယ္ ဖ်ားနာလို႔ (သို႔) ဆံုးပါးသြား လို႔ (ဆရာဝန္ ရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ (ဒါမွ မဟုတ္) သင့္ေတာ္ တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း ေတြ နဲ႔ အတူ)
   3. Work assignment outside of the continental U.S. (documents from employer) : US ရဲ႕ျပည္ပ တစ္ေနရာ ရာကို အလုပ္ နဲ႔ ေစလႊတ္ ခံရလို႕ (employer ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔ အတူ)
   4. Accident or mechanical breakdown on the morning of the examination, (repair provider, or the police) စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့ ေန႔ မွာ Accident ျဖစ္လို႔ (သို႔) ကားပ်က္လို႔ (စက္ျပင္ Mechanic (သို႔) ရဲ ၏ စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ား)
  • FAILURE TO PREPARE FOR THE EXAMINATION IS NOT A VALID CAUSE : စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆို ဘို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး လို႔ ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခ က ေတာ့ လက္သင့္ခံ ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရား မဟုတ္ဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။

 • ေနာက္ ေရးႏိုင္ဘို႔ အခြင့္အေရး ႀကံဳတဲ့ အခါ စာေမးပြဲ ျပင္ဆင္တဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပေပး ပါမယ္။
  Web-Links
  1. NCEES (National Council of Examiners for Engineering and Surveying)
  2. ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology [ http://abet.org/ ]
  3. PPI2Pass : Professional Publications, Inc. (The Power to Pass) Website[ http:/ppi2pass.com/ ]
  4. Amazon Online Bookshop [ http://www.amazon.com/ ]

  No comments: