Wednesday, June 25, 2008

၁.၄ ၊ M&E vs Space Planning (ေနရာ လ်ာထားသတ္မွတ္ျခင္း)

M&E Systems ေတြရဲ႕ ေနရာ အက်ယ္အဝန္း လိုအပ္ခ်က္ ဟာ အသံုးျပဳမဲ႔သူေတြ (ဝါ) ေနထုိင္သူေတြ၊ ေဒသရဲ႕ရာသီဥတု အေျခအေန၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း၊ အေဆာက္အအံု ရဲ႕ အဆင့္အတန္း နဲ႔ Architectural Design (ဗိသုကာ ဒီဇိုင္းေတြ) ေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ဟာ GFA (Gross Floor Area: စုစုေပါင္း ေနရာ အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာ) , footprint (အေဆာက္အအံု ရဲ႕ ေျမညီထပ္ မွာ ႐ွိတဲ့ အ႐ြယ္အစား နဲ႔ ပံုစံ)၊ floor to floor height (အထပ္ တစ္ခုစီ ရဲ႕ အျမင့္)၊ Geometry အခ်ိဳးအစား နဲ႔ Architectural Expression ေတြေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္။
Space Planning Phase မွာထဲက M&E space (လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြ) ကို မႇ်မႇ်တတ ၾကိဳတင္လ်ာထား သတ္မႇတ္ထား ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ႔ အ႐ြယ္အစား နဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာ ရေစႏိုင္ပါတယ္။ ေနရာ လိုအပ္ခ်က္ စီစဥ္လ်ာထား တဲ့ Space Planing for M&E systems ဟာ Architectural Design Process မွာ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပမဲ့ တိုးတက္မႈ သိပ္မ႐ွိေသး တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုပါ။
အေဆာက္အအံု အႀကီးစားေတြ မွာ သံုးေလ့႐ွိ တဲ့ Central Equipments ( ပင္မ စက္ပစၥည္းေတြ၊ ကိရိယာေတြ။) ဟာပံုမွန္ အားျဖင့္ ႀကီးလည္းႀကီး၊ ျမင့္လည္းျမင့္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ဒါေတြတပ္ဆင္ထား႐ွိ ဘို႔ရာ အခန္းေတြ၊ ေနရာေတြ မွာ မ်က္ႏွာက်က္ အျမင့္က ပံုမွန္ အထပ္ေတြ ထက္ တစ္ဆခြဲ ႏွစ္ဆ ေလာက္ ပိုျမင့္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ပံုစံျပထားတဲ့ Chiller နဲ႔ Pump ေတြအတြက္ အခန္းဟာ 8.35m (၂၇ ေပ ေက်ာ္) အျမင့္ ဆိုေတာ့ ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ ေတာင္မက တဲ့ လိုအပ္ခ်က္ပါ။ Chiller Plant ထဲမွာ Chiller အတြက္ သာမက Condenser/Chilled Water Pipe Header ေတြ၊ Pumps ေတြအတြက္ လံုေလာက္ မွ်တ တဲ့ေနရာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ လိုအပ္တဲ့ Structural Support ေတြ၊ Logistic Path ပစၥည္းေတြ သယ္ယူတပ္ဆင္ ဘို႔၊ လဲလွယ္ဘို႔ ေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္း၊ ပိုက္ေတြ၊ Electrical Control Panel ေတြ၊ Pump ေတြ စနစ္တက် ထားသို ႏိုင္ဘို႔၊ Operating & Maintenance (လည္ပတ္ဘို႔၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဘို႔) အစ႐ွိ သျဖင့္ .. လိုအပ္တဲ့ေနရာ ေတြကို ႀကိဳတင္ လ်ာထား သတ္မွတ္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Commercial Building ေတြမွာ ႐ွိတဲ့ Ductwork ေတြ lighting နဲ႔ Wiring ေတြ run ဘို႔ ကလည္း ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး Ceiling Void Space 600mm to 900mm (ပ်မ္းမွ် ၂ ေပ ၃ ေပ ေလာက္) လိုအပ္ ပါတယ္။ Ceiling Cavity ထဲမွာ Beam (ရက္မ၊ ထုပ္) ေတြ ပါလာ တာမို႔ ဒါေတြကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ပိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ( HVAC ပိုက္၊ ေရသန္႔ပိုက္၊ ေရဆိုးပိုက္ ၊ မီးသတ္ Sprinkler ပိုက္၊ စသည္ . ) ဟာလည္း ပဲ႐ွိေန တတ္ပါေသးတယ္။ ဒီပိုက္ေတြ အတြက္လည္း ေနရာ လိုတာပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာ ေတြမွာ Beam ကိုေဖာက္သြားခြင့္ ရႏိုင္တာမို႔ Ceiling Void Space လိုအပ္ခ်က္ ကိုအထိုက္အေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ။ ဒီလို Beam ကို ေဖာက္သြားခြင့္ ရဘို႔ကလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက မ်ားပါတယ္။ Structural Strength ကိုလံုးဝ ထိလို႔ မရပါဘူး။ ဥပမာ ေျပာရရင္ ပထမ ဒီလို Penetration ေဖာက္တာကို လက္ခံႏိုင္တဲ႔ Beam ျဖစ္ရမယ္။ Pre-stressed Beam လိုအထိ မခံတဲ့ Beam ျဖစ္လို႔မရဘူး။ ေနာက့္္ Beam ရဲ႕ အလယ္ 1/3 အတြင္းမွာပဲျဖစ္ရမယ္ (ဒါက Stress နည္းတဲ့ Neutral Axis နဲ႔ နီးတဲ့ေနရာ ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအတြင္းမွာ ဝင္ဆန္႔ေလာက္ေအာင္ တဲ႔အ႐ြယ္ျဖစ္ရမယ္ေပါ႔)။ ဒါ႔အျပင္ Penetration တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ၾကားအနည္းဆံုး 2D (2 x Diameter Gap or 3xDia Center to Center) ကြာရမယ္၊ Column (or) Beam Joint ကေနအနည္းဆုံး ဘယ္ေလာက္ကြာရမယ္၊ စသည္စသည္ ေပါ႔ေလ။ ဒီေနရာမွာ M&E Pipe ေတြကို Center-to-Center 3D နဲ႔သာ ဆင္ရရင္ က်ဲေတာက္ေတာက္ နဲ႔ အ႐ုပ္ဆိုး ႐ုံသာမက Support လုပ္ရလည္း ခက္တာ မေမ့ပါနဲ႔။
အရင္က Post ေတြမွာ M&E System ေတြရဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ကိုတင္ျပ ခဲ့တာဟာ ဒီ System ေတြက Overall Planning ကို ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႐ွိမွာလဲ ဆိုတာ သတိျပဳမိေစခ်င္ လို႔ပါ။ Conceptual Planning နဲ႔ Budgetary Purpose မွာ သံုးဘို႔ရာ ေနရာ ဧရိယာ ေတြကို စိတ္ကူး ခန္႔မွန္းရာ ႏိုင္ဘို႔ အၾကမ္းဖ်င္း လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ေအာက္က Table မွာ စာရင္းလုပ္ေပး ထားပါတယ္။

Table ၁.၄.၁. M&E Floor Area လိုအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
အသံုးျပဳမႈ (Type of Occupancy)% of Gross Building Area
နည္း လတ္ မ်ား
ကြန္ျပဴတာ စင္တာမ်ား၂၀၃၀
ကုန္တိုက္ (ကုန္ပေဒသာဆိုင္)မ်ား
ေဆး႐ုံမ်ား၁၀ ၁၅
အေဆာင္၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၁၀
႐ုံးခန္းမ်ား
သုေတသန Laboratories မ်ား
၁၀၁၅
လူေနအိမ္ (မိသားစု)


အထပ္ျမင့္ တိုက္ခန္းမ်ား
စတိုးဆိုင္၊ လက္လီဆိုင္မ်ား
မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ား


အလယ္တန္း ေက်ာင္း

တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ား*


* စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား Laboratories လက္ေတြ႔ ခန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ စင္တာ၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား ကိုသက္ဆို္င္ရာ နာမည္ႏွင့္ ၾကည့္ပါ။

လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ သိပ္ေယဘုယ်ဆန္ ေပမဲ႔လို႔ အစတစ္ခု အေနနဲ႔ ေတာ့ ေကာင္းေကာင္း အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးမွ အေဆာက္အအံု ရဲ႕အေသးစိတ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပိုသိလာတဲ့အခါမွာ တကယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေပၚ မူတည္ၿပီး ျပင္သင့္တာေလး ျပင္၊ စံနစ္တက်ေလး ျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ ပိုၿပီး ႐ွင္းလင္းေအာင္ မြမ္းမံ ရပါတယ္။
လိုအပ္ခ်က္ေတြ အကြဲကြဲ အျပားျပား ျဖစ္ေန ရျခင္း ရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ကေတာ့ Centralized Systems ေတြသံုးတာနဲ႔ Decentralized Systems သံုးတာ ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ပါ။ ဥပမာ Window Type (or) Split Type FCU (Air-Con Fan Coil Unit), ေတြ Cooling အတြက္ Window Type (or) Split Type FCU (Air-Con Fan Coil Unit), ကိုသံုးမယ္၊ Heating & Cooling အတြက္ Unitary Window (or) Through-the-wall Heat Pumps ေတြကို သံုးရင္ ပင္မ စက္ခန္း သံုးစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသံ ပိုဆူညံပါတယ္။ အျပင္ပန္း ကလည္း သိပ္လွပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ Less Energy Efficient မို႔ စြမ္းအင္လည္း ပိုကုန္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေတြမွာ ေနရာလိုအပ္ခ်က္ေတြ ပိုမ်ားေနတာေတာင္ Central System အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုပဲ အသံုးျပဳ ေနၾကတာပါ။

Typical Space Planning Considerations for M&E Equipments
 1. General (for all equipments)
  • Maintenance Passageways, Catwalks ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း တဲ့ အခါ သံုးဘို႔ လမ္းေၾကာင္း၊
  • Maintenance Access Space ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း မႈ လုပ္ဘို႔ အတြက္ လံုေလာက္ တဲ့ ေနရာ။
  • Logistic: Equipment Move-In / Move-Out Space စက္ပစၥည္း ေတြေ႐ႊ႕ဘို႔ ၊ အထဲကို သြင္းဘို႔၊ ျပင္စရာ ႐ွိရင္ အျပင္ကို ထုတ္ဘို႔ လိုရင္ ထုတ္ႏိုင္ဘို႔ ေနရာ။
  • Access to Control Components (Valves, Actuator, etc.)

 2. Water Tanks ေရေလွာင္ကန္ မ်ား
  • Space for Access Manhole Openings (min 3ft (or) 900mm. Clear) ကန္ အေပၚက Manhole (လူဝင္ေပါက္) ကိုသြားႏိုင္ဘို႔ အတြက္ အနည္းဆံုး ၃ေပ၊
  • For Panel Tanks: Parameter Maintenance Access (2 ft (or) 600mm Net min.), and Bottom of the Tank (2 ft (or) 600mm Net min.) Panel Tanks: ေတြ တပ္ဆင္ဘို႔ နဲ႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဘို႔အတြက္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ မွာ အလြတ္ သက္သက္ အနည္းဆံုး ၂-ေပ စီ။


  • Actual Active Height (တကယ္ရႏိုင္တဲ့ ေရထုထည္ ကိုတြက္ဘို႔ အျမင့္) ကို စဥ္းစားတဲ့ အခါ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အေပၚမွာ ေရဘက္မျပန္ေအာင္ (ေရဝင္ေပါက္ ထဲ ေရျပန္ မစီးေအာင္) Free board Requirements (to prevent back flow to incoming က 600mm (၂ေပ ခန္႔) နဲ႔ ေအာက္ဘက္မွာ Gravity Tank ဆိုရင္ အနည္းဆံုး 75mm (၃ လက္မ)ေလာက္Pump Suction Tank ဆိုရင္ အနည္းဆံုး 300mm (၁-ေပ)ေလာက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေပးဘို႔ လိုပါတယ္။ Fire Tank ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုႏိုင္တာမို႔ ၂ခုေပါင္း 1000mm (၃-ေပ ၄-လက္မ)ေလာက္ ထည့္စဥ္းစားေပးဘို႔လိုပါတယ္။
  • တကယ္လို႔ Manhole (လူဝင္ေပါက္) ကေဘးဘက္မွာ ထားရမယ္ဆိုရင္ Manhole အ႐ြယ္ကို 750mm(၂-ေပခြဲ) x 750mm (၂-ေပခြဲ) ေလာက္ထားရပါမယ္။ 600mm(၂-ေပ) x 600mm (၂-ေပ) ဆိုရင္ အဝင္အထြက္ အလြန္ခက္ လို႔ပါ။ ဒီအခါ Freeboard လိုအပ္ခ်က္က 1,200mm (၄-ေပ) ေလာက္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

 3. Pumps
  • Access Passageway (for Maintenance and Overhaul / Repair)
  • Access for Control Components (Valves, see pressure gauge etc.)

 4. Chillers
  • Chillers ေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေနရာ သတ္မွတ္တဲ့ အခါ အဓိက သိသင့္တာက ေတာ့ Manufacturer s Recommended Maintenance Space ပါ။ Water-Cooled ထက္စာရင္ Air-Cooled ရဲ့အ႐ြယ္အစား က အမ်ားႀကီး ပိုႀကီးပါတယ္။
  • Water-Cooled Chiller အတြက္ေနရာ လိုအပ္ခ်က္ ကို ေအာက္မွာ နမူနာ ျပထားပါတယ္။ ဒီနမူနာ ကုိ မွီျငမ္းထားတာ ကေတာ့ Trane Brand ပါ။ ဒီနမူနာ ကို Trane EarthWise™ CenTraVac™ Chillers Catalogue မွာ Download လုပ္ ႏိုင္ပါတယ္။
  • Chiller ရဲ့ေဘး ပတ္ပတ္လည္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ။
   1. အေပၚက ပုံမွာ Chiller ရဲ့ေဘး ပတ္ပတ္လည္ မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကုိျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ Unit Mount Starter အတြက္ ထည့္မစဥ္းစားရေသးပါဘူး။ Unit Mount Starter လိုအပ္ရင္ သူ႔ရဲ့ အ႐ြယ္အစား ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
   2. CL1 က Tube Pull Clearance အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး Chiller ရဲ့ အစြန္ တစ္ဘက္ဘက္ (Either End Of The Machine) မွာ ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွာ ေဖာ္ျပထားတာ စေကးကိုက္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ခပ္နည္းနည္း ေလးပဲ လို႔ မထင္ ေစခ်င္ပါ ဘူး။ သူ႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ က Chiller ရဲ့ Length (အ႐ွည္) ထက္ ၆လက္မ (300mm) ေလာက္ေတာင္ ပိုႏိုင္ ပါေသးတယ္။
   3. CL2 ကေတာ့ CL1 အတြက္မဟုတ္တဲ့ အျခားတစ္ဖက္ အတြက္ လိုအပ္တာ ျဖစ္ၿပီး Service လုပ္ဘို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။


  • Chiller ရဲ့ အေပၚ ေအာက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ။
   1. Chiller ရဲ့ အေပၚမွာ Clearance -ေပ (914mm) ေလာက္ထားသင့္ ပါတယ္။ (ပိုက္ေတြ၊ Support ေတြ ကို ဒီ ေနရာ အတြင္း မထားသင့္ပါဘူး)။
   2. ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ Plinth အတြက္ နဲ႔ Vibration Isolator လိုအပ္ရင္ ေနာက္ထပ္ ၆ -လက္မ (150mm) ေလာက္ လ်ာထား ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • Chiller Plant ထဲမွာ Chiller အတြက္ သာမက Condenser/Chilled Water Pipe Header ေတြ၊ Pumps ေတြအတြက္ လံုေလာက္ မွ်တ တဲ့ေနရာေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
  • ဒီေနရာ မွာ လိုအပ္တဲ့ Structural Support ေတြ၊ Logistic Path ပစၥည္းေတြ သယ္ယူတပ္ဆင္ ဘို႔၊ လဲလွယ္ဘို႔ ေတြ အတြက္ လမ္းေၾကာင္း၊ ပိုက္ေတြ၊ Electrical Control Panel ေတြ၊ Pump ေတြ စနစ္တက် ထားသို ႏိုင္ဘို႔၊ Operating & Maintenance (လည္ပတ္ဘို႔၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဘို႔) ေတြကိုပါ စဥ္းစားရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • Air-Cooled Chiller ေတြက ေတာ့ အရြယ္အစား ႀကီး႐ံုမက အျပင္ဘက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလမႈတ္ထုတ္ ႏိုင္တဲ့၊ ေလသြား ေလလာ ေကာင္းတဲ့ ေနရာ ကို ေရြးရပါမယ္။ ဒီေနရာ မွာ Water-Cooled Chiller ေတြ အတြက္ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ အျပင္ Hot Moist Air Short Circuit လို႔ေခၚတဲ့ စိုစြတ္ေနတဲ့ ေလပူေတြ ျပန္ လည္မေနေစဘို႔ ေနရာစီစဥ္ ရမွာမို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထား စဥ္းစား ေစခ်င္ ပါတယ္။

 5. Cooling Towers
  • အျခား HVAC equipments ေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ Capacity နဲ႔ ွ Specification တူၿပီး Brand / Model မတူရင္ အ႐ြယ္အစား ကြာျခားမႈ ႐ွိတယ္ဆိုေပမဲ့ Cooling Towers ေတြ ေလာက္ လိုအပ္ခ်က္ ကြာျခားမႈ ႐ွိမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Cooling Towers ေတြအတြက္ ေနရာ လ်ာထားတဲ့ အခါ အရမ္း ဂ႐ုစိုက္ ရပါလိမ့္မယ္။
   1. အမ်ိဳးအစား၊ (Open/Close, Counter-Flow/Cross Flow)
   2. ဒီဇိုင္း (Cylinder / Rectangular Cube)
   3. လိုအပ္ခ်က္၊ (Specifications, Condenser Water Temperatures)
   4. ရာသီဥတု (Outdoor Conditions)
   5. Brand / Model: Brand တူရင္ ေတာင္ မွ Model မတူရင္ ေနရာလိုအပ္ခ်က္ မတူႏိုင္ပါဘူး။
  • ဘယ္ Cooling Tower ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ေလ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စုတ္ယူ ႏိုင္ဘို႔ နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မႈတ္ထုတ္ ႏိုင္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာ နဲ႔ အစီအစဥ္ လိုအပ္ပါတယ္။
   1. ေလပူေတြ Short Circuit မျဖစ္ဘို႔
   2. အေပၚ၊ေအာက္၊ေဘး ပတ္ပတ္လည္ မွာ Manufacturer's Recommended Spaces (ထုတ္လုပ္သူ ေတြ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ လိုအပ္တဲ့ ေနရာ) ေတြ၊ Clearances ေတြရဘို႔။
   3. တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခုၾကားမွာ လိုအပ္တဲ့ Clearances ေတြရဘို႔။ Obstruction ေတြမရွိဘို႔
  • ဒီအခ်က္ ေတြက Architects ေတြရဲ့လိုအပ္ခ်က္ နဲ႔ ထိတ္တိုက္ ေတြ႔ေနၾက အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Architects ေတြ ကလည္း အရင္ Projects ေတြမွာ သူတို႔ ကို လိုက္ေလ်ာဘူး တဲ့ သူေတြ ႐ွိခဲ့ဘူးရင္ ဖင္ေထာင္ ျငင္းၿပီး အႏိုင္ယူဘို႔ က်ိဳးစား ၾကပါလိမ့္မယ္။ Cooling Tower ရဲ့ Performance က Chiller Plant ရဲ့ Performance ကို အၾကီးအက်ယ္ တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္ မွာ မို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို Architects နဲ႔ Client ေတြကို သူတို႔ နားလည္ေအာင္ Professionally ေသေသခ်ာခ်ာ ႐ွင္းျပ သင့္ပါတယ္။ နားေအးၿပီးေရာ လုပ္တဲ့ အက်င့္မလုပ္ေစ ခ်င္ပါဘူး။ မဟုတ္ရင္ အရမ္းစိတ္ တဲ့ Louvers ေတြ Trellis ေတြ နဲ႔ အလံုပိတ္ ထားတာ ခံရ ၿပီး Cooling Tower အတြက္ ေလဝင္ေလထြက္ လမ္းေၾကာင္းေတြ ကို အလံုပိတ္ပစ္သလို ျဖစ္သြားတာမို႔ လိုအပ္တဲ့ Condenser Water Temperature ကို မရႏိုင္ ေတာ့ ပဲ Chiller Plant ေတြပါ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ ျဖစ္သြားေစပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါ လိုအပ္တဲ့ Chiller Plant Efficiency ကိုဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
   တကယ္လို႔ Louvers & Trellis ေတြပါလာေတာ့မယ္ ဆိုရင္ Architects ဆီက Opening Ratio ကိုေတာင္းၿပီး Manufacturer နဲ႔ ျပန္တိုင္ပင္ ညွိႏိႈင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ ဖာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ Manufacturer နဲ႔ ညိွဘို႔ လိုတယ္ ေျပာတာ Professional Reply ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ွက္စရာ မလိုပါဘူး။
  • ဒါေတြအျပင္ Piping Headers, Connection Spaces and Chemical Treatment Equipments Space ေတြကိုပါထည့္ လ်ာထားထားပါ။

 6. Condensing Units
  • Obstruction Clearance
  • Space between adjacent units
  • Piping Connection Spaces and Chemical Treatment Equipments Space

 7. Boiler Plant and Chimney Flue
  • Boiler ခန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြ အမိုးအထိ တက္ရမဲ့ Flue အတြက္ ျပႆနာေတြ…

 8. AHU
  • Piping & Ducting Connection Spaces
  • Maintenance Access: min. 600mm Clear All round (ဒီေနရာမွာ Piping & Ducting Connection Spaces ေတြ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုပါ ထပ္မံ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားေပးဘို႔ မေမ႔ပါနဲ႔။)
  • Repair / Replace for Filters, Fan Motor, Coil etc.
  • Location: Ceiling Void ေပၚမွာ ထားမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ အသည္းအသန္ ကန္႔ကြက္ သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူေတြ ေနထိုင္အသံုးျပဳ မဲ့ ေနရာ ေတြက Ceiling Void ကို ေ႐ွာင္ရပါမယ္။ ေ႐ွာင္ လို႔မရတဲ့ အဆံုးမွာ ေရယိုရင္ ကာကြယ္ဘို႔ Secondary Drain Pans သက္ေတာင့္ သက္သာ Maintenance လုပ္ႏိုင္ဘို႔ Access Panel, Ladders and Catwalks ေတြကို မရမက ေတာင္းဆို ရပါလိမ့္မယ္။
  • Accessible Space for all control components
  • Accessible Space between AHU and Air Intake Louvers

 9. Electrical Control Panels / Motor Control Centers
  • Maintenance Access (1200mm in front)
  • Cabling/ Wiring Access (may require back access, if require 750mm clear)

 10. Ducts and Pipes
  • Clearance Between Ducts (Depends on Duct Support Method, Insulation Thickness and Duct Joint)
  • Clearance Between Pipes (Depends on Pipe Support Method, Insulation Thickness and Pipe Joint)
   အၾကမ္းအားျဖင့္ ခပ္တန္တန္ ပိုက္ေတြ အတြက္ အနည္းဆံုး ပိုက္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု (Insulation / Flange/ Jacketing အပါအဝင္) အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ခု ၾကား လံုးဝ အလြတ္ 50mm ေလာက္ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Welding / Pipe Connection အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြ ကိုပါထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ပိုက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ၾကား ဘယ္ေလာက္ျခားရမလဲ သိႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ပိုက္ရဲ့ Outside Diameter ရယ္ Insulation ပါရင္ Insulation Thickness နဲ႔ Flange ပါရင္ Flange Outside Diameter ေတြရယ္ သိထားဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Flanged Pipes ႏွစ္ခု အၿပိဳင္ တပ္ဆင္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ အခါ ေနရာသက္သာ ေစဘို႔ အတြက္ Flanges Connections ေတြ ကို အၿပိဳင္ မဟုတ္ပဲ Connections ေတြ အၾကား အနည္းဆံုး 100mm ေလာက္ ခြာ Staggered လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုက္ႏွစ္ခု ကို ပိုၿပီး ကပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ (Flange ႏွစ္ခု အစား Flange တစ္ခု နဲ႔ ပိုက္အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္ အၾကား 50mm ေလာက္ထားလို႔ ရသြားပါတယ္။)
  • Don't forget to consider the required spaces for branch-off ေဘးကို ခြဲထုတ္ သြယ္ေပးရမဲ့ အခြဲ ေတြ အတြက္ ေနရာလ်ာထား ေပးဘို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။

 11. Anthropometric (လူေတြ အလုပ္လုပ္ဘို႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာ)
  • Prone (ဝမ္းလ်ားေမွာက္အလုပ္လုပ္) : 2.5m Height x 0.45m Width
  • Maintenance Reach Levels
   1. Stand (မတ္ရပ္အလုပ္လုပ္) : 0.9m, 1.2m & 1.5m Height
   2. Kneel (ဒူးေထာက္အလုပ္လုပ္) : 0.6m, 0.9m & 1.2m Height
   3. Sit (ထုိင္အလုပ္လုပ္) : 0.3m, 0.6m & 0.9m Height

  • Kneel (ဒူးေထာက္အလုပ္လုပ္) : (1.4m Height x 1.1m Width)
  • Crawl (တြားသြားပံုစံ နဲ႔ အလုပ္လုပ္) : 0.8m Height x 1.5m Width
  • Squat (ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္) : 1.2m Height x 0.69m Width
  • Stoop (ကုန္းကြကြ အလုပ္လုပ္) : 0.9m Height x 0.9m Width
  • Passageway (ျဖတ္သြား ျဖတ္လာဘို႔ အက်ယ္): Width = Recommended 0.75m, Minimum 0.55m
  • Ladders ( ေထာင္ေလွကား 75°-90° ): 0.75m Width Clearance at the back
  • Stairs / Ramps ( ေလွကား ေစာင္းတန္း၊ ဆင္ေျခေလွ်ာ 30°- 35°) : 2.1m Head Clearance
  • Tripping Hazard and Eye (or) Head Hazard ျဖစ္ႏို္င္တဲ့ အျမင့္ေတြ အေၾကာင္း ကို လည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ 300mm ေအာက္ အျမင့္မွာ ပိုက္ေတြ ရွိခဲ့ရင္ အမွတ္မဲ့ ခလုပ္တိုက္ လဲႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းအျမင့္ေလာက္မွာ ရွိတဲ့ Valve ေတြ အနားကို ျဖတ္သြားရရင္ အမွတ္တမဲ့ ျဖစ္တဲ့ အခါ ေခါင္း (သို႔) မ်က္ေစ႔ ကို ခိုက္မိႏိုင္ပါတယ္။

No comments: