Sunday, February 21, 2016

Potable Water Pipe Materials ( ေသာက္သံုးေရ ပိုက္မ်ား )

အၾကမ္းေရးလက္စ။ ေရးၿပီးသြားလ်င္ ဒီစာေၾကာင္း ကို ဖယ္ေပးပါမယ္။
  ဒီတစ္ပါတ္ေတာ့ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႔ေဝ တဲ့ ပိုက္ေတြ အေၾကာင္း ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေပးဘို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ ပိုက္ဆင္ရာ မွာ သံုးတဲ့ ေရနဲ႔ ထိမဲ့ ပိုက္ပစၥည္း ေတြ အားလံုး က ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပိုက္ အမ်ိဳးအစား နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။
    Table of Contents ႏိုင္ငံတကာ မွာ ေသာက္သံုးေရ ပိုက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စံေတြ ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား က ေရပိုက္ေတြ ရဲ့ စံႏႈန္း က ျမင့္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ လူေတြ ရဲ့ က်န္းမာေရး နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ၊ မေတာ္တဆ မႈ ေတြ ကေန သခၤန္းစာယူ ၿပီး စံက ျမင့္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ က တိုးတက္ ေနဆဲ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစကာ မူ တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတြ က စံ ကို သံုးဘို႔ လိုပါတယ္။ (အမွား ကို Lesson Learn from Others သူမ်ားဆီက သခၤန္းစာ မယူဘဲ ကိုယ္တိုင္ အေတြ႕အၾကံဳဆိုး ရတဲ့ အထိ ထပ္ေစာင့္တာ ကို လက္ရွိအေျခအေန အရ အေကာင္းဆံုး လုပ္ရတာ ပါ လို႔ ေရာခ် လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။)
  စံေတြ ကို စနစ္ ထိန္းႏိုင္ဘို႔ ပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ တိုင္း က အသားတံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားေပးရပါမယ္။ ထုတ္လုပ္သူ၊ စံ နဲ႔ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ Class စသည္…. မွီျငမ္းထားတဲ့ စံ မွာ ဘယ္အခ်က္ေတြ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပ ေပးရမယ္ လို႔ ပါရင္ လည္း ထုတ္လုပ္သူ ေတြ လုိက္နာဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ( Ref IPC 303.1)
  တပ္ဆင္တဲ့ အပိုင္း မွာ လည္း စံသတ္မွတ္ ခ်က္ အတိုင္း အတိအက် လိုက္နာဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ စံမရွိ ရင္ ထုတ္လုပ္သူ ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ကို လိုက္နာေပးရပါမယ္။
  ပိုက္အားလံုး (ပလတ္စတစ္ ပိုက္ အပါအဝင္) ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲခန္း မွာ စနစ္တက် စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး သားေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ (သို႔) လက္ခံ ႏိုင္တဲ့ စံ အတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သမာသမတ္ ရွိတဲ့ Third Party Certification ပါရပါမယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 1. Lesson Learnt (အျခား ေနရာမ်ား မွ ေပးေသာ သခၤန္းစာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား။)
 2. ဒီေနရာ မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ အေၾကာင္း မဆက္ခင္ ရာဇဝင္ အခ်ိဳ႕ ကို ျပန္လွန္ၾကည့္ရင္.
  Cast Iron သံပိုက္ ေတြ က ရာစု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ သံုးခဲ့ ေပမဲ့ ခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ ေမွးမွိန္သြားပါၿပီ။ အဓိက ကေတာ့ သံေခ်းစား ၿပီး အတြင္းမွာ ဗ်ဳတ္ထ။ ေရထဲ မွာ လည္း သံေခ်းပါ။ ေနာက္ ဗ်ဳတ္ထတဲ့ အတြက္ ေရစီးခုခံအား Pipe Friction လည္း တက္လာတာမို႔ Energy လည္း ဆံုးရႈံးရတာ မို႔ပါ။
  Copper Pipe ေတြ ဆိုရင္လည္း အဓိက ကေတာ့ ပစၥည္း သန္႔ဘို႔လိုပါတယ္။ အမႈန္ မထြက္ ဘို႔၊ ခဲ နဲ႔ အျခား မသင့္ေတာ္တဲ့ Material ေတြ မပါဘို႔၊ Dimension မွန္ဘို႔ နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထူ ရွိဘို႔ ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
  GI ( Galvanized Iron) ပိုက္လည္း ထိုနည္း ၄င္း ပါပဲ။ အရည္အေသြး သိပ္ေကာင္းေအာင္ ထိန္းႏိုင္တဲ့ စက္ရံု က ထြက္တာ ျဖစ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ အရည္အေသြး မေကာင္းရင္ ပိုက္အတြင္း မွာ မၾကာခင္ သံေခ်း လိုက္လာပါမယ္။ ေနာက္ Galvanizing Material ထဲမွာ ခဲပါရင္ သြားျပီ။ ခဲဆိပ္သင့္ေပေရာ့။ ေနာက္ေအာက္မွာ ခံတဲ့ ပိုက္က သံလား၊ သံမဏိလား။ သံဆိုရင္ မၾကာခင္ Galvanized အကာေပါက္ၿပီး သံေခ်းလိုက္ဘို႔ ပိုလြယ္ပါတယ္။ Galvanizing လုပ္တယ္ ဆိုတာ ကလည္း Zinc & Aluminum ကို အပူေပးအရည္ေဖ်ာ္ထားတဲ့ မီးဖိုထဲ ႏွစ္လိုက္ အက္ဆစ္ထဲ ႏွစ္လိုက္ လုပ္ၿပီး ရလာတာပါ။ ျမန္မာျပည္ အေနနဲ႔ ေတာ့ အရည္အေသြးေကာင္း တဲ့ GI Pipe / Fittings အျမဲတမ္း ရႏိုင္ဘို႔ အခြင့္အေရး သိပ္ကို နည္းလြန္းေသးတာ မို႔ မသံုးသင့္တဲ့ ပိုက္အမ်ိဳးအစား လို႔ ပဲ သတ္မွတ္ သင့္ပါတယ္။ (စကာၤပူ မွာ GI Pipe ကို ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးခြင့္ မရွိပါ။)
  Lead (ခဲ) ကို ကယ္လီဖိုးနီးယား မွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေသမဲ့ အဆိပ္လို ရြ႔ံ႕ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ US မွာ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္း ေတြ က ခဲ အနည္းဆံုး (သို႔) ခဲလံုးဝ သန္႔စင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ကို ပဲ သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။
  PVC ဆိုရင္လည္း ေရထဲ ကို အဆိပ္မထြက္ ေအာင္ ေသခ်ာ လုပ္ထားတဲ့ အမ်ိုးအစား ျဖစ္ဘို႔ နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေရဖိအား ဒါဏ္ ကို ေကာင္းေကာင္း ခံႏိုင္တဲ့ ပစၥည္း ျဖစ္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနဒါဏ္ ( UV attack) ကို လည္း မခံႏိုင္ပါဘူး။ ပလတ္စတစ္ ပိုက္ အမ်ိဳးအစား အားလံုး ဒီအတိုင္းပါပဲ။ Recycle Material ပါလို႔ မရပါဘူး။ Corrosion Protection, Back Flow Prevention and Contamination Control, Water Hammer, Cavitation ဒါေတြ က လည္း ဒါေတြ က လည္း စနစ္တက် သတ္မွတ္ထားတဲ့ IPC လိုကုဒ္ မ်ိဳး ကို လိုက္နာဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေပၚယံ ျဖစ္သလို လုပ္ထားတဲ့ သာမန္ Plumbing Code နဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ PVC ပိုက္မို႔ ခဲစင္တယ္ လို႔ ယူဆလို႔ လည္း မရပါဘူး။ ပီဗီစီ ပိုက္ေတြ ကို ေစ်းေပါေပါ နဲ႔ ပီဗီစီ ထုတ္တဲ့ အခါ Lead Stabilizer လို႔ ေခၚတဲ့ ခဲဓာတ္ သံုးခဲ့ရင္ ေရရွည္မွာ ေရသံုးစြဲသူ ခဲဆိပ္သင့္ပါမယ္။
  အိႏၵိယ မွာ ပီဗီစီ ပိုက္က ေန ခဲဆိပ္သင့္တဲ့ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးပါတယ္။
  (ဒီအခ်က္ က လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုး အခ်က္ပါ။ )

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 3. ေျမေအာက္ပိုက္။ ။
 4. ေျမေအာက္မွာ ျမဳတ္မဲ့ ပိုက္ေတြ အားလံုး က ျမဳတ္မဲ့ ေျမၾကီးထဲမွာ ရွိတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြ နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရနံ၊ အက္ဆစ္ (သို႔) အယ္လ္ကာလီ၊ ဆားဓာတ္ နဲ႔ အျခား Organic Compound အခ်ိဳ႕က ပိုက္ေတြ ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမဳတ္မဲ့ ေျမၾကီးရဲ့ အေျခအေန ကို သိဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ( Ref IPC 605)
  ဆားနဲ႔ ကန္႔ဓာတ္မ်ားတဲ့ ေျမမွာ သတၳဳပိုက္ေတြ ကို ဒီ အတို္င္းျမဳတ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ သတၳဳပိုက္ေတြ မွာ Galvanic Corrosion ကို ကာကြယ္ဘို႔ လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Solvent နဲ႕ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ ရာႏႈန္း မ်ားတဲ့ ေနရာ (သို႔) ေျမၾသဇာ အဆက္မျပတ္ ေကြ်းေနမဲ့ ေနရာမွာ ပီဗီစီ လို ပလတ္စတစ္ ပိုက္ေတြ သြားျမဳတ္လို႔ လည္းမရပါဘူး။
  ေနာက္တစ္ခု က ေျမေအာက္ပိုက္ ျမဳတ္တဲ့ အခါ သတိထားရမဲ့ ပိုက္ျမဳတ္နည္း စနစ္ ေတြ ပါ။ ၿပီးစလြယ္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ Trenching, Bedding & Back Filling Practices, Thrust Blocks and Anchors စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ က ေရရွည္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ပါ။ ေနရာတကာ ကံရာဇာငယ္ လုပ္ေနလို႔ မျဖစ္ပါ။
  အေပၚမွာ ဖိမဲ့ ဝန္အား ကို လည္း ခံႏိုင္မဲ့ အနက္မွာ ျမဳတ္ရပါမယ္။ (ဥပမာ။ ။ မီးသတ္ကား ရဲ့ ကုန္ျပည့္ဝန္ ကို ခံႏိုင္ဘို႔ အနည္း ဆံုး သံုးေပေက်ာ္မွာ ျမဳတ္ေပးရပါမယ္။ လိုအပ္ရင္ RC Full Haunch လုပ္ေပးရပါမယ္။)
  Lead (ခဲ) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွာ IPC မွာ အရင္ က 8% အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ခဲပါမွ သတၳဳပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ေတြ ကို ပံုသြင္းရ လြယ္ကူလို႔ ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ခဲဆိပ္သင့္တာ ကို သိပ္မေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ကို ေတြ႕လာရတာ မို႔ ခဲကင္းစင္ တဲ့ ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ဘို႔ 0.2% အထိေလွ်ာ့ခ်ဘို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။
  ျမဴနီစီပါယ္ ပိုင္း မွာ water service piping အေနနဲ႔ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးမဲ့ ပိုက္ နဲ႔ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းေတြ ကို အနိမ့္ဆံုး လက္ခံ မဲ့ ခံႏိုင္ရည္ ကို IPC မွာ 160 psi ( 1100 kPa) at 73.4ºF ( 23ºC) လို႔သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ဒီထက္ Water Pressure မ်ားရင္ေတာ့ ပိုၿပီး ခံႏိုင္ရည္ ရွိတဲ့ ပိုက္ပစၥည္း ေတြ ကို သံုးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ ကို ပလတ္စတစ္ ပိုက္ ေတြ ေရြးတဲ့ အခါ သတိထားရပါမယ္။ IPC-2012 မွာ ပီဗီစီ ပိုက္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမဴနီစီပါယ္ ပိုင္း မွာ water service piping အေနနဲ႔ လက္ခံေပမဲ့ အေဆာက္အအံု ဘက္ မွာ သံုးမဲ့ water distribution piping ဘက္မွာ လက္မခံ တဲ့ သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။ ပီဗီစီ ပိုက္ေတြ ရဲ့ သဘာဝ အရ ေရပူ ဒါဏ္ လံုးဝ မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ က လည္း အမွားမခံ တဲ့ အခ်က္ မို႔ လံုးဝ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
  IPC က လက္ခံတဲ့ Water Service Pipe Material ေတြ က ေတာ့ ABS, Asbestos-Cement, Brass, CPVC, Copper or Copper Alloy Pipe & Tubing, PEX, DICL, Galv. Steel, PE, PP, PVC, SUS 304/ 316 ပါ။ အမ်ိဳးအစား တိုင္း အတြက္ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ Asbestos-Cement ပိုက္က ေတာ့ ထုတ္လုပ္ဘို႔ ခက္သြားပါၿပီ။ ဒါကလည္း Asbestos (ေက်ာက္ဂြမ္း) နဲ႔ အဆုပ္ထိခိုက္မႈ ဆက္စပ္ခ်က္ ေတြ ေၾကာင့္ ကိုင္တြယ္ မဲ့ သူ မရွိသေလာက္ နည္းသြားတာမို႔ပါ။
  IPC-2012 အရ အေဆာက္အဦ အတြက္ သံုးမဲ့ Water Distribution Piping ဘက္မွာ PVC နဲ႔ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ မပါပါဘူး။ သို႔ေသာ္ IPC-2015 မွာေတာ့ ျဖည့္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ PVC ပိုက္ေတြ မပါဝင္ ပဲ CPVC လို႔ ေခၚတဲ့ ပိုၿပီး ခံႏိုင္ရည္ ေကာင္းတဲ့ ပိုက္ေတြ ပဲ ပါပါတယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 5. စကာၤပူ PUB က လက္ခံတဲ့ အမ်ိဳးအစား။
 6. စလံုး စီပီ-၄၈ မွာေတာ့ ေၾကးပိုက္ ဆို ေရပူေရေအးအတြက္ သံုးလို႔ရတယ္။ သံပိုက္ (သို႔) Steel ပိုက္ေတြ ဆိုရင္ အထဲမွာ Lining အကာလႊာ ပါရမယ္။ သံပိုက္ေတြ ဆို အျပင္ဘက္က လည္း ကတၱရာေစးလို အကာအကြယ္ ပါရမယ္။ ေနာက္ သတၳဳပိုက္ေတြ ကို Corrosive Ground ထဲမွာ ျမဳတ္ထားရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ အကာအကြယ္ ေပးရမယ္ စသည္ျဖင့္ပါပါတယ္။ Cathodic Protection ဆိုတာ လည္း ပိုက္ေတြ ကို ကာကြယ္ဘို႔ နည္းပညာ တစ္ခုပါ။
  စကာၤပူ မွာ ဂ်ီအိုင္ ပိုက္ ( Galvanized Pipe) ရိုးရိုး က တရားဝင္ သံုးခြင့္ မရွိပါ။ သင့္ေတာ္တဲ့ Lining တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ပါမွ သာ လွ်င္ သံုးခြင့္ရွိပါတယ္။
  ဒီလိုသတ္မွတ္ ခ်က္ ေတြ နဲ႔ တင္ မလံုေလာက္ပါ။ ေသာက္သံုးေရ ပိုက္နဲ႔ ပိုက္ဆက္ ပစၥည္းအားလံုး က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံ နဲ႔ ကိုက္ညီရပါမယ္။ စစ္ေဆးထားတဲ့ test report or certificate ေတြမွာ SAC-SINGLAS ( or) ILAC-MRA partner logo တစ္ခုခု မပါလ်င္ PUB က လံုးဝ အသိအမွတ္ မျပဳပါတဲ့။ (သံုးစြဲခြင့္ လံုးဝ မရွိပါ။)
  ပစၥည္းတစ္ခု ခ်င္းရဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ Fittings and Standards for Water Service ေတြ ကို PUB Website မွာ တရားဝင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 7. ျမန္မာျပည္ က အေျခအေန။
 8. ျမန္မာျပည္ မွာ လက္ရွိ အျပာေရာင္ ပီဗီစီ ပိုက္ နဲ႔ ဂ်ီအို္င္ ပိုက္ေတြ ကို အေတာ္သံုးစြဲ ေနတဲ့ ပံုစံ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရပိုက္လည္း ပိုက္ျပာ၊ အီးပိုက္လည္း ပိုက္ျပာ၊ မိုးေရလည္း ပိုက္ျပာ မို႔ အေတာ္ခြဲရခက္မယ္ လို႔ ေတြးမိပါတယ္။ စလံုးမွာ ဆိုရင္ေတာ့ မိလႅာ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ တစ္မ်ိဳးတစ္ေရာင္၊ မိုးေရပိုက္ က တစ္ေရာင္ (ေရပိုက္ ကို ေတာ့ မသံုးပါ။)
  သိတဲ့ ညီငယ္ေတြ ရဲ့ ေျပာျပခ်က္ အခ်ိဳ႕အရ class 5, class 8.5, class 13.5 ဆိုျပီးရွိပါတယ္တဲ့။ thai standard ( TIS 17- 2532) လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ Water supply ဆို cl 13.5 Sanitary and Drain ဆို class 8.5 သံုးလိုက္တာပဲ လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ အရင္ ယိုးဒယား က သြင္းေလ့ရွိၿပီး အခု ေတာ့ ျပည္တြင္း မွာတင္ ထုတ္ေနၾကၿပီ လို႔ ဆိုပါတယ္။
  ဒီပိုက္ျပာ ေတြ ကို ေသာက္သံုးေရ ပိုက္အေန နဲ႔ သံုးတဲ့ အခါ စိုးရိမ္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္ခု ကေတာ့ ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ။ ကုန္ၾကမ္း နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္ မွာ ဘယ္ေလာက္သန္႔ သလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ နဲ႔ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေကာင္း သက္ဆိုင္ပါလိ္မ့္မယ္။
  PVC ပိုက္မို႔ ခဲစင္တယ္ လို႔ ယူဆလို႔ လည္း မရပါဘူး။ အိႏၵိယ မွာ ပီဗီစီ ပိုက္က ေန ခဲဆိပ္သင့္တဲ့ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးပါတယ္။ (ဒီအခ်က္ က လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုး အခ်က္ပါ။)
  ဒုတိယ အခ်က္ က ေတာ့ ပိုက္ဆင္တဲ့ အခါ ခံႏိုင္ရည္ နဲ႔ မဆင္သင့္တဲ့ ေနရာေတြပါ။ ေျမေအာက္မွာ Solvent, ဒီဇယ္ (သို႔) ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးမဲ့ ေနရာေတြ မွာ မသံုးသင့္ပါဘူး။ ေျမေအာက္ပိုက္ ဆင္တဲ့ အခါ လိုက္နာရမဲ့ စံေတြ ကို လိုက္နာမႈ နည္းပါးတာ လည္း စိုးရိမ္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေရပန္႔ ( Water Pump) အထြက္မွာ တတ္ရင္ Head နည္းေပမဲ့ Surge ( Water Hammer) ေၾကာင့္ Fittings/ Elbow မွာ ကြဲထြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရပန္႔နဲ႔ ေပးရတဲ့ ေနရာ မွာ သံုးလို႔ မရပါဘူး။ Gravity Feed ဆိုရင္ေတာင္ မွ Sudden Closure ရုတ္တရက္ အပိတ္ျမန္တဲ့ Solenoid သံုး ပစၥည္း (သို႔) Flush Valve ေတြ မ်ားတဲ့ ေနရာ မွာ လည္း Surge ေၾကာင့္ကြဲပါမယ္။ မေလးရွား နာမည္ၾကီး ဟိုတယ္ တစ္ခု မွာ Laundry Equipment ေတြကို Gravity Feed နဲ႔ ေပးတဲ့ Copper Pipe အထူၾကီးေတြ ကြဲထြက္တာ ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳဘူးပါတယ္။
  ေနာက္ ေနထိမဲ့ ေနရာမွာ လည္း သံုးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ PVC က UV Attack ခံႏိုင္ရည္ မရွိပါ။
  ျပန္က်ိဳထားတဲ့ recycled pvc သံုးလို႔ မရသလို ေရဆိုး မိလႅာ အတြက္ လို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ပိုက္အမ်ိဳးအစား ကို လည္း ေသာက္သံုးေရ အတြက္ သံုးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
  ပီဗီစီ ေရဆိုး မိလႅာပိုက္ က်ေတာ့ လည္း ေသာက္သံုးေရ ပိုက္ Fittings ေတြ ခ်ိဳးထားတဲ့ ပံု မတူပါ။ အေမရိက မွာေတာ့ Soil Waste and Vent Pattern ( ASTM D 3311, drain, waste, and vent patterns) လို႔ေခၚပါတယ္။ စကာၤပူ မွာ လည္း ဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။
  လက္ရွိ အမ်ားသံုးေနတဲ့ ပိုက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ တကယ္ စစ္ေဆးသင့္ ေနၿပီ လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္မွ အိႏၵိယ လို ေနာင္တ ဆိုး မရေစခ်င္ပါ။
  ကုန္က် စားရိတ္ ပိုမ်ား လာမယ္ ဆိုၿပီး ကန္ထရိုက္တာ ေတြ ျငီးေကာင္း ျငီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အိမ္ေစ်း၊ အေဆာက္အဦ ေစ်းေတြ က လည္း ငါးျပား၊ တစ္ပဲ မဟုတ္ပါ။ အရည္အေသြး ရွိတဲ့ ပိုက္ စနစ္ ေတြ ရသင့္တဲ့ တန္ဘိုးေတြ ျဖစ္တာ အျငင္းပြားဖြယ္ မဟုတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

  ... Back to Top [Table of Contents]....
 9. ျမန္မာျပည္ အတြက္ Material Standards စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား။
 10. ျမန္မာျပည္ မွာ လည္း Material Quality ကိုထိန္းဘို႔ စံသတ္မွတ္ ေပးမဲ့ National Standard Council လိုအဖြဲ႕မ်ိဳး စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္း ထားဘို႔ လိုအပ္ ေနတဲ့ သေဘာေတြ႕ရပါတယ္။ စကာၤပူ မွာ လုပ္တဲ့ စနစ္ လို ႏိုင္ငံ တကာ စံ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိဘို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
  ပစၥည္းအရည္အေသြး ကို စံနဲ႔ ညီမညီ စစ္ေဆးေပးမဲ့ Accredited Laboratory ေတြလည္း ရွိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။
  ျဖစ္ႏိုင္ရင္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြ မွာ ေပါင္းထားေပးရင္ ေတာ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြ လည္း ပညာရပါလိမ့္မယ္။ Certified Lab Technicians ေတြ နဲ႔ ပညာရွင္ ဆန္ဘို႔ ေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္။
  စကားမစပ္၊ Middle East Project တစ္ခု မွာ ဂႏၶာလရာဇ္ ျပည္က Stainless Steel Pipes ေတြ သံုးတာ တစ္ႏွစ္အတြင္း သံေခ်း တက္ လာလို႔ တစ္ဆိုဒ္ လံုး ျပန္လဲဘို႔လိုတဲ့ အျဖစ္ ကို ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု က ေန ၾကားရပါေသးတယ္။ (တရုတ္ႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပစၥည္း ေတြ ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တျပိဳင္တည္းမွာ ပဲ အဆင့္အတန္း မမီတဲ့ ပစၥည္းေတြ လည္း ရွိေနအံုးမွာပါ။ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ။ ၉၀% သန္႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ မသန္႔တဲ့ ၁၀% က ဒုကၡေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္တာမို႔၊ တရုတ္ႏိုင္ငံထြက္ ပစၥည္းေတြ ကို QC ေသခ်ာစစ္ႏိုင္မွ သံုးခြင့္ေပးရပါမယ္။)
  ဒီေနရာ မွာ ပို႔လႊတ္မဲ့ ေရရဲ့ အရည္အေသြး က လည္း အေရးပါပါတယ္။ မသန္႔တဲ့ (သို႕) အက္ဆစ္ဓာတ္ လို ဓာတ္ျပဳလြယ္၊ တိုက္စားလြယ္ တဲ့ အရည္အေသြး ဆိုရင္ ပိုက္ေတြ ကို စားပါမယ္။ Copper Pipe ေတာင္ Blue Water လို႔ေခၚတဲ့ ေၾကးညိွေတြ ပါၿပီး ေၾကးဆိပ္သင့္ႏိုင္ပါတယ္။ Hardness မ်ားရင္ေတာ့ ပိုက္ေတြ ခ်ိဳးကပ္ၿပီး ပိတ္လာဘို႔ အလားအလာ ရွိပါတယ္။

 11. Download PDF Copy: W057_R01 Potable Water Pipe Materials
  https://www.dropbox.com/s/m1rjk9xrdvyhryg/W057_R01%20Potable%20Water%20Pipe%20Materials.pdf?dl=0

 12. ... Back to Top [Table of Contents]....
 13. References:
  1. International Plumbing Code , International Code Council
  2. Singapore Standard Code of Practice - CP: 48 Code of Practice for Water Services
  3. စကာၤပူ PUB

No comments: