Sunday, January 17, 2016

ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ မီးအာမခံ ကုမၸဏီ မ်ား၏ အခန္းက႑။

Building Codes ေတြ အစ နဲ႔ Life Safety လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို အျခား Perspective ကေန ၾကည့္ၾကရေအာင္ ပါ။ မီးအာမခံ စနစ္ ေတြ နဲ႔ ပရီမီယံ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ အတြက္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကို တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 1. General
 2. Public Protection Classification (PPC) : အမ်ားျပည္သူ ကာကြယ္မႈ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ျခင္း။
 3. သံုးသပ္ခ်က္
 4. မွီျငမ္း
 5. PDF Download:
 1. General
 2. ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြ ရဲ့ ျမိဳ႕ျပ အေဆာက္အဦ ေတြ မွာ Building Codes ေတြ ရွိတယ္။ မီးဒါဏ္ ခံႏိုင္ရည္ ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားတယ္။ ေခတ္မီတဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရး နဲ႔ မီးသတ္စနစ္ ေတြလည္း ရွိတယ္ ဆိုေပမဲ့ မီးေလာင္ဆံုးရႈံး မႈ ကို ရာႏႈန္းျပည့္ ကာကြယ္ေပးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
  ဒါေၾကာင့္အေဆာက္အဦ တိုင္းလိုလို မီးအာမခံ ထားၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ မီးအာမခံ ေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြ (Insurance Companies) က လည္း မီးေဘးကာကြယ္ေရး ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းလည္း ၾကည့္ၿပီး မွ အာမခံ ေပးတတ္ ၾကတာပါ။ (သူတို႔ လည္း အက်ိုးအျမတ္ ရခ်င္လို႔ လုပ္ၾကတာပဲ ေလ။ သူတို႔ အတြက္ Risk သိပ္မ်ားေနရင္ အာမခံ ဘယ္ေပးခ်င္မွာလဲ။ သူတို႔ပါ ေဒဝါလီ ခံရဘို႔ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။)
  ဒါေၾကာင့္ Buildings Codes ေတြ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေပၚလာရ တဲ့ အေၾကာင္းထဲ မွာ Insurance Companies ေတြ ရဲ့ ပါဝင္ခဲ့ မႈ ကလည္း အေရးပါခဲ့ပါတယ္။
  Building Codes ေတြ က လည္း အေဆာက္အဦ တိုင္း မွာ Automatic Fire Detection & Fire Suppression Systems ေတြ ထည့္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္က်စရိတ္ မွ်တ မဲ့ အရြယ္အစာ (သို႔) အေျခအေန ကို သံုးသပ္ၿပီး အနည္းဆံုး ထည့္သြင္းေပးရမဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ကို ပဲ သတ္မွတ္ေပးထား တာပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္ ထက္ ပိုၿပီး ထည့္ခ်င္ ရင္ကေတာ့ ပိုင္ရွင္ က ဆံုးျဖတ္ဘို႔ပါ။
  မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ နဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ့ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနဘို႔ လိုအပ္တဲ့ စနစ္ ေတြ က မီးေလာင္ဆံုးရႈံးမႈ ေတြကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ဘို႔ အဓိက အားထားစရာ အဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ (သို႔) ရပ္ကြက္ တစ္ခု ရဲ့ Municipal Services (စည္ပင္သာယာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ) ထဲမွာ မီးေဘးကာကြယ္ မႈ အဆင္သင့္ ရွိမႈ၊ မရွိမႈ (ဝါ) ကာကြယ္မႈ အဆင့္အတန္း ရဲ့ အေရးပါမႈ ကို ေလ့လာရေအာင္ ပါ။

  ... Back to Top (Contents)....
 3. Public Protection Classification (PPC) : အမ်ားျပည္သူ ကာကြယ္မႈ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ျခင္း။
 4. US မွာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ရဲ့ စည္ပင္သာယာ ဝန္ေဆာင္မႈ (Municipal Services) ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ရွိပါတယ္။ Insurance Service Office (ISO) လို႔ ေခၚပါတယ္။ (International Standard Organization ႏွင့္ မမွားေစလိုပါ။) ဒီလို စီစစ္ၿပီးရင္ ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ ေတြ ကို အာမခံ ကုမၸဏီ ေတြ ကို ျပန္ေရာင္းစားပါတယ္။ (ခုေတာ့ ဝယ္တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြ နည္းလာၿပီ လို႔ သိရပါတယ္။ စကားခ်ပ္။)
  ISO က Fire Suppression Rating Schedule ( FSRS) ဆိုတာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ ကာကြယ္မႈ အဆင့္အတန္း Public Protection Classification (PPC) ကို 1 ကေန 10 အထိအဆင့္ခြဲ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဆင့္  1 က အေကာင္းဆံုးပါ။ 1-8 က လက္ခံႏိုင္တဲ့ အထဲမွာ ပါပါတယ္။ အဆင့္ 9 မွာ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ က သင့္ေတာ္တဲ့ ေရရႏိုင္တဲ့ ေနရာ (Fire Hydrant) နဲ႔ ေပ တစ္ေထာင္ ထက္ ပိုေဝးေနလို႔ပါလို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆင့္ 10 က ေတာ့ ခရီးအကြာ အေဝး ငါးမိုင္ အတြင္း မီးသတ္စခန္း မရွိလို႔ပါတဲ့။ ဒါကို အဆိုးဆံုး အေျခအေန လို႔ သတ္မွတ္ ၿပီး မီးအာမခံ ေပးတဲ့ သူေတြ လက္ေရွာင္တယ္။ ေပးရင္ေတာင္ ပရီမီယံ အရမ္းမ်ားမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
  အဆင့္ 9 & 10 အရ Public Hydrants ေတြ နဲ႔ မီးသတ္စခန္း ေတြ ရဲ့ အေရးပါပံု ကို သိႏိုင္ပါတယ္။ ISO က FSRS နဲ႔ က႑ေလးမ်ိဳး မွာ စစ္ေဆးသံုးသပ္ပါတယ္။
  1. Emergency Communications Systems: 10 Points
  2. Fire Department: 50 Points
  3. Water Supply: 40 Points
  4. Community Risk Reduction 5.5 Points
   Potential total of 105.5 points 

  1. Emergency Communications Systems ( မီးလွန္႔ အခ်က္ေပး သတင္းပို႔ စနစ္မ်ား )
  2. ပထမ Fire Alarms စနစ္ေတြ ကေန (သို႔) အေရးေပၚ ဖုန္းစနစ္ ေတြက ေပးပို႔ လာတဲ့ မီးလွန္႔အခ်က္ေပးမႈ ေတြ ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ စီမံ ခန္႔ခြဲတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို စစ္ေဆးသံုးသပ္ ပါတယ္။
   မီးလန္႔တဲ့ အခါ အလိုလို ဆက္သြယ္ သတိေပးတဲ့ စနစ္ ေတြ က ခုခ်ိန္မွာ သိပ္ၿပီးခက္ခဲ လွတာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Central Station Fire Alarm System ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြ အဆင္သင့္ ရွိေနဘို႔ ေတာ့ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ Panel ေသးေသးတစ္ခုေလာက္ပဲ အမ်ားဆံုး လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ခန္းမွာ ေတာင္ တတ္လို႔ ရေနတဲ့ အဆင့္ပါ။ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ေတြ က လည္း ေကာင္းေနၿပီ မို႔ ဘယ္လို သတင္းပို႔ခ်င္ပိုခ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေနၿပီ မဟုတ္ပါလား။
   စကာၤပူ မွာ ေတာ့ Decentralised Fire Alarm Monitoring System (DECAM) Companies ေတြ ရွိပါတယ္။ နာမည္ၾကီး Security Company ေတြမ်ားပါတယ္။ သူတို႔ ဆီမွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦ ေတြ က မီးလန္႔ တဲ့ Fire Alarm Signal ရတယ္ဆိုရင္ ခ်က္ျခင္း စိစစ္ၿပီး SCDF ကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါတယ္။
   မေလးရွားမွာ လည္း ဒီလို စနစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ Fire Alarm Signal ကို သီးသန္႔ ဖုန္းလိုင္းနဲ႔ မီးသတ္ဌာန ကို အလိုလို ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ စနစ္ပါ။
   NFPA ကေတာ့ Central Station Fire Alarm System လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုေပးတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြ ဟာ Factory Mutual (FM) & Underwriters' Laboratory (UL) တစ္ခုခု ကေန အသိအမွတ္ ျပဳဘို႔ လည္း လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
   အေမရိက က အိမ္ေတြ မွာ အခ်ိဳ႕က GSM လိုင္းပါၿပီး လံုျခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတာရွိပါတယ္။ ဖုန္းလိုင္း ေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ Home Alarm System နဲ႔ပါ ခ်ိတ္ထားတာမို႔ သူခိုးဝင္ဝင္ မီးလန့္လန့္ သင့္ေတာ္ရာ (ရဲစခန္း သို႔ မီးသတ္ဌာန သို႔ အေရးေပၚဆက္ဆံေရး ဌာန) ကို ဆက္သြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

   ... Back to Top (Contents)....
  3. Fire Department ( မီးသတ္ဌာန )
  4. ဒုတိယ ကေတာ့ မီးသတ္ဌာန ရဲ့ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနမႈ စြမ္းရည္ပါ။ မီးလန္႔တဲ့ သတင္းရတာ နဲ႔ ဘယ္လို တုန္႔ျပန္ နိုင္သလဲ ဆို ဆိုတဲ့ အရည္အေသြး ကို စိစစ္ပါတယ္။ မီးသတ္အင္ဂ်င္၊ မီးသတ္ ေလွခါးအမ်ိဳးမ်ိုး၊ စက္အရြယ္အစား၊ အရံစက္ပစၥည္း ႏွင့္ ကိရိယာ မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏ အေရအတြက္၊ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမႈ စတာေတြ ကို အကဲျဖတ္ပါတယ္။ ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္နမိတ္ ထဲ က ဘယ္ ပရဝုဏ္ ဘယ္ျခံဝင္း မဆို မီးသတ္ဌာနေတြ အနီးနား ( ငါးမိုင္ခရီး အတြင္း ) မွာရွိမရွိ ကို လည္း အကဲျဖတ္ပါတယ္။
   မီးသတ္ဌာန (သို႔) အျပင္က ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ မီးသတ္ယဥ္ ေတြ က လည္း ကြန္ျပဴတာ စနစ္ Computer Aided Dispatch Systems ေတြ နဲ႔ GPS စနစ္ေတြ ကို သံုးၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။
   မီေလာင္ ဆံုးရႈံးမႈ ေတြ ကို ကာကြယ္ ႏိုင္ဘို႔ မွာ အခ်ိန္က စကၠန္႔ နဲ႔ အမွ် အေရးႀကီး တာမို႔ပါ။

   ႏိုင္ငံသားေတြ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ခ်က္ ။ ။ မီးသတ္ကားေတြ အေရးေပၚကားေတြ က ဥၾသဆြဲရင္ အျခားကားေတြ အားလံုး လမ္းဖြင့္ေပးရပါမယ္။ လမ္းေဘးခ်ရပ္ေပးရပါမယ္။ သူတို႔ ကေတာ့ လြတ္တဲ့ေနရာ က ေမာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ လမ္းအတည့္ မရရင္ လမ္းေျပာင္းျပန္ လည္း ေမာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာမီးသတ္ ကားေတြ ကို လည္း ဥပေဒ နဲ႔ ဒီလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ (လူေတြ မျဖစ္မေန ေဘးဖယ္ေပး မေပးေတာ့ မသိပါ။ မီးသတ္က လူအခ်ုိ႕ေျပာခ်က္အရ ဖယ္မေပးရင္ ဆင္းေဘပလိုက္မယ္ ဆိုလားပဲ။ )။
   မီးသတ္ကားေနာက္ ကပ္ လိုက္တာ က ယာဥ္စီးကမ္း ခိ်ဳးေဖာက္တာ ျဖစ္သလို၊ မီးၾကည့္သြားတာ က လည္း အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္း တစ္မ်ိဳးမို႔ ဥပေဒ နဲ႔ တားျမစ္ေပးဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

   ... Back to Top (Contents)....
  5. Water Supply ( ေရေပးေဝ ေရး စနစ္မ်ား )
  6. တတိယ အခ်က္ က ေတာ့ ေရေပးေဝတဲ့ စနစ္ေတြ ကို စိစစ္အကဲျဖတ္တာပါ။ မီးသတ္ဘို႔ အတြက္ အေရးေပၚ အရံ ေရအား ဘယ္ေလာက္ ရႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို အေလးေပး ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီ အရံ ေရအား ပမာဏ က အေရးေပၚအေျခအေန မွာ မီးသတ္ဘို႔ အတြက္ အဆင္သင့္ရွိမလား၊ လံုေလာက္မလား ဆိုတာ ကို စိစစ္ပါတယ္။ တပ္ဆင္ထားတဲ့ မီးသတ္ဘံုဘိုင္ေခါင္း (Fire Hydrants) ေတြရဲ့ အရြယ္အစား၊ အမ်ိုးအစား၊ တပ္ဆင္ထားပံု၊ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈ၊ ေရအားစစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္ ေတြ ကို ပါ အကဲျဖတ္ပါတယ္။
   ဒီအခ်က္ ကို အျခား Building / Fire Codes ေတြ မွာ ေတြ႕ႏိုင္ ပါတယ္။ ေလ့လာႏိုင္ဘို႔ FEMA လို႔ေခၚတဲ့ ေဘး အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး နဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ US အစိုးရ ဧဂ်င္စီ ရဲ့ Water Supply Concept နဲ႔ Fire Hydrants လိုအပ္ခ်က္ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ Links ေတြ ေပးလိုက္ပါတယ္။
   FEMA Water Supply Systems and Evaluation Methods
   1. Volume I: Water Supply System Concepts
    https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/Water_Supply_Systems_Volume_I.pdf
   2. Volume II: Water Supply Evaluation Methods
    https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/water_supply_systems_volume_ii.pdf

   ဒီစာအုပ္ေတြ ထဲ ျမန္မာ Infrastructure Upgrade အတြက္ အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ District Water Supply Concept ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

   ... Back to Top (Contents)....
  7. Community Risk Reduction ( ဆုံးရႈံးမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္ မ်ား။ )
  8. စတုတၱအခ်က္ ကေတာ့ ေနထိုင္သူ ျပည္သူေတြ ရဲ့ ဆံုးရႈံးႏိုင္မႈ အေျခအေန ကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ဘာေတြ၊ ဘယ္လို လုပ္ေနသလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ မီးေဘးကာကြယ္ေရး အတြက္ ဘာ Building Codes ေတြ ရွိတယ္။ လိုက္နာမႈ ရွိေအာင္ ဘယ္လို သတ္မွတ္ထားတယ္။ မီးေဘးကာကြယ္ ေရး ပညာေပး အစီအစဥ္ ေတြ က ဘယ္လို။ မီးမေတာ္တဆ မႈ တစ္ခု ျဖစ္ရင္ ဘယ္လို စိစစ္ စံုစမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ နဲ႔ အကဲျဖတ္ စိစစ္ပါတယ္။


  ... Back to Top (Contents)....
 5. သံုးသပ္ခ်က္
 6. မီးသတ္စနစ္ ေတြ မွာ စနစ္က်ေန ၿပီ ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ ေတြ ရဲ့ စနစ္ေတြ ကို မိတ္ဆက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Insurance Office Data ေတြ က အရင္ က အရမ္းအားထား ခဲ့တဲ့ သေဘာေတြ႕ ရပါတယ္။ Code ေတြ ေပၚလာေအာင္ တြန္းအားေပးတဲ့ အထဲမွာလည္း ပါခဲ့ပါတယ္။ NFPA Fire Protection Handbooks ေတြ မွာ ဒီ ISO data ေတြ ကို မွီျငမ္းထားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Building Codes ေတြ Fire Prevention & Protection Practices ေတြ၊ Codes & Standards ေတြ ခုအေျခအေန အထိေရာက္လာတာ သူတို႔ နဲ႔ မကင္းဘူးလို ဆိုလိုခ်င္တာပါ။
  အေမရိက မွာ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦေတြ ကို သာမက အိမ္ေတြ ကိုလည္း မီးအာမခံ ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး Apartment အိမ္ခန္းငွားတဲ့ အခါ လည္း စည္းကမ္းခ်က္ အရ မီးအာမခံ ဝယ္ထားရတတ္ပါတယ္။ ေနရာတကာ Insurance … ကား၊ က်န္းမာေရး၊ အစံု အစံု...
  ခုေနာက္ပိုင္း အခ်ို႕ Insurance Co. ေတြ မွာ အေလ်ာ္အစား အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ကိုယ့္ဖာသာ စုႏိုင္လာတဲ့ အခါ ဒီ ISO data ေတြေတာင္ မဝယ္ေတာ့ဘူးလို႔ ၾကားရပါေသးတယ္။ ေနာက္ စည္ပင္သာယာ ေတြ မွာ လည္း မီးသတ္စနစ္ ေတြ က စနစ္တက် ထည့္လာၿပီ။ ျမိဳ႔သစ္ေတာင္ ျမိဳ႕မတည္ခင္ ထဲ က Master Plan နဲ႔ လာတာ ဆိုေတာ့... အာရွ နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံ မွာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ေတြ Factory Mutual (FM) မွာ အာမခံ ထားရင္ သူတို႔ မွာ ရွိတဲ့ Fire Protection Specialist ေတြ က Fire Protection Drawings ေတြ ကို စစ္ၿပီး လိုတာေတြ ကို Comments ေပးတယ္။ ပစၥည္းေတြ ဆိုလည္း တကယ့္ အေကာင္းေတြ သံုးရတာ။ ဆင္ၿပီးရင္ လည္း ေက်နပ္ေအာင္ စစ္တယ္။ ၿပီးမွ အာမခံ ေပးတယ္။ (အခ်ို႕ ကေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာ Self-Insured လုပ္တာလည္း ရွိပါတယ္။)
  မီးသတ္စနစ္ မွာ သံုးတဲ့ Appliances / Equipment အားလံုးလိုလို က UL Listed ျဖစ္ဘို႔ လိုၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ FM Approved ျဖစ္ဘို႔ လည္းလိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

  Summary:
  ျခံုငံုၿပီး သံုးသပ္ရမယ္ ဆိုရင္ Water Supply Infrastructure, Fire Department နဲ႔ Fire Alarm Reporting & Emergency Response Systems ေတြ က လည္း ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ရဲ့ မီးေဘး ကာကြယ္ေရး အဆင့္အတန္း ကို ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္သလို မီးအာမခံ အတြက္ လည္း အေရးပါေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ။


  ... Back to Top (Contents)....
 7. References:(မွီျငမ္း)
  1. NFPA Fire Protection Handbook, 20th Edition: Section 12
  2. ISO Mitigation: PPC Program, FSRS
   http://www.isomitigation.com/ppc-program/fire-suppression-rating-schedule-overview.html
  3. FEMA Water Supply Systems and Evaluation Methods
   1. Volume I: Water Supply System Concepts
    https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/Water_Supply_Systems_Volume_I.pdf
   2. Volume II: Water Supply Evaluation Methods
    https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/water_supply_systems_volume_ii.pdf
  4. FM Global http://www.fmglobal.com/
   1. FM Approvals http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50000000
   2. FM Approval Standards
    http://www.fmglobal.com/page.aspx?id=50030000
  5. UL http://ul.com/

  ... Back to Top (Contents)....
 8. PDF Download:
 9. Download "I003_R01 Municipal Services vs Fire Insurance.pdf" from Dropbox.
  https://www.dropbox.com/s/bwotvt0p009s7ki/I003_R01%20Municipal%20Services%20vs%20Fire%20Insurance.pdf?dl=0

No comments: