Friday, November 6, 2015

မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ေရး စနစ္မ်ား အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ - စကားဦး (နိဒါန္း)

က်န္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ က ေရးခဲ့တဲ့ စာစုေတြ ကို မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ ေရး နစ္ေတြ ရဲ့ ေျပာင္းလဲ မႈ နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ ေတြ မူတည္ၿပီး ျပန္လည္ မြမ္းမံ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Download PDF: https://www.dropbox.com/s/50d3afyy1ttt8x0/F000_R02%20Fire%20Protection%20-%20Preface.pdf?dl=0
အေဆာက္အအံု ေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္ ေတြ နဲ႔ မီးသတ္စနစ္ ေတြ အေၾကာင္း ကို မိတ္ဆက္တဲ့ စာစု ရဲ့ ပထမ ဆံုး စာ စုပါ။ မၾကာခင္ ေနာက္စာစု ေတြ ကို ဆက္လက္တင္ ေပးသြားပါမယ္။

လူေတြ ယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာျခင္း မွာ မီးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း က အေထာက္အပံ့ အမ်ားႀကီး ေပးခဲ့တာေတြ႕ရပါမယ္။ မီးကို စတင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္ လူေတြ မီးကင္စားတတ္လာတယ္၊ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ တတ္လာတယ္။ အေႏြးဓါတ္ ရေအာင္ ဖန္တီး ႏိုင္လာတယ္။ အလင္းေရာင္ ရေအာင္ သံုးတတ္လာတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လူ႔ အသံုးအေဆာင္ လက္နက္ ကိရိယာ ေတြ တိုးတက္ လာေအာင္၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေအာင္ လူ႔သမိုင္း တေလ်ာက္ အေထာက္အပံ႔ ေပးခဲ့ပါတယ္။
အျခားတစ္ဖက္ မွာ လည္း မီးက လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး မ်က္ႏွာမေရြးပဲ လူေတြ ကို ဒုကၡေပး ဖ်က္ဆီး ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ တစ္ခု လည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ေတြ က မီးကို ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးတုန္းက ေတာ့ ေတာမီး နဲ႔ သဘာဝ မီးေတြ ေလာက္ပဲ ေၾကာက္စရာရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာ ဓါတုပစၥည္းေတြ၊ လူလုပ္ပစၥည္းေတြ၊ ေရနံထြက္ ပစၥည္းေတြ စသည္ျဖင့္ မီးေလာင္တဲ့ အခါ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္တာေတြ က ပိုၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလာပါတယ္။
အေဆာက္အဦ တစ္ခု ေဆာက္လုုပ္တဲ့ အခါ အထဲမွာ ရွိေနမဲ့ လူေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ေတြ သာမက အနီးအနား က အေဆာက္အဦ ေတြ ကို ပါ မီး အႏၲရာယ္ က ေန အတတ္ႏိုင္ဆံုး အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ဘို႔ လိုုအပ္ခ်က္ ေတြကိုု ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ ပါတယ္။
အေဆာက္အဦ တစ္ခု ဒီဇိုင္းလုပ္တဲ့ အခါ မီးေဘးကာကြယ္ ေရးစနစ္ နဲ႔ မီးသတ္စနစ္ ေတြ ျဖစ္တဲ့ Fire Prevention and Fire Protection Systemsေတြ ကို စနစ္တက် တြက္ခ်က္၊ စဥ္းစားၿပီး ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားသင့္ သလို၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ (သို႔) ျပင္ဆင္ေနဆဲ အခ်ိန္ မွာေရာ၊ ေဆာက္ၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ အသံုုးျပဳေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ လည္း အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေအာင္ လည္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ မွာ ေတာ့ ဒီ မီး အႏၲရာယ္ ကိုု အတတ္ႏိုုင္ဆံုုး ေလွ်ာ့ခ် ေပးမဲ့ စနစ္ ေတြ ကိုု မပါမျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးဘိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူအမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံု ေတြ မွာပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြ အတိုုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား မထားခဲ့ဘူး၊ မလိုုက္နာခဲ့ဘူး၊ ဆိုုရင္ ျဖင့္ ေဆာက္လုုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အေဆာက္အဦ ျဖစ္ရင္ေတာင္ အသံုုးျပဳခြင့္၊ ေနထိုုင္ခြင့္ ပါမစ္ ရမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။
ေဆာက္လုုပ္ဆဲ အေျခအေန (သိုု႔) ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြ မွာ လည္း ယာယီမီးေဘး ကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ နဲ႔ အေရးေပၚ လိုုအပ္ခ်က္ ေတြ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုုင္း ထားရွိ၊ လိုုက္နာျခင္း မျပဳခဲ့ရင္ လည္း သက္ဆိုုင္ရာ (အာဏာပိုုင္) တာဝန္ရွိသူ ေတြ က ဒီလိုု အေရးေပၚ အေျခအေန လံုျခံဳမႈ အကာအကြယ္ မဲ့တဲ့ ေဆာက္လုုပ္ေရး အလုုပ္ေတြ ဆက္မလုုပ္ဘိုု႔ တရားဝင္ တားျမစ္ ႏိုုင္သလိုု၊ ဒာဏ္လည္း တပ္ရိုုက္ ႏိုုင္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ လိုုအပ္ခ်က္ အတိုုင္း ဒီဇိုုင္းလုုပ္၊ ထည့္သြင္းေဆာက္လုုပ္၊ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ၿပီး ျပည့္စံုု ေကာင္းမြန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီ ဆိုုမွ အသံုုးျပဳခြင့္၊ပါမစ္ ေလွ်ာက္လိုု႔ရမွာပါ။ အသံုုးျပဳေနတဲ့ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုုး မွာ လည္း လိုုအပ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္ မႈေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အတိုုင္း လိုုက္နာက်င့္သံုုး ရပါလိမ့္မယ္။
ဒီ မီးေဘးကာကြယ္ေရး အေျခခံ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုု ေနရာအႏွံ႔အျပား တစ္ေျပးညီ လိုုက္နာႏိုုင္ဘိုု႔ အတြက္ Building Codes / Building Control Act, Regulation, Law, Standards, Code of Practices စသည္ျဖင့္ လိုုက္နာရမဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္း၊ ဥပေဒ၊ လိုုအပ္ခ်က္ ေတြ ကိုု တရားဝင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ႏိုုင္ငံ အလိုုက္ ကိုုယ္ပိုုင္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ ၾကတယ္ ဆိုုေပမဲ့ ႏိုုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ၿဗိတိသွ် အဂၤလိပ္ (အဂၤလန္) British Standards (သိုု႔) အေမရိကန္ US Standards ေတြ ကိုု မွီျငမ္း အေျခခံ ၾကပါတယ္။
စကားမစပ္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ ႏိုင္ဘို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို ထည့္သြင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံ တစ္စနစ္ ျဖစ္ေနတာေတြ ကို ညီညီညာညာ ေပါင္းစီး ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔ၾကီး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ International Standards Organization ကိုဖြဲ႔စည္း ၿပီး ISO Standards / Code ေတြ ကို ရိုးရွင္းေအာင္ နဲ႔ ေနရာမေရြး သံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာ လည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိေတာ့ ခရီးေပါက္ ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမွာ လည္း Adoption လို႔ ေခၚတဲ့ ေဒသအလိုက္ ျပန္လည္မြမ္းမံ သံုးစြဲမႈ က ရွိႏိုင္ျပန္ပါတယ္။ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝထားတဲ့ British Standards ေတြမွာ BS-EN, BS-EN-ISO စသည္ျဖင့္ ေရွ႕က ထိပ္စီး ပံုစံေျပာင္းလာတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ EN ဆိုတာကေတာ့ European Union, EU (ဥေရာပဘံုေစ်း အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား)၊ ဘံုသံုးဘို႔ EN Standards ေတြ အျဖစ္ European Committee for Standardization ကေန ထုတ္ေဝေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ISO-EN က ISO ကေန တစ္ဆင့္ခံ မြမ္းမံ ထုတ္ေဝ ထားတာ မို႔ မူရင္း ISO Standards ေနာက္ဆံုးထုတ္ ကို အေျခခံတာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ဒီဘံုသံုး စနစ္ ေတြ ကို လည္းပဲ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ စီ က သူတို႔ ဘာသာ နဲ႔ ျပန္လည္ထုတ္ေဝသံုးစြဲ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ BS-EN-ISO ကိုအဂၤလန္ က British Standard Institute ( BSI) ကေန အဂၤလိပ္ ဘာသာ နဲ႔ ထုတ္ေဝပါတယ္။ ဂ်ာမဏီ က လည္း ဂ်ာမန္ဘာသာ ျဖင့္ DIN-EN-ISO အျဖစ္ ၄င္း၊ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ က လည္း ျပင္သစ္ဘာသာ ျဖင့္ NF-EN-ISO အျဖစ္ ၄င္း၊ မိမိတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံ အတြင္း ျပန္လည္ ျပဌာန္းထုတ္ေဝ သံုးစြဲ ၾကပါတယ္။
ဒီလို Standards ေတြ စနစ္တက် တိုးတက္ လာရတာ ကလည္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အေတြ႕အၾကံဳေပၚ အေျခခံတဲ့ စနစ္ေကာင္းေတြ တိုုးတက္ လာတာျဖစ္ၿပီး လိုုအပ္ခ်က္ Standards ေတြ ကိုု စနစ္တက် ထိမ္းသိမ္း ႏိုုင္တဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ ေၾကာင့္ ပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္
 1. Internation Code Council ( ICC)
 2. British Standard Institute ( BSI) ,
 3. National Fire Protection Association ( NFPA) ,
 4. Society of Fire Safety Engineers ( SFPE) ,
 5. and many more…
မီး အာမခံ အသင္းအဖြဲ႔ ေတြ က ေန စတင္ ျဖစ္ေပၚလာ တဲ့ NFPA အသင္း ဆိုုရင္ 1896 မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ တာမိုု႔ အေတြ႔အၾကံဳ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မီးေဘး နဲ႔ အျခားအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ Standards, Codes, Handbooks & Other publications ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္ေဝ ခဲ႔ၿပီး ကမၻာတဝွမ္း က ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို က မွီျငမ္း အားထားေနရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ မွာ အတိုးတက္ဆံုး ျဖစ္တဲ့ စကာၤပူႏိုင္ငံ မွာ ဆိုုရင္ လည္း
Singapore Civil Defence Force (SCDF = ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးတပ္ ေခၚ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ)႔၊
Building & Construction Authority (BCA = ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန)၊
Singapore Standard Council (ပစၥည္း (သို႔) ေဆာက္လုပ္ေရး စံခ်ိန္စံညြန္း ေတြ နဲ႔ စနစ္ေတြ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရး ေကာင္စီ)
စတဲ႔ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ ရွိၿပီး လုိအပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေတြ ကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ ျပဌာန္းၿပီးရံု မက မလိုက္နာပဲ မေနရ ေအာင္ လည္း စစ္ေဆးတာ၊ သုံုးသပ္တာ၊ ဥပေဒ နဲ႔ ေဘာင္ကြပ္ထားတာ နဲ႔ ထိန္းထားပါတယ္။ ဒီစနစ္ေတြ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ အသံုးျပဳတဲ႔ သူေတြ ကေတာ့ နဲ႔ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ ၿပီး လုုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံုရွိတဲ့
 • Professional Engineers ေတြ က စနစ္တက် ဒီဇိုင္းလုပ္၊
 • Experienced Contractors ေတြ က ပစၥည္း မွန္သံုး ၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္။
 • သံုးရမဲ့ ပစၥည္းမွန္ ကို Codes ေတြ က သတ္မွတ္၊ မမွန္ စစ္ေပး၊ ထိန္းေပး မဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြ က လည္း ရွိ။
 • Vendors, Manufacturers ေတြ က စံခ်ိန္စံညႊန္း မီတဲ့ ပစၥည္း ပစၥယ၊ ေတြ ကို ပဲ ထုတ္လုပ္ (သို႔) တင္သြင္းေရာင္းခ်။
 • Property Owners ေတြ က မိမိတို႔မွာ ရွိတဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ ကို အစဥ္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းၿပီး အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေအာင္ ထား။
 • မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ က လည္း နည္းပညာ၊ ယဥ္၊ စက္ပစၥည္း၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အား နဲ႔ ေလ့က်င့္မႈ ေတြ နဲ႔ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေအာင္ ျပင္ဆင္၊ အေဆာက္အဦ ေတြ ကို စစ္ေဆးမႈ ေတြ ကိုလည္း လုပ္။
ဒီလို သက္ဆိုင္ရာ အဘက္ဘက္ က ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့တာ ေၾကာင့္ စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုုးတက္ ခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Code and Regulations ပိုုင္းမွာ ဆက္လက္ တင္ျပ ေပးပါမယ္။

ဒီ မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္ ေတြ ကိုု စဥ္းစား တဲ့အခါ အဆင့္တိုုင္း၊ အဆင့္တုိင္း အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုု စဥ္းစား ေပးဘို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မီးမေလာင္ေအာင္ မီး အႏၲရာယ္ မျဖစ္ခင္ က ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တာ၊ မီးအစ မပ်ိဳးႏိုုင္ေအာင္၊ အလြယ္တကူ မီးမေလာင္ ႏိုုင္တဲ့ အေျခအေန မျဖစ္ေပၚေအာင္ နဲ႔ မီးဒါဏ္ခံႏိုုင္ရည္ ရွိေအာင္၊ ေသးတဲ႔ မီးမႀကီးေအာင္၊ တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ မီး အလြယ္တကူ မကူးေအာင္ နဲ႔ အေရးေပၚ အေျခအေန မွာ အထဲမွာ ရွိတဲ့ လူေတြ ေဘးလြတ္ရာ ကိုု အႏၲရာယ္ ကင္းကင္း ထြက္ခြာ လြတ္ေျမာက္ ႏိုုင္ေအာင္ နဲ႔ မီးၿငိမ္းသတ္ ဘိုု႔ လိုုအပ္တဲ့ စနစ္ ေတြ အဆင္သင့္ ရွိေနဘိုု႔ စသည္၊ စသည္ စနစ္တက် ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ ၿပီး ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရပါတယ္။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ့ဝင္ေတြ သူတိုု႔တာဝန္ အေကာင္းဆံုုး ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ဘိုု႔ လိုုအပ္တဲ့ အေျခခံ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုုလည္း ထည့္သြင္းေပးရပါတယ္။

ဒီစနစ္ေတြ က မေန႔တေန႔ ကမွ ရုုတ္တရက္ႀကီး ဘြားကနဲ ေပၚလာတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ အခုု အေျခအေန အထိ တိုုးတက္ လာဘိုု႔ အတြက္ ခါးသီးတဲ့ ဆံုုးရႈံးမႈ အေတြ႕အၾကံုေတြ၊ ဆံုုးရံႈးမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြ ကိုုေလ့လာၿပီး ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ဘယ္လိုု ကာကြယ္ျပင္ဆင္ သင့္တယ္ ဆိုုတဲ့ ေလ႔လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ ရုုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းေတြ ရဲ. မီးေလာင္ႏိုုင္မႈ၊ မီးခိုုးျဖစ္ေပၚမႈ ဂုုဏ္သတၱိေတြ နဲ႔ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ မွႈ အမ်ိဳးမ်ိဴး အဖံုုဖံုု၊ တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု နီးစပ္ေရာေႏွာ ရာ က ျဖစ္လာႏိုုင္တဲ့ ဓါတုု ဓါတ္ျပဳမႈ အခ်က္အလက္ ေပါင္းစံုု၊ သုုေတသန အမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္စသည္ ျဖင့္ နည္းပညာ နဲ႔ လက္ေတြ႕ေတြ ကိုုေပါင္းစပ္ အေျခခံ ၿပီး တေျဖးေျဖး တိုုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုတိုးတက္တဲ့ စနစ္ေတြ ရွိေနတာေတာင္မွ မီးမေတာ္တဆ မႈ ေတြ က ဆံုးရႈံး မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ျဖစ္ေစဆဲပါ။ လူလုပ္ ပစၥည္း ေတြ ျဖစ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ လို Flammable / Hazardous Chemicals ေတြ ေၾကာင့္ ခုေခတ္ မီးေတြ က ပိုၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးၿပီး ေၾကာက္စရာ ပိုေကာင္း ပါတယ္။

ဒီ မိတ္ဆက္မွာ ပထမပိုုင္း မွာ မီးေဘး ကာကြယ္ေရး စနစ္ေတြ ရဲ့ အေျခခံ လိုုအပ္ခ်က္ ေတြ၊ မီးရဲ့ သေဘာ သဘာဝ၊ အေျခခံ သေဘာတရား အခ်ိဳ႕ နဲ႔ Code and Regulations ေတြ ကိုု မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

ၿပီးရင္ ဒုုတိယ ပိုုင္း မွာ Classifications လိုု႔ ေခၚတဲ့ မ်ိဳးအစား အဆင့္အတန္း ပိုုင္းျခားသတ္မွတ္ ပံုု ကိုု မိတ္ဆက္ေပးသြား ပါမယ္။ Classification ေတြခြဲျခား သတ္မွတ္ လိုုက္တဲ့ အခါ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ကိုု ပိုုမိုု နားလည္လြယ္ေစတာမိုု႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စနစ္ေတြ၊ ကိုု စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ ႏိုုင္ဘိုု႔ အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ Classification မွာ
 • Classification of Occupancy: အေဆာက္အဦ ကိုု ဘာအတြက္ ဘယ္လိုု သံုုးမွာလဲ။ ဘယ္သူေတြ အတြက္လဲ။
 • Classification of Fire: ဘယ္လိုု မီး အမ်ိဳးအစားလဲ။ ဘာေတြကိုု ေလာင္ကြ်မ္းေနတာလဲ။
 • Classification of Commodity Stored: ဘာပစၥည္းေတြ ကိုု ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္လိုု သိုုေလွာင္ထားရွိမွာလဲ။
 • Classification of Hazards: ဘယ္လိုု အႏၲရာယ္ အမ်ိဳးအစားလဲ။ ဘယ္ေလာက္ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုုင္သလဲ။
ဒီ Classification ေတြ၊ အေဆာက္အဦ ရဲ့ အရြယ္အစား၊ အထဲမွာ ရွိႏိုုင္မဲ့ လူဦးေရ (သိုု႔) မီးေလာင္ႏိုုင္တဲ့ ပစၥည္း အတိုုင္းအတာ ပမာဏ နဲ႔ သံုုးစြဲတဲ့ ေဆာက္လုုပ္ေရး ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုုပ္မႈ အမ်ိဳးအစား Construction Type ေတြ ကိုု အေျခခံ ၿပီး Code and Regulation ေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္ ေတြ စည္းမ်ဥ္းေတြ နဲ႔ အညီ ထည္႔သြင္းေပးရပါမယ္။ အနည္းဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္ ေတြ သတ္မွတ္တဲ့ အခါ ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နဲ႔ တြက္ေခ် ကိုက္၊ မကိုက္ အစြန္းႏွစ္ဘက္ ကို ခ်ိန္ဆ ၿပီး သတ္မွတ္ ေပးထားတာ မို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ လံုေလာက္တယ္ လို႔ လက္ခံၾကပါတယ္။

ဥပမာ Fire Sprinkler Systesms ေတြ မရွိမျဖစ္ ထည့္သြင္းဘိုု႔ လိုုမလိုု။ Fire Sprinkler Systesms ေတြက အေကာင္းဆံုုး မီးသတ္စနစ္ တစ္ခုု ဆိုုေပမဲ႔ အႏၲရာယ္ သိပ္မရွိဘူးလိုု႔ သတ္မွတ္ တဲ့ အေဆာက္အဦ ငယ္ေလးေတြ မွာ အတိုုင္းအတာ တစ္ခုု အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳရပါတယ္။

ပုုံႀကီးခ်ဲ႕ေျပာရမယ္ ဆိုုရင္ လယ္ထဲမွာ သီးသန္႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ဝါးတိုုင္၊ ဝါးခင္း၊ သက္ကယ္မိုုး တဲအိမ္ငယ္ေလးကိုု ကိုု Complete Fire Sprinkler Systems တတ္ရမယ္ ဆိုုရင္ ယုုတၱိမတန္ ပါဘူး။ အဲသလိုုပဲ ျမိဳ႔လယ္ေခါင္မွာ ဝါးတိုုင္၊ ဝါးခင္း၊ သက္ကယ္မိုုး တဲထိုုးၿပီး ေလာင္စာဆီဆိုုင္ ဖြင့္မယ္ ဆိုုရင္လည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္ လိုု႔ သတ္မွတ္တဲ့ အေျခအေန မွာ ဆိုုရင္ ေတာ့ အေဆာက္အဦ အရြယ္အစား မေရြး Fire Sprinkler Systems (သိုု႔) အလားတူ မီးသတ္၊ ကာကြယ္ေပးႏိုုင္တဲ့ စနစ္ ထည္႔သြင္းေပးဘိုု႔ လိုုအပ္ ႏိုုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ျခံထဲ ကိုယ္ေဆာက္တာ ေပမဲ့ ကို အေဆာက္အအံု မီးဒါဏ္ ခံ ႏိုင္ရည္ ရွိ ရံု မက အျပန္အလွန္ မီးကူး မလြယ္ ေအာင္ လည္း လုပ္ရပါမယ္။ ငါ့ျခံ ငါလုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္ ဆိုၿပီး ငါတေကာေကာ လို႔ မရပါဘူး။

တတိယ ပိုုင္း အေန နဲ႔ Passive Fire Protection လိုု႔ ေခၚတဲ့ မီးမေလာင္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ စနစ္ေတြ ကိုု မိတ္ဆက္ တင္ျပ ေပးပါမယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေန မွာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳတင္ ဘာေတြ ကိုု ထည့္သြင္း စဥ္းစားထား ရမယ္ ဆိုုတာ လည္းပါဝင္ပါတယ္။ Means of Escape အေရးေပၚ အေျခအေန ထြက္ေပါက္ လမ္းေၾကာင္း လိုုအပ္ခ်က္၊ Structural Fire Precautions: အေဆာက္အဦကိုု မီးဒါဏ္ ခံႏိုုင္ေအာင္ ေဆာက္လုုပ္ဘိုု႔ အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္၊ Site Planning & External Fire Fighting Provision အေဆာက္အဦ နဲ႔ တည္ေနရာ ေျမကြက္ ဝန္းျခံ အတိုုင္းအတာ အေနအထား ေလ့လာဆန္းစစ္ ၿပီး မီးေဘးနည္းေအာင္ စီစဥ္ (အကြက္ခ်)၊ မီးကူး မလြယ္ေအာင္။ မီးသတ္ကား ေတြ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ ႏိုုင္ဘိုု႔ နဲ႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ မီးကိုု ထိထိေရာက္ေရာက္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုုင္ဘိုု႔အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ကုုိ မိတ္ဆက္ ေပးသြားမွာ ပါ။ အျခားအေဆာက္အဦ က မီး ကိုယ့္ဆီ အလြယ္တကူ မကူးေအာင္၊ ကိုယ့္အေဆာက္အဦ က မီးလည္း အျခားအေဆာက္အဦ ကို လြယ္လြယ္ မျပန္႔ႏိုင္ေအာင္ ပါစဥ္းစားေပးရပါမယ္။

စတုုတၱပိုုင္း မွာေတာ့ မီးအစပ်ိဳး (သိုု႔) မီးေလာင္တဲ့ အခါ မီးၿငိမ္းသတ္ ႏိုုင္ဘိုု႔ အတြက္ အသံုုးမ်ားတဲ့ Active Fire Protection Systems ေတြကိုု စာဖတ္သူနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

Industrial Fire Protection Systems ေတြကေတာ့ ရိုုးရိုုး အေဆာက္အဦေတြ ထက္ ပိုုမိုု ေလးနက္ ရႈတ္ေထြးတာ မိုု႔ ဒီ စာစုု မွာ အေပၚယံ ေလာက္ပဲ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္္မွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္ဘို႔ ရွိပါတယ္။ဆက္ရန္ -


No comments: