Sunday, June 29, 2008

၁.၅. ၊ Architectural ဒီဇိုင္းေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ

“သဘာဝအတိုင္း ေလဝင္ေလထြက္ ရဘို႔ နဲ႔ အလင္းေရာင္ရဘို႔အတြက္ အခန္းတိုင္း အခန္းတိုင္း မွာ၊ ဖြင့္လို႔ ပိတ္လို႔ရတဲ့ ျပဴတင္းေပါက္ ႐ွိရမယ္။”

၁.၅.၁ ေခတ္ေဟာင္းက အေဆာက္အအံု မ်ား
အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း ေလးဟာ ႐ိုးစင္းလွ ေပမဲ့ ေခတ္ေဟာင္းက အေဆာက္အအံု ေတြအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ် အားထား ရၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ကလည္း လူေတြ တတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တဲ႔ M&E Systems ေတြ မထြန္းကားလာခင္ အခ်ိန္တုန္းက လူေတြ ေနဘို႔၊ သံုးဘို႔ အေဆာက္အအံု ေတြကို ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့အခါ လိုက္နာရမယ့္ အဓိက စည္းမ်ဥ္းေလး တစ္ခုပါပဲ။ အေျခအေန နဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရေအာင္ပဲ အရင္တုန္းက အေဆာက္အအံု ေတြ ေဆာက္တဲ့ အခါ အမ်ားအားျဖင့္ အလင္းေရာင္ နဲ႔ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္တဲ့ E ပံု၊ H ပံု၊ I ပံု၊ L ပံု၊ U ပံု စသည္ ျဖစ္ေလ့ ႐ွိၿပီး အတြင္းပိုင္းမွာ Corridor (လူ သြား စႀကႍ) ပါေလ့႐ွိပါတယ္။
က်ယ္က်ယ္ နက္နက္ ဘူး ပံုေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံု ေတြမွာ ဆိုရင္လည္း ေန႔အလင္းေရာင္ နဲ႔ ျပင္ပေလေကာင္းေလသန္႔ ရ႐ွိႏိုင္ဘို႔ရာ အတြင္းပိုင္းမွာ Court yard လို႔ေခၚတဲ့ ကစားစရာ၊ အပန္းေျဖစရာ ကြက္လပ္ေနရာ ေတြ ပါရေလ့ ႐ွိပါတယ္။
Cathedrals (ဘရင္ဂ်ီ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း) ေတြလို ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ အေဆာက္အအံု ေတြမွာေတာ့ အေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ စည္းမ်ဥ္းက ေန ျခြင္းခ်က္ လို႔ ေျပာ ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အေဆာက္အအံု ေတြ အားလံုး မွာ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းဘို႔အလြန္ျမင့္ တဲ့ Atrium (ခန္းမေဆာင္ ႀကီး) ေတြ ရယ္၊ ေနရဲ႕ အပူ႐ွိန္ ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဘို႔ နံရံ အထူႀကီးေတြ၊ Thermal Energy ကိုထိန္းႏိုင္ဘို႔ Heavy Mass ေတြ ပါ႐ွိ ၾကပါတယ္။ အတြင္းပိုင္း မွာလည္း လွ်ပ္စစ္မီး မသံုးပဲ မီး ခပ္မွိန္မွိန္ ထြန္းထား ေလ့႐ွိပါတယ္။
သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ပတ္လည္ လာလို႔ Energy ေတြသိပ္႐ွားပါးလာရင္ ဒီလို ပံုစံေတြျပန္ ေခတ္မစား ဘူးလို႔ ဘယ္သူ ေျပာႏိုင္ပါ႔မလဲ ေနာ္။

၁.၅.၂ အေဆာက္အအံု ၏ အျမင့္ ႏွင့္ ေနရာ အသံုးခ်မႈ
Building ေတြကုိ Low-Rise, High-Rise စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္အျမင့္ကို ဘာလို႔ ေခၚမလဲ ဆိုတဲ့ တကယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကို ႐ွာတဲ့ အခါ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနတာကို ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာရလြယ္ေအာင္


Class (အဆင့္) ပ်မ္းမွ် အထပ္ေရ ပ်မ္းမွ် အျမင့္

Low-Rise Upto 7 stories < 23m (၇၅ ေပ ေအာက္)

High-Rise 7-29 stories 23 m to 100 m (၇၅ေပ မွ ၃၂၈ေပ၊)

Super High-rise 30-50 stories100 m to 150 m (၃၂၈ေပ မွ ၄၉၁ေပ၊)

Skyscrapers > 51 stories >150m (၄၉၁ေပ အထက္၊)

ဒါက ခြဲျခားရတာ လြယ္ကူေအာင္ သက္သက္ အတြက္ပဲ ေျပာရတာပါ။
အထပ္ျမင့္ ေတြနဲ႔ စာရင္ အထပ္နိမ့္ အေဆာက္အအံု ေတြ ကို ပို သက္သက္သာသာ နဲ႔ ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ပိုၿပီးအရာေရာက္ အသံုးခ် ႏိုင္ မွန္းသိသာပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ျမိဳ႕ျပ ေျမေနရာေတြ ႐ွားပါးလာတာနဲ႔ အမွ် High-Rise Building ေတြတင္ မကပဲ Skyscrapers ေတြပါ ဆက္လက္ ေရပန္းစား ေနအံုး မွာပါ။ High-Rise Buildings ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ အမွတ္အသား၊ သေကၤတ အေဆာင္အေယာင္၊ ဂုဏ္႐ွိန္ ဂုဏ္ဝါ ေတြ ကလည္း Economic Terms နဲ႔ျပဘို႔ ခက္ခဲ ေပမဲ့၊ တကယ့္ကို အေရးပါလွတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။
ရာဇဝင္ ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အေဆာက္အအံု ရဲ႕အျမင့္ဟာ လူေတြရဲ႕ ေလွကား ကို ဘယ္ေလာက္တက္ႏိုင္၊ ဆင္းႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ စြမ္းရည္ နဲ႔ပဲ အဓိက ကန္႕သတ္ထား တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ခုေခတ္ High-Rise Building ေတြမွာကေတာ့ ေလွကားေတြ ဟာ အေရးေပၚ အေျခအေန နဲ႔ တစ္ထပ္နဲ႔ တစ္ထပ္ၾကား ကူးဘို႔ေလာက္ပဲ သံုးၾကၿပီး ဓာတ္ေလွကား ကိုပဲ အဓိက အသံုးျပဳၾက ပါေတာ့တယ္။ ခုလက္႐ွိ Elevator ေတြဟာ ( 150 to 750m/min) အတြင္း ဒီဇိုင္းလုပ္ထားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္မိနစ္ကို ေပ ၅၀၀ ကေန ၂၅၀၀ အတြင္းပါ။ ဒီအျမန္ႏႈန္း နဲ႔ဆိုရင္ အထပ္ ၃၀ ေလာက္အျမင့္ကို စကၠန္႔ ၃၀ အတြင္း ေရာက္သြား ႏိုင္ပါတယ္။ ေစာင့္ရတဲ့ အခ်ိန္တို႔၊ လူအတက္အဆင္း၊ တံခါး အဖြင့္အပိတ္ အခ်ိန္တို႔ မပါေပါ႔ေလ။ ကမ ၻာေပၚမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ လာမဲ႔ Burj Dubai Tower မွာ ေတာ့ ကမ ၻာေပၚမွာ အျမန္ဆံုးျဖစ္ တဲ႔ 18 m/s (1080m/min) Speed: Observation Elevator ကိုတတ္ဆင္ မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Architectural Concept Design အဆင့္မွာ ထဲက Traffic Analysis လို႔ေခၚတဲ့ Elevator Performance ကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ၿပီး လူေတြ ပ်မ္းမွ် ဘယ္ႏွစ္မိနစ္ ပဲ ေစာင့္ရေအာင္ Elevators က ဘယ္ႏွစ္စင္း၊ Zones က ဘယ္ႏွစ္ခု လိုမယ္ အစ႐ွိသျဖင့္ လ်ာထားရ ပါတယ္။

၁.၅.၃ Building Efficiency Factors (အေဆာက္အအံု ၏ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္မႈ အခ်က္မ်ား)
Theoretically ေျပာရရင္ အတြင္းပိုင္း ေနရာအားလံုး ကို အသုံးျပဳ ႏိုင္ရင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ထိေရာက္ပါတယ္။ ဒါကလည္း တစ္ထပ္အေဆာက္အအံု ေသးေသး၊ M&E Equipments ေတြကို အမိုးေပၚ (သို႔) အျပင္ဘက္ ထုတ္ထားႏိုင္ တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးမွာမွ ရႏိုင္တာ မ်ိဳးပါ။
အေဆာက္အအံု ရဲ႕ အထပ္ေတြ မ်ားလာတာ နဲ႔အမွ် ေလွကားေတြ၊ Structural Elements ေတြ၊ Elevators နဲ႔ Elevator Lobbies ေတြ၊ M&E System shafts ေတြ၊ စသည္ စသည္ ေတြ အတြက္ ေနရာ လည္း ပိုမို လုိအပ္ လာမွာ မို႔ လူေတြ အသံုးျပဴစရာ Net Usable Space မွေလ်ာ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္း လုပ္တဲ့အခါ၊ ဦးတည္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ် ႏိုင္လဲဆိုတာကို တိုင္းတာတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့၊
 • Net-to-Gross Ratio (NGR)
 • Floor-Efficiency Ratio (FER)
 • Volume-to-Surface Ratio (VSR)
 • Area-to-perimeter Ratio (APR)
ဒါေတြ နဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ Architectural Term အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း ကို သိထားသင့္ ပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့
 • Site Area
 • GFA (Gross Floor Area)
 • Plot Ratio
 • NFA (Net Floor Area)
 • NRA (Net Rentable Area)


 • Site Area ဆိုတာကေတာ့ “ Survey Boundary Lines” နဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထား တဲ့ ျခံေျမအတြင္းမွာ တိုင္းတာ ရ႐ွိတဲ့ ဧရိယာ “ The Area of the Development Plot” ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေနာက္တစ္ခုက GFA (Gross Floor Area) ပါ။ အေဆာက္အအံု ရဲ႕ အမိုးအကာအတြင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ မရထားတဲ့ Floor Areas အားလံုး၊ အျပင္ပိုင္း Commercial Use Area အားလုံး ေပါင္းကို GFA လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္ ဌာနေတြ နဲ႔ ဆို္င္ပါတယ္။
  Singapore ႏိုင္ငံ ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ အေသးစိတ္ ကို Urban Redevelopment Authority (ျမိဳ႕ျပ ျပန္လည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အာဏာပိုင္) ရဲ႕ Web Site: www.ura.gov.sg မွာ အခမဲ့ သြားေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ DC Handbook Series ထဲမွာ Handbook on Gross Floor Area ကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ မေတြ႔ရင္ အဲဒီ URA Web ရဲ႕ Search မွာ GFA လို႔ ႐ုိက္႐ွာ ၾကည့္႐ုံပါပဲ။
  တကယ္ေတာ့ GFA ဆိုတာ M&E Engineer ေတြ Equipments အတြက္ M&E Systems ေတြ ဆင္ဘို႔ ေနရာ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ေတာင္းတိုင္း ႐ိုးအီေနေအာင္ ၾကားရမဲ့ အတားအဆီး တစ္ခုပါ။ GFA က Owner ေတြအေနနဲ႔ Building Authority (အာဏာပိုင္ ဌာနဆိုင္ရာ) ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ရတာမို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ တိုးခ်င္တိုင္း တိုးလို႔႔ရတာ မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ Owner ကလည္း သူ႔ေနရာ ဖဲ့ေပးရမွာ မလိုလားပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ M&E Engineer ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ System ရဲ႕ Performance ကို ရ႐ွိဘို႔ရာ လိုအပ္တဲ့ေနရာ ရဘို႔ Professionally ေတာင္းရဲရပါမယ္၊ ေတာင္းႏိုင္ရပါမယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ နဲ႔ အေလွ်ာ့ေပး ဘို႔မစဥ္းစား ပါနဲ႔။ ဒီေနရာမွာ Owner ကုိ Provoke မလုပ္မိဘို႔ အေရးႀကီးသလို ကိုယ့္ Professional Duty တာဝန္ ေက်ႏိုင္ဘို႔ လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အၾကံေပး ျခင္တာကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ Technical Data အခ်က္အလက္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ စုပါ။ ၿပီးရင္ Client နားလည္လြယ္ေအာင္ Technical Sketches ေတြ ဆြဲပါ။ ကိုယ္တိုင္ေသခ်ာ စစ္ေဆး ၿပီး ေက်နပ္ေလာက္ မွ Present လုပ္ပါ။ အားလံုးက ပညာ႐ွင္ေတြ ပဲမို႔ Please don't try to bluff ! သြားလွည့္စားဘို႔ေတာ့ မစဥ္းစားလိုက္ ပါနဲ႔။
 • Plot Ratio ဆိုတာက GFA / Site Area ပါ။ Building Control Authority ေတြသတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ ေနာက္ Building ရဲ႕အျမင့္ကို ကန္႔သတ္ထား တဲ့ Overall building height (AMSL) ကိုလည္းသတိျပဳရပါမယ္။ AMSL ဆိုတာကေတာ့ Above Mean Sea Level ရဲ႕ acronym ပါ။ ဒါကလည္း Authority နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုမို႔ သတိထားခိုင္း ရတာျဖစ္ပါတယ္။
 • NFA (Net Floor Area) ဆိုတာကေတာ့ Occupants (ေနထုိင္အသံုးျပဴသူေတြ) အသံုးျပဴႏိုင္ မဲ့ Floor Area ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ “ Net Assignable Area” လို႔လည္း ေခၚေလ့ ႐ွိပါတယ္။ NFA ဆိုတာ GFA ထဲကေန တကယ္အသံုးမျပဳႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြကို ႏုတ္ထားတာပါ။ အသံုးမျပဳႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြထဲ stairs, circulation space, elevator, lobbies, structural columns, M/E equipments and shafts, etc. ပါဝင္ပါတယ္။
 • NRA (Net Rentable Area) ဆိုတာက ေတာ့ ငွားရမ္းႏိုင္တဲ့ ေနရာအက်ယ္အဝန္း ကိုဆိုလိုပါတယ္။ Real Estate Agents (ပြဲစား) ေတြသံုးတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ Net Leasable Space လို႔လည္းေခၚေလ့ ႐ွိပါေသးတယ္။ ေနရာေဒသ ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံ ကိုလိုက္လို႔ ကြဲျပားႏိုင္ပါေသးတယ္။ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ Public Space လို႔ေခၚတဲ့ လူေတြ ေဝမွ် အသံုးျပဳ ႏုိင္တဲ့ Lobbies ေတြ၊ Exterior Wall ေတြ၊ M&E equipment room ေတြကိုေတာင္ အခ်ိဳးက် ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ တတ္ပါေသးတယ္။

  Net-to-Gross Ratio (NGR) ဆိုတာက သူ႔အဓိပၸာယ္အတိုင္းပဲ NGR = (NFA / GFA) x 100 (%) ကို ေခၚတာ ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၆၀% ကေန ၉၀% အတြင္း ႐ွိတတ္ပါ တယ္။ Objective (ရည္မႇန္းခ်က္) ကေတာ့ Occupants ရဲ႕ Comfort နဲ႔ Productivity ရယ္၊ M&E Systems ေတြရဲ႕ Performance ေတြရယ္၊ Initial and Operating Cost ေတြရယ္ ကိုပါ မွ်မွ်တတ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ၿပီး NGR ကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ဘို႔ ပါ။ အေဆာက္အအံု မွာ စက္ပစၥည္းေတြ၊ Circulation Spaces ေတြ၊ Structural Elements ေတြမ်ားလာေလ NGR က်လာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Highly Technical ျဖစ္တဲ့ Laboratories, Computer Centers and Hospitals ေတြမွာ NGR ဟာ ၅၀% ေအာက္မွာ ေတာင္ ႐ွိႏိုင္ ပါတယ္။

  Floor-Efficiency Ratio (FER) ဆိုတာ ကို Office Building ေတြက Typical Rental Floors ေတြမွာ ေနရာ ဘယ္ေလာက္ ငွားစားႏိုင္မလဲ ဆိုတာ တြက္ခ်က္ဘို႔ ရာသံုးေလ့႐ွိ ၾကပါတယ္။ တြက္ခ်က္ပံု ကေတာ့ FER = (NRA / GFA) x 100 (%) ပါ။ FER မ်ားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြမွာ Central M&E Space ပိုလိုတာမို႔ NGR နည္းေလ့႐ွိ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ FER နဲ႔ NGR အၾကား Trade-off (အလဲအလွယ္) လုပ္တဲ့အခါ Site ရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အေဆာက္အအံု ရဲ႕အျမင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ေနရာ စီစဥ္မႈ၊ နဲ႔ Architectural Geometry အစ႐ွိတဲ့ အခ်က္ေတြ ေပၚ မူတည္ပါတယ္။ Centralized M&E Systems သံုးတဲ့ High-rise Office Building ေတြမွာ FER ၉၀ % ေလာက္အထိ ရႏိုင္ပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ FER ၈၅ % ကို ဒီဇိုင္းေကာင္း လို႔သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါတယ္။


  VSR & APR ႏွစ္ခု လံုးက နာမည္ အတိုင္းပဲ Geometrics Factors ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
 • Volume-to-Surface Ratio (VSR) VSR = V / S [ V: The Total Volume of the Building ; S: Total Exterior Surface Area] ျဖစ္ၿပီး VSR ေကာင္းရင္ More efficient Building Geometry ျဖစ္ပါတယ္။
 • Area-to-perimeter Ratio (APR) ကေတာ့ APR = A / P ျဖစ္ပါတယ္။ [ A: Typical or representative floor area of building ; P: Linear dimensions of a typical or representative floor ျဖစ္ၿပီး။ သေဘာ သဘာဝ အရ VSR ေကာင္းရင္ More Energy Efficient ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: